Mesaj la sarbatoarea Nasterii Domnului – Iosif Ton

christmas.jpg iosif-ton.jpg

Fiul lui Dumnezeu: Isus – Mântuitorul și Emanuel – Dumnezeu este cu noi

Cea mai profundă semnificație a nașterii Domnului isus este că prin El Dumnezeu a venit la noi: Dumnezeu Și-a luat trup omenesc și a locuit printre noi. Și mai profund: Dumnezeu Și-a asumat umanitatea noastră pentru ca noi să putem primi ceva din Ființa Lui, adică să devenim fii ai Lui.

În Biblie, numele cuiva este ceva extrem de important și de semnificativ și de aceea pe Cel ce S-a născut în Betleem Îl putem înțelege chiar prin numele care I-au fost date de la început.

Evanghelistul Luca ne spune că îngerul Gavril i-a făcut Mariei acest anunț:

“Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus”(Luca 1:31).

Evanghelistul Matei ne redă cuvintele pe care îngerul i le-a spus lui Iosif:

„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale” (Matei 1: 20-21)

Matei comentează evenimentul nașterii Domnului Isus din fecioara Maria prin aceste cuvinte:

„Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-i vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1: 22-23).

Iosif și Maria au ascultat de instrucțiunile primite și i-au pus copilului numele Isus. În limba ebraică (sau aramaică) cuvântul Isus (sau Iosua) este compus din forma prescurtată a cuvântului pentru Dumnezeu, Iehova (prescurtarea este Ie-. Evreii de-a lungul secolelor au avut practica de a da unor copii nume cu prefixul Ie- : Ieroboam, Ieremia, etc.)și din cuvântul iasa , care înseamnă a mântui. Iesus (prescurtat de noi în Isus) înseamnă deci „Dumnezeu mântuiește”

Ce se întâmplă însă cu proorocia lui Isaia că numele celui născut din fecioară va fi Emanuel? Matei nu ne lasă fără răspuns la această întrebare, numai că răspunsul ni-l dă la sfârșitul Evangheliei lui. Iară ce citim acolo:

„Isus S-a apropiat de ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în Numele tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească (să împlinească) tot ce v-am poruncit Eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. Amin” (Matei 28:18-20).

În textul acesta găsim, înainte de toate, declarația solemnă a lui Crsitos cel înviat: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ!”Să detaliem ce cuprinde această declarație monumentală:

Cristos cel înviat ne spune: Cerurile se țin prin puterea Mea, sunt energizate prin puterea Mea, se mișcă prin puterea Mea; tot ce se petrece în univers se face prin voia Mea și prin energia insuflată din Mine; iar pe pământ totul este conceput și energizat de Mine: mișcarea atomilor și combinațiile chimice se fac prin puterea Mea, mișcările tectonice și exploziile vulcanilor se întâmplă prin puterea Mea, încălzirea sau răcirea planetei se face prin puterea Mea, speciile vegetale și animale trăiesc sau se sting la decizia Mea, popoarele cresc sau dispar prin puterea Mea; întreaga istorie este condusă de Mine. Viața voastră a fiecăruia este trăită prin puterea Mea: Nici un fir de păr nu vă cade decât prin voința mea și prin puterea Mea.

Așa ceva numai Dumnezeu poate să afirme!

Apoi, Dl Isus le dă ucenicilor Săi marea însărcinare, sau marea trimitere de a vesti Evanghelia Lui în toată lumea. Și, după aceasta, le face măreața promisiune:„Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul istoriei!”Cu alte cuvinte, Dl Isus le spune:

Eu sunt Dumnezeu, și

Eu sunt cu voi în fiecare clipă, în această viață și apoi toată eternitatea.

Aceste două declarații sunt cuprinse în numele Emanuel, care tradus în românește înseamnă “Dumnezeu este cu noi”.

Fiul lui Dumnezeu, a cărui naștere printre noi o sărbătorim în aceste zile, are pentru noi două nume principale: (1) Isus, care ne arată că prin El și numai prin El, Dumnezeu ne mântuiește, adică ne scoate de sub robia celui rău, ne împacă cu Sine, ne naște din Sine și Își împlinește în noi planul Său de a ne înnoi după chipul Său, și (2) Emanuel, care ne spune că prin Dl Isus Dumnezeu este în permanență cu noi.

Trebuie să observăm, însă, că promisiunea permanenței Lui cu noi depinde de împlinirea de către noi a marii însărcinări, aceea de a face ucenici. Pentru aceasta nu este nevoie să mergem în Africa sau în China. Ucenici putem face exact acolo unde trăim în momentul acesta. Dar ce este cel mai important este să vedem ce înseamnă să facem ucenici. Domnul Isus ne explică lucrul acesta prin aceste cuvinte: „învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu”.

Să detaliem și această frază extrem de condensată.

Când Dl Isus ne spune să facem ucenici, el explică: Învățați-i pe alții ce v-am învâțat Eu pe voi și învățați-i să trăiască după această învățătură, adică să fie felul de oameni descris de Mine și să procedeze în toate situațiile din viață după poruncile Mele. Și desigur, aceasta implică faptul că voi înșivă trebuie să fiți în felul acesta și să trăiți în felul acesta.

Cu alte cuvinte, Dl Isus ne spune așa: Ia-ți o persoană care nu cunoaște Evanghelia și spune-i. Vino, dragă, să te învăț ce m-a învățat pe mine Dl Isus. Uite, învățăturile Lui și poruncile lui de bază sunt în predica de pe munte (Matei 5-7) și în predica de pe câmpie (Luca 6: 17-49). Hai să le studiem împreună și să-ți arăt cum îți poți construi un asemenea caracter și cum poți să trăiești o asemenea viață.

Să ne oprim puțin și să ne apropiem și mai mult de esența învățăturii Dlui Isus. Cred că sunt îndreptățit să spun că esența tuturor poruncilor lui Isus este cuprinsă în aceste cuvinte din predica de pe câmpie:

“Voi, însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să sperați ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai Celui Preaînalt, căci el este bun cu cei nemulțumittori și cu cei răi. Fiți, dar, milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6:35-36)

Eu văd aici trei porunci majore:

Să iubiți cum iubește Tatăl vostru cel ceresc;

Să fiți buni așa cum este Tatăl vostru, și

Să fiți milostivi cum este Tatăl vostru.

Dacă veți împlini aceste trei porunci, ne spune Isus, „veți fi fiii Celui Preaînalt.

Cu alte cuvinte, nu puteți să vă gândiți că sunteți fii ai lui Dumnezeu dacă nu există în voi caractrerul lui Dumnezeu, manifestat prin iubire, bunătate și milă pentru toți oamenii, chiar și pentru cei ce vă fac rău.

Ca să fie și mai clar ceea ce vrea să ne spună prin aceste porunci, Dl Isus continuă prin aceste cuvinte explicative:

„Nu judecați, ca să nu fiți judecați; nu condamnați, ca să nu fiți condamnați; iertați și vi se va ierta; dați și vi se va da…

Cum poți să zici fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi și, când colo, tu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău.

Nu există nici un pom bun care să facă rod rău și nici un pom rău care să facă rod bun.

Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura” (Luca 6: 36-37 și 42-45).

Acestea sunt învățături (porunci!) esențiale ale Dlui Isus. Acum, să ne gândim câți dintre noi ascultăm de porunca dlui Isus din marea trimitere, adică să luăm un ucenic și să-i spunem: „Hai să tre învăț ce m-a învățat pe mine Dl Isus și să te învăț să-ți formezi acest caracter și să trăiești în toate situațiile și cu toți oamenii în felul acesta“ și să-i explicăm pe larg predica de pe munte și cea de pe câmpie?

Mulți vor zice în gândul lor: “Dar lucrurile acestea nu sunt posibile pentru noi!” Într-adevăr, dacă ne uităm numai la această cerință din marea trimitere și la starea noastră coruptă totul ni se pare imposibil. Dar să ne uităm între ce este încadrată ea: Dl Isus o încadrează între cele două declarații monumentale, dumnezeiești: (1) Toată puterea din univers este la Mine, și (2) Eu sunt cu voi tot timpul!

Prin aceasta, Domnul Isus ne spune: Faceți-vă din învățătura Mea baza vieții voastre – asimilați-o, impregnați-vă gândirea cu ea, modelați-vă caracterul prin ea, faceți-vă țel primordial să procedați în toatre situațiile după ea – și Eu vă garantez că am toată puterea ca să fac ca toate acestea să devină reale în voi și Mă angajez să fiu inseparabil unit cu voi. Dacă vreți cu toată inima să Mă ascultați, Eu vă voi da toată puterea necesară. Eu vă voi transforma și voi împlini toate acestea în voi. Eu vă foi face să semănați cu Mine și, astfel să semănați cu Tatăl Meu și Tatăl vostru!

Venirea Domnului Isus la noi, pe care o sărbătorim acum, este pusă de apostolul Pavel în aceste cuvinte:

„Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit… prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3: 4-6).

Nașterea Domnului Isus este manifestarea plenară a bunătății lui Dumnezeu și a iubirii lui de oameni. Prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt, noi suntem născuți din nou (transformați radical în fii ai lui Dumnezeu!) și suntem înnoiți în caracter și comportament așa înct să manifestăm practic că suntem cu adevărat fiii Lui. Pentru aceste scopuri ni L-a dat Dumnezeu pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt.

Pentru aceste scopuri a avut loc evenimentul pe care îl sărbătorim. Fie ca aceste scopuri să fie împlinite în noi. Atunci sărbătoarea este cu adevărat o realitate în noi.Vă dorim la toți sărbători fericite și un an nou plin de prezența transfromatoare a Domnului Isus în voi.

Din Portland, Oregon,Iosif și Elisabeta Țon

23 de gânduri despre „Mesaj la sarbatoarea Nasterii Domnului – Iosif Ton

 1. in primu rand noi crestinii, sarbatorim pe 25 decembrie craciunul care de fapt e o sarbatoare pagana. Iisus s a nascut undeva in toamna, sarbatoarea de 25 decembrie a fost asimilata in secolul 4 cu sarbatoarea zeului soarelui la romani. Craciunul trebuie sa fie tot timpul in sufletul nostru nu numai pe data de 25 decembrie

 2. Ianosdorian: cel mai important lucru pe care l-ai spus este ca trebuie a tinem tot timpul in sufletul nostru nasterea lui Hristos. Este adevarat ca nu stim exact ziua nasterii, insa este asa de important ca s-a nascut un Mantuitor incat data exacta este umbrita de acest lucru.

  Daca noi facem caz de sarbatoarea nasterii Mantuitorului, este tocmai pentru ca unii incearca sa deturneze aceasta sarbatoare spre lucruri care nu mai au nici o legatura cu Hristos

  Insa motivul cel mai important este ca sunt atatea suflete care nu au liniste si pace si in mod real Hristos le-o poate da prin iertarea de pacate si darul Duhului Sfant pe care il primesc cei ce Il umeaza pe Hristos.

 3. Cea mai importanat parte a acestui mesaj mi se pare cea referitoare la cele trei porunci (pe cat de simple, pe atat de greu de indeplinit in absolut toate imprejurarile vietii zilnice!), precum si la fagaduinta Sa ca va fi cu noi tot timpul. Aceasta este, de fapt, esenta crestinismului, fara de care el nu ar fi decat inca o doctrina religioasa ca atatea altele.

 4. În primul rînd, draga Florin, de ce mesajul este atît de tulbure şi atît de greu de urmărit la un învăţător atît de dăruit ca fratele iosif.
  este unul dintre cele mai alambicate mesaje pe care le-am citit vreodată.

  Dacă nu vă suprinde stilul din acest mesaj, înseamnă că nu îl ştiţi pe fratele Iosif, este de o claritate extraordinară de obicei…

  Ce are mesajul Crăciunului cu aceasta?

  „Ca să fie și mai clar ceea ce vrea să ne spună prin aceste porunci, Dl Isus continuă prin aceste cuvinte explicative:

  „Nu judecați, ca să nu fiți judecați; nu condamnați, ca să nu fiți condamnați; iertați și vi se va ierta; dați și vi se va da…

  Cum poți să zici fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi și, când colo, tu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău.

  Nu există nici un pom bun care să facă rod rău și nici un pom rău care să facă rod bun.

  Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.

  Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura” (Luca 6: 36-37 și 42-45).”

  Eu cred că acesta este punctul de tensiune al mesajului, dar s-ar putea să fiu greşit.

  Dumnezeu să se îndure!

 5. In contextul lunii cadourilor care se instaleaza in aceasta perioada, smintindu-ne cu zurgalai si Craciunei de sezon, dar si in contextul amar al acestui an pentru evanghelicii din Romania, as vrea sa contextualizez afirmatia “Nasterea Domnului Isus este manifestarea plenara a bunatatii lui Dumnezeu si a iubirii lui de oameni.” si sa ne aducem aminte in ce moment al istoriei ne aflam.

  INTRUPAREA Domnului Isus ar fi un concept mai amplu decit NASTEREA, chiar daca sarbatorile de iarna ne obliga, festivist, chiar hlizit, sa ne concentram asupra evenimentului nasterii unui copil (celebru). Dar pina si intruparea e un concept slab daca vrem sa scoatem in evidenta “manifestarea plenara”. JERTFA e un concept mult mai explicit. Dar dupa vineri vine… duminca: INVIEREA. Daca n-a inviat Hristos… credinta e zadarnica.

  Hristos s-a concentrat asupra misiunii Sale. De fapt singur a trebuit sa mearga pina la capat. Drumul Lui a fost presarat cu “ierburi amare”, precum evreii trebuiau sa celebreze, in graba, de Paste, amintirea robiei. Iar Sarbatoarea corturilor le aducea aminte ca au locuit in corturi. (Cea mai importanta sarbatoare, Ziua ispasirii, se celebra nu cu ospat, ci cu… post – singura zi din an cind era obligatoriu postul.) Asadar, celebrari care priveau inapoi, spre clipe… amare, ca urmasii sa-si aduca aminte de izbavirea Domnului.

  Tendinta, naturala, cu care ne indreptam spre sarbatoare, pare sa fie cea festivista, sau, in cele mai bune cazuri, intimista. Ne zbatem sa facem pregatiri de sarbatori, dar de atitea ori ne lipsesc… ierburile amare. Sau, mai exact, le avem pe undeva, dar nu le-am introdus in meniu. Fiecare dintre noi provenim dintr-o istorie, familiala, confesionala, nationala, pe care nu o putem pune in paranteza ca sa nu ne deranjeze ospetele si colinditele.

  Asadar, sarbatorile nu pot fi celebrare adecvat fara… ierburi amare. Confruntarea cu realitatea are importanta majora pentru inchegarea sarbatorii. Cina Domnului nu ajunge la “manifestare plenara” daca mai intii fratii intru Hristos nu si-au amarit cugetul pentru a si-l curata. Organismul eclesial nu respira sanatos fara “purtarea sarcinilor unii altora” – astfel se implineste Legea lui Hristos.

  Ca romani, sintem intr-un moment foarte dificil. In nici un alt an, precum anul asta, nu am auzit ca atiti tineri si copii s-au spinzurat sau au murit in accidente. Multe familii se destrama sau cel putin un parinte e plecat la munca in strainatate. Consecintele amare ale tranzitiei se vad deseori in invatamint, sanatate, justitie.

  Ca evanghelici, am cunoscut deja o crestere alarmanta a coruptiei in spatiul confesional, a violentei verbale si, poate faptul cel mai amar, a suspiciunii unii fata de altii. Nu in ultimul rind, putem adauga, fiecare, chestiunile amare din istoria personala, familiala, eclesiala.

  INTRUPAREA – JERTFA – INVIEREA constituie spiritul sarbatorii, nici una fara celelalte doua.

  De citeva zile am inceput sa urez: Sarbatori feri(ci)te!

  Ferite de… nesarbatoare.

  Alin Cristea, un ingrijorat

 6. Patratosu@:
  Pety@: Intradevar Marius, si eu am observat versetele acelea. Chiar ma intrebam de ce au fost puse in contextul acesta? Prima data am zis ca sunt lucruri grele de indeplinit si de aceea se leaga de ele, dar dupa ce ai scris si tu, cred totusi ca oamenii cand vorbesc nu au cum sa nu filtreze lucruriel prin starea lor sufleteasca prezenta, actuala. Asa este, cred insa ca este adevarat ce spune, insa din ambele sensuri, unii trebuie sa nu judece si sa ierte, altii trebuie sa se pocaiasca si sa se schimbe.
  Dumnezeu sa ne ridice!
  Soul@: nu este usor sa implinesti cele trei porunci de care spui. Cred ca de fapt este o minune de fiecare data cand cineva la implineste, asta se intampla doar datorita actiunii Duhului lui Dumnezeu intr-un om. Cred ca la asta se refera in parte si ce spuneai tu in urma, ca El va fi cu noi tot timpul.
  Alin Cristea@: Imi place cum ai impletit “ierburile amare” cu “sarbatoarea adecvata”, Domnul promite rasplatiri insutite, dar impreuna cu prigoniri. Cred ca trebuie sa fim mereu cu mistria intr-o mana si cu sabia in alta, ca pe vremea lui Neemia. Asta cred ca este pozitia corecta in crestinism. Chiar si de serbarea Nasterii Lui.

 7. Am citit mesajul si comentariile,cred ca unora dintre noi ne trebuiesc si niste asa zise instructiuni de interpretare si aplicare.
  Si eu sunt un necunoscut ca si comentatorii pentru mine,dar se pare ca ceva ne lipseste in a intelge si mai rau in a trai.
  A vorbi nu mi se pare asa de greu.
  Orium faptul ca suntem preocupati deja suntem pe un teren bun.

 8. Ar putea fi inteleasa Intruparea Domnului si ca un proces care inca se intampla?

  De ce oare auzim asa de des ca este foarte greu sa implinim aceste lucruri despre care tocmai am citit? si ca rezistenta pe care o intampinam este asa de mare?
  Am auzit pe un pastor rostind urmatoarea afirmatie:”vrajmasul are o asa de mare putere incat un singur deomon ar putea distruge tot pamantul”

  Dar unul care proclama cu tarie cuvintele Domnului ca;Toata puterea mi-a fost data in cer si pe pamant,acela are in spatele lui pe Acela pe care i-L reprezinta si in numele cui vorbeste.

  As zice cu destul indrazneala ca miracolul nasterii din nou si inoirea fecuta de Duhul Domnului,FACE DIFERENTA in interpretare,vorbire si traire.

  No,sa fiti sanatosi cu totii!

 9. Costica H: ai observat bine, faptul ca suntem preocupati deja suntem pe un teren bun. Dumnezeu a ales sa lucreze prin Cuvant. Se pare ca acesta are cea mai mare putere asupra noastra, adica el ne modeleaza sistemul de credinte si mentalitatea, lucruri pe care se sprijina viata noastra.

  Cred ca cel mai bun etalon pentru interpretare este Domnul Iisus si apostolii in epistolele lor. Ei fac interpretari la invatatura scripturii in toate discursurile lor, trebuie sa cautam ca interpretarile noastre sa fie in aceeasi directie cu aceea pe care o dau ei.

  In privinta aplicarii, cred ca ai dreptate, lipseste ceva, de multe ori vorbim bine dar traim rau. Avem forma evlaviei dar nu avem puterea de a o trai. Poate ca aceasta este puterea Duhului Sfant. Poate ca altii sunt impovarati de vina pacatelor lor si nu s-au eliberat prin iertarea lui Hristos.

  In alta ordine de idei cred ca ar trebui sa gasim o biserica unde Cuvantul este explicat cu claritate si impreuna cu altii care cred ca si noi sa incepem sa traim in viata noastra aceste invataturi, realitati spirituale. (nu stiu, poate faci asta deja)

  Te referi si la altfel de instructiuni legat de interpretare si aplicare?

 10. Eu nu am fost credincios dintodeauna,desi m-am nascut si am crescut intr-o familie destul de numeroasa dar cu o cale ingusta credintei in sensul cel mai profund al acestui cuvant.

  La varsta de 26 de ani am fost confruntat de niste oamneni rai si mi-au pus la proba credinta pe care eu pretindeam ca o am. In realitate mi-am dat seama ca nu sunt ceea ce credam eu ca sunt,
  Eram la servici,lucram strungar,si acest razboi a durat cateva zilie,dar intr-o zi dupa ce am ajuns acasa m-am inchis in camera si am plans mult si m-am rugat,strigand dupa ajutorul si indurarea Domnului deoarece am realizat ca sunt la capatul resurselor mele proprii.Mi-am dat seama ca rosteam cuvantul scripturii si defapt nu i-l credeam cu adevarat.A fost o zi cruciala in viata mea.
  A doua zi dimineata eram un alt om. Nici odata nu am memorat acel verset din Rom. cap8;16 dar de undeva a venit la mine in minte.Si in urmatoarea zi cand am fost intrebat de aceasta data de un prieten de al meu pe nume C.I.ma costica dar tu de unde stii ca esti crestin credincios cu adevarat adica nascut din nou?
  Eu am raspuns cam asa;Ma Nelu,ceva i-mi spune mie acuma ca sunt nascut din nou,adica i-mi confirma acest lucru acuma.Pana acuma nu eram asa de sigur si defapt cred ca nu eram…..

  -Nu putem citi si intelege Cuvintele Domnului fara ca Duhul Domnului sa mearga inaintea noastra in citire si intelegere!deaceea cand incep sa citesc Ma rog si i-l intreb;Doamne ce este in Scriptura aceasta? astept si lucrurile incep sa fie luminate, limpezite,capata sens si asta ma umple de bucurie si nu pot sa nu cred si sa urmez aceste adevaruri minunate,no bine destul pentru acuma,va salut dragilor!va multumesc de invitatie,cand mi se mai deschide usa o sa mai vin.Domnul sa fie todeauna cu noi!

 11. Multumim Domnului si fratelui Ton pentru mesajul cu privire la Nasterea Domnului..Ma rog ca aceste mesaje curate si incurajatoare sa ajunga la cei cu adevarat flamanzi si insetati dupa Hristos.Domnul sa ne ajute pe fiecare sa fim madulare vii in trupul lui Hristos.

 12. Este un mesaj minunat! Nasterea D-lui Isus ne-a adus mintuirea si Viata vesnica!Nu pot sa inteleg de ce sint atitea pareri si comentarii diferite ???Oare nu avem noi Biblia care o putem citi si studia ???
  Oare dorinta noastra nu este crestera spirituala si umblarea zilnica cu D-zeu?? Nu are importanta ce pareri avem noi si nici faptul ca vrem sa ve scoatem pe noi in evidenta…..ci este simlpu.Cites-te cuvintul si aplical in viata ta….NU NUMAI DUMINECA …………..ci in fiecare zii! Crestera spirituala si biruinta se face in genunchi rugundul pe D-ul sa ne invete si sa ne binecuvinte-ze!!!
  De ce oare noi aruncam cu pietre si tot criticam ????de CE???! Pentru ca in noi nu exista Duhul Lui D_zeu !Ar tebui cind vedem ori ni se pare noua ca cineva ne-a gresit or nu predica Cuvintul D_lui, cum noi intelegem …..sa ne rugam pt. respectiva situatie si D-zeu va schimba situatia si persoana respectiva.!!!Nu este si nu trebuie sa fim noi „SUPREMI JUDECATOR SI ELIMINATORI” din imparatia lui D-zeu!!! Oare nu vedem noi ca traim zillele din urma cind asa de multe se intimpla si ne spun noua „Trezeste -te si vezi ce viata traiesi…D-ul Isus este tare aproape sa vina …..!Dar oare sint eu OK?? sint in voia D_Lui.???Reflecta viata mea …viata LUI ISUS???……..!Aici in USA peste tot vezi La Craciun ornamente si luminii si cadouri…..majoritatea sarbatoresc ceva!!!Ceva ce este Vesnic …..!Un „baby jessus”… un copilas cu numele Isus!…..!!!Nume MINUNAT …! ce sarbatoresi tu la Craciun????……….!Un Isus care sta sub pomul de brad??? Un Isus la care faci o masa asa de bogata??? si iti vezi rudeniile si apoi poti bea vin si atle bauturii alcoholice ,,,,fara limita …???Ca doar este Craciun!!!
  Fii sincer si raspune la intrebarea asta- Ce Isus ai tu la Craciun????.Ce implicatie si ce valoare are pruncul din Iesle in viata TA???…….!Numele Isus si faptul ca EL a venit si si -a dat viata Lui pt. tine si mine este Mimunat si ar trebui sa-ti dea de gindit si Tie! Esti asigurat??? Ai intrat in imparatia Lui D-zeu???? Daca nu atunci cerei Lui D-zeu , sa-ti schimbe viata….sa traiesi sa fii fericit si aiici si in Vesnicie!!
  Personal ma rog D-lui ca sa putem noi vedea si practica ZILNIC PE ISUS CEL ADEVARAT!!!….Diana!

 13. Cel ce semnează acest mesaj (Iosif Ton), scrie în încheiere: Pentru aceste scopuri a avut loc evenimentul pe care îl sărbătorim….
  Eu nu știu despre ce „eveniment sărbătorit” este vorba, deșii bănuiesc ca este vorba de „crăciun”, o sărbătoare păgână (așa cum și PELERINUL) a menționat în comentariul sau de mai sus). Atâta timp cât nu este menționat niciunde în Biblie nu trebuie sărbătorit, altfel ar fi încălcată porunca de la 1 Corinteni 4:6 … învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”…
  Acestea nu sunt decât învățături omenești, despre care Domnul Isus a spus: Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” (Matei 15:9) Ele nu au valoare pentru ca sunt minciuni, iar indemnul este sa nu mai ascultați de minciuni, altminteri veți pierii. De aceea Cuvântul vă spune veniți-vă în fire și nu păcătuiți, nu mai ascultați minciuna ci ascultați de adevăr, Isus Hristos este ADEVĂRUL (Ioan 14:6).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s