Mesaj la sarbatoarea Nasterii Domnului – Iosif Ton

christmas.jpg iosif-ton.jpg

Fiul lui Dumnezeu: Isus – Mântuitorul și Emanuel – Dumnezeu este cu noi

Cea mai profundă semnificație a nașterii Domnului isus este că prin El Dumnezeu a venit la noi: Dumnezeu Și-a luat trup omenesc și a locuit printre noi. Și mai profund: Dumnezeu Și-a asumat umanitatea noastră pentru ca noi să putem primi ceva din Ființa Lui, adică să devenim fii ai Lui.

În Biblie, numele cuiva este ceva extrem de important și de semnificativ și de aceea pe Cel ce S-a născut în Betleem Îl putem înțelege chiar prin numele care I-au fost date de la început.

Evanghelistul Luca ne spune că îngerul Gavril i-a făcut Mariei acest anunț:

“Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus”(Luca 1:31).

Evanghelistul Matei ne redă cuvintele pe care îngerul i le-a spus lui Iosif:

„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale” (Matei 1: 20-21)

Matei comentează evenimentul nașterii Domnului Isus din fecioara Maria prin aceste cuvinte:

„Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-i vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1: 22-23).

Iosif și Maria au ascultat de instrucțiunile primite și i-au pus copilului numele Isus. În limba ebraică (sau aramaică) cuvântul Isus (sau Iosua) este compus din forma prescurtată a cuvântului pentru Dumnezeu, Iehova (prescurtarea este Ie-. Evreii de-a lungul secolelor au avut practica de a da unor copii nume cu prefixul Ie- : Ieroboam, Ieremia, etc.)și din cuvântul iasa , care înseamnă a mântui. Iesus (prescurtat de noi în Isus) înseamnă deci „Dumnezeu mântuiește”

Ce se întâmplă însă cu proorocia lui Isaia că numele celui născut din fecioară va fi Emanuel? Matei nu ne lasă fără răspuns la această întrebare, numai că răspunsul ni-l dă la sfârșitul Evangheliei lui. Iară ce citim acolo:

„Isus S-a apropiat de ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în Numele tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească (să împlinească) tot ce v-am poruncit Eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. Amin” (Matei 28:18-20).

În textul acesta găsim, înainte de toate, declarația solemnă a lui Crsitos cel înviat: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ!”Să detaliem ce cuprinde această declarație monumentală:

Cristos cel înviat ne spune: Cerurile se țin prin puterea Mea, sunt energizate prin puterea Mea, se mișcă prin puterea Mea; tot ce se petrece în univers se face prin voia Mea și prin energia insuflată din Mine; iar pe pământ totul este conceput și energizat de Mine: mișcarea atomilor și combinațiile chimice se fac prin puterea Mea, mișcările tectonice și exploziile vulcanilor se întâmplă prin puterea Mea, încălzirea sau răcirea planetei se face prin puterea Mea, speciile vegetale și animale trăiesc sau se sting la decizia Mea, popoarele cresc sau dispar prin puterea Mea; întreaga istorie este condusă de Mine. Viața voastră a fiecăruia este trăită prin puterea Mea: Nici un fir de păr nu vă cade decât prin voința mea și prin puterea Mea.

Așa ceva numai Dumnezeu poate să afirme!

Apoi, Dl Isus le dă ucenicilor Săi marea însărcinare, sau marea trimitere de a vesti Evanghelia Lui în toată lumea. Și, după aceasta, le face măreața promisiune:„Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul istoriei!”Cu alte cuvinte, Dl Isus le spune:

Eu sunt Dumnezeu, și

Eu sunt cu voi în fiecare clipă, în această viață și apoi toată eternitatea.

Aceste două declarații sunt cuprinse în numele Emanuel, care tradus în românește înseamnă “Dumnezeu este cu noi”.

Fiul lui Dumnezeu, a cărui naștere printre noi o sărbătorim în aceste zile, are pentru noi două nume principale: (1) Isus, care ne arată că prin El și numai prin El, Dumnezeu ne mântuiește, adică ne scoate de sub robia celui rău, ne împacă cu Sine, ne naște din Sine și Își împlinește în noi planul Său de a ne înnoi după chipul Său, și (2) Emanuel, care ne spune că prin Dl Isus Dumnezeu este în permanență cu noi.

Trebuie să observăm, însă, că promisiunea permanenței Lui cu noi depinde de împlinirea de către noi a marii însărcinări, aceea de a face ucenici. Pentru aceasta nu este nevoie să mergem în Africa sau în China. Ucenici putem face exact acolo unde trăim în momentul acesta. Dar ce este cel mai important este să vedem ce înseamnă să facem ucenici. Domnul Isus ne explică lucrul acesta prin aceste cuvinte: „învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu”.

Să detaliem și această frază extrem de condensată.

Când Dl Isus ne spune să facem ucenici, el explică: Învățați-i pe alții ce v-am învâțat Eu pe voi și învățați-i să trăiască după această învățătură, adică să fie felul de oameni descris de Mine și să procedeze în toate situațiile din viață după poruncile Mele. Și desigur, aceasta implică faptul că voi înșivă trebuie să fiți în felul acesta și să trăiți în felul acesta.

Cu alte cuvinte, Dl Isus ne spune așa: Ia-ți o persoană care nu cunoaște Evanghelia și spune-i. Vino, dragă, să te învăț ce m-a învățat pe mine Dl Isus. Uite, învățăturile Lui și poruncile lui de bază sunt în predica de pe munte (Matei 5-7) și în predica de pe câmpie (Luca 6: 17-49). Hai să le studiem împreună și să-ți arăt cum îți poți construi un asemenea caracter și cum poți să trăiești o asemenea viață.

Să ne oprim puțin și să ne apropiem și mai mult de esența învățăturii Dlui Isus. Cred că sunt îndreptățit să spun că esența tuturor poruncilor lui Isus este cuprinsă în aceste cuvinte din predica de pe câmpie:

“Voi, însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să sperați ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai Celui Preaînalt, căci el este bun cu cei nemulțumittori și cu cei răi. Fiți, dar, milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv” (Luca 6:35-36)

Eu văd aici trei porunci majore:

Să iubiți cum iubește Tatăl vostru cel ceresc;

Să fiți buni așa cum este Tatăl vostru, și

Să fiți milostivi cum este Tatăl vostru.

Dacă veți împlini aceste trei porunci, ne spune Isus, „veți fi fiii Celui Preaînalt.

Cu alte cuvinte, nu puteți să vă gândiți că sunteți fii ai lui Dumnezeu dacă nu există în voi caractrerul lui Dumnezeu, manifestat prin iubire, bunătate și milă pentru toți oamenii, chiar și pentru cei ce vă fac rău.

Ca să fie și mai clar ceea ce vrea să ne spună prin aceste porunci, Dl Isus continuă prin aceste cuvinte explicative:

„Nu judecați, ca să nu fiți judecați; nu condamnați, ca să nu fiți condamnați; iertați și vi se va ierta; dați și vi se va da…

Cum poți să zici fratelui tău: Frate, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi și, când colo, tu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău.

Nu există nici un pom bun care să facă rod rău și nici un pom rău care să facă rod bun.

Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura” (Luca 6: 36-37 și 42-45).

Acestea sunt învățături (porunci!) esențiale ale Dlui Isus. Acum, să ne gândim câți dintre noi ascultăm de porunca dlui Isus din marea trimitere, adică să luăm un ucenic și să-i spunem: „Hai să tre învăț ce m-a învățat pe mine Dl Isus și să te învăț să-ți formezi acest caracter și să trăiești în toate situațiile și cu toți oamenii în felul acesta“ și să-i explicăm pe larg predica de pe munte și cea de pe câmpie?

Mulți vor zice în gândul lor: “Dar lucrurile acestea nu sunt posibile pentru noi!” Într-adevăr, dacă ne uităm numai la această cerință din marea trimitere și la starea noastră coruptă totul ni se pare imposibil. Dar să ne uităm între ce este încadrată ea: Dl Isus o încadrează între cele două declarații monumentale, dumnezeiești: (1) Toată puterea din univers este la Mine, și (2) Eu sunt cu voi tot timpul!

Prin aceasta, Domnul Isus ne spune: Faceți-vă din învățătura Mea baza vieții voastre – asimilați-o, impregnați-vă gândirea cu ea, modelați-vă caracterul prin ea, faceți-vă țel primordial să procedați în toatre situațiile după ea – și Eu vă garantez că am toată puterea ca să fac ca toate acestea să devină reale în voi și Mă angajez să fiu inseparabil unit cu voi. Dacă vreți cu toată inima să Mă ascultați, Eu vă voi da toată puterea necesară. Eu vă voi transforma și voi împlini toate acestea în voi. Eu vă foi face să semănați cu Mine și, astfel să semănați cu Tatăl Meu și Tatăl vostru!

Venirea Domnului Isus la noi, pe care o sărbătorim acum, este pusă de apostolul Pavel în aceste cuvinte:

„Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit… prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3: 4-6).

Nașterea Domnului Isus este manifestarea plenară a bunătății lui Dumnezeu și a iubirii lui de oameni. Prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt, noi suntem născuți din nou (transformați radical în fii ai lui Dumnezeu!) și suntem înnoiți în caracter și comportament așa înct să manifestăm practic că suntem cu adevărat fiii Lui. Pentru aceste scopuri ni L-a dat Dumnezeu pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt.

Pentru aceste scopuri a avut loc evenimentul pe care îl sărbătorim. Fie ca aceste scopuri să fie împlinite în noi. Atunci sărbătoarea este cu adevărat o realitate în noi.Vă dorim la toți sărbători fericite și un an nou plin de prezența transfromatoare a Domnului Isus în voi.

Din Portland, Oregon,Iosif și Elisabeta Țon