Indemnuri pentru anul nou – 2023

Sursa foto

(1Pet 4:11) Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin.

1. Vorbeste cuvântul lui Dumnezeu în ispita. (Matei 4:4) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’ Domnul Isus răspunde cu scriptura, prin cuvânt la ispite. Asa sa vorbim și noi, fie altora, fie noua înșine când suntem ispitiți și asa vom birui.

2. Vorbeste cuvântul lui Dumnezeu pentru a apară adevărul. (Matei 4:7) „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.” Domnul Isus a fost ispitit cu Scriptura de Satan, sa ispitească pe Dumnezeu, aruncându-se de pe streasina templului. Domnul a contracarat aceasta rastalmacire printr-un alt verset. Acest gen de ispitire e mai grea pentru ca Satan folosește scriptura ca să te însele. Nu te lasă intimidat, folosește tot scriptura pentru a înfrânge minciuna, și vei birui. Apară adevărul, folosește puterea Duhului Sfânt în călăuzire și biruie adversarul.

3. Vorbeste cuvântul lui Dumnezeu ca să înveți pe alții. (Matei 5:21) „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi ; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu va spun… ” Folosește cuvântul pentru a îl explica, pentru a îl face de înțeles. Oferă aplicații: „sa nu spui prostule, nebunule”! Fii explicit, ca omul sa înțeleagă ce trebuie sa facă. Folosește ilustrații dacă trebuie.

Dacă vrem sa fim buni slujitori ai lui Dumnezeu în 2023, sa folosim cuvântul lui Dumnezeu ca Domnul Isus, cu multa acuratețe. Nu va înșelați, Cuvântul este cea mai ascuțită sabie cu doua tăișuri (Evrei 4,12). Nu poate da internetul nici 1% din ce poate da Cuvântul lui Hristos și Duhul Sfânt!

La mulți ani!

Calea, adevarul și viata

Calea, adevarul și viata, sunt reprezentări ale Hristos, (Ioan 14,6).

Ele au un fir comun:

Calea este îngustă, dreapta și sfânta.

Adevărul este scris, verificabil și neschimbat.

Viata este în afara păcatului, revine prin jertfă și e susținută de Duhul Sfânt.

Ceea ce au în comun este statornicia. Totul este la fel, ieri, astazi și în veci.

Putem sa ne punem toată inima și viata aici, ca veșnic nu se vor schimba.

Slăvit sa fie Dumnezeu!