Billy Graham a ajuns acasa

1200px-Billy_Graham_bw_photo,_April_11,_1966De multe ori când mă uitam sau mă gândeam la Billy Graham îmi venea în minte versetul din Apocalipsa 14,6

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Nu intru în Apocalipsa, dar întotdeauna am simțit că mă uit la un mare om al lui Dumnezeu în istorie. Îi ascultam predicile și simțeam o putere inexplicabilă. Era ca un înger pentru care rangul social nu exista, stătea de vorbă cu președinți și regine, care îi căutau prietenia, în același fel în care vorbea cu oamenii simpli din România sau cei din pustiurile africii.

A predicat la mai mult de 200 milioane de oameni din 185 de țări. A fost sfetnic și duhovnic la 10 președinți ai Statelor Unite ale Americii. Regina Angliei s-a dedicat lui Hristos după o evanghelizare a lui Billy Graham.

Billy Graham a rostit mai multe maxime, printre care spunea:

Crucea lui Hristos ne arată seriozitatea păcatului, dar și nemărginirea dragostei a lui Dumnezeu.

Munții sunt pentru priviri și inspirație, dar roadele cresc în vale.

Când bogăția se pierde, nimic nu s-a pierdut; când sănătatea se pierde, ceva s-a pierdut; când caracterul se pierde, totul este pierdut.

Păcatul este cea de-a doua putere în univers ca mărime, a răstignit pe Domnul Isus pe o cruce. Dar cea mai mare putere ca mărime în univers este dragostea lui Dumnezeu.

Casa mea este în ceruri. Eu doar călătoresc prin această lume.

 

 

Să continuăm să medităm la spusele lui Billy Graham!

 

„Voia lui Dumnezeu nu ne duce acolo unde harul Lui nu ne poate susține.”

 

„Dumnezeu nu ia niciodată ceva din viața ta fără să pună în loc ceva mai bun.” Continuă lectura „Billy Graham a ajuns acasa”

Comoara Sionului

Aș putea spune că am găsit comoara scripturii. Am remarcat acest verset cu mai mulți ani în urmă și mi-a atras atenția, dar acum l-am înțeles mai bine. Iată-l!

(Isa 33:6) Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.

Frica de Domnul spunea fratele Brânzei în cartea sa „Chemarea înțelepciunii” poate fi asociată cu evlavia în Noul Testament. Întradevăr de aici, din frica de Domnul, pornește totul, este cu adevărat comoara Sionului!

Frica de Domnul duce la înțelepciune.

(Iov 28:28) Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”

Înțelepciunea duce la câștigarea de suflete.

(Prov 11:30) Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –

Câștigarea de suflete este împlinirea mandatului.

Atât pentru Vechiul Testament:

(Gen 18:19) Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

Cât și în Noul Testament:

(Mat 28:19) Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Cum să ne împlinim chemarea, mandatul?

Căutând înțelepciunea, căutând frica de Domnul, evlavia! Atunci vom câștiga suflete și vom sfârși cu bine lucrarea!