Îngerul de la mormânt (Matei 28, 1-7)

duminica-mironositelor1
Clik pentru sursă

La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Atunci un înger s-a coborât din cer, s-a făcut un mare cutremur, îngerul era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți.

Acest înger era probabil unul din cele doisprezece legiuni de care vorbea Domnul odinioară, ar fi putut interveni eficient înainte să moară Comandantul său pe cruce, dar nu a fost chemat. Ca el mai erau disponibil 72.000 aproximativ (o legiune compunea aprox. 6000 de îngeri, 12 x 6000 = 72.000). Domnul Isus nu ne răscumpărase pe noi și de aceea nu a solicitat nici un înger, dar acum, după terminarea lucrării de răscumpărare, l-a trimis să Îi facă lucrarea. Vedem că îngerul știa ce le spusese Domnul ucenicilor, și știa că Domnul va merge înaintea lor în Galilea, deci cumva Domnul îl trimisese să îi înștiințeze.

Ce ne învață îngerul din partea Domnului?

 • Că cerul știe ce este în inima noastră –  teamă (”Nu vă temeți!”), dar și iubire (”știu că voi căutați pe Isus”). Important este să canalizăm bine ceea ce avem în inima noastră!
 • Că cerul știe slăbiciunea noastră – uitarea (”după cum zisese”). Domnul ne spune ce trebuie să știm, dar noi nu luăm aminte. De aceea ne-a lăsat Cuvântul Său să îl citim în toate zilele vieții noastre, să îl avem cu noi tot timpul. Să îl citim din belșug!
 • Că cerul știe cum se produce convingerea – prin experiență personală (”veniți de vedeți locul unde zăcea”). Să căutăm să experimentăm în mod personal pe Dumnezeu în viața noastră!
 • Că cerul știe planul lui Dumnezeu întocmai – ”El merge înaintea voastră în Galileea”. Să căutăm să îl cunoaștem bine, căci prin cunoașterea și împlinirea lui suntem plăcuți lui Dumnezeu!
 • Că cerul nu este responsabil de lucrarea lui Dumnezeu pe pământ – ci omul (”duceți-vă repede de spuneți”). Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și cu îngerii, să ne asumăm această menire!

Hristos a înviat!

 

Beneficiile răstignirii lui Hristos (Matei 27,51-56)

the-cross-694x382
Clik pentru sursă

Ceea ce a făcut Hristos este uimitor pentru toată lumea. Evreii s-au poticnit din cauza aceasta, nici cei mai răi regi ai lor nu au fost umiliți așa. Musulmanii de pe margine, deși nu îl recunosc ca fiu de Dumnezeu, dar chiar ca profet, așa cum îl recunosc ei, spun că nu era cu putința ca Dumnezeu să îngăduie așa pentru profetul Său. Este clar din aceste mărturii că oamenii sunt uimiți.

În ciuda acestor poziții, este adevărat totuși că Domnul Isus a mers la moarte și încă moarte de cruce pentru niște cauze mult mai înalte. Pentru ca să deschidă niște uși care erau închise și nimeni nu reușise să le deschidă vreo dată.

 1. Ușa Cerului (v.51) – ”Și îndată perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos” Asta ne arată că locul care despărțea sfânta de sfânta sfintelor a fost dat la o parte. Acum avem intrare liberă la Tatăl prin jertfa lui Hristos. Noi nu puteam intra la tatăl, nu pentru că nu eram ai Lui, sau nu ne iubea, ci pentru că aveam păcate. Acum această perdea a fost înlăturată prin jertfa lui Hristos. Iată de ce a trebuit să plătească Hristos un preț așa de mare și să fie răstignit!
 2. Ușa locuinței morților (v.52) – ”mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat” Nici ușa aceasta nu o putea deschide nimeni, la fel ca pe prima. De acum cei ce au crezut în Dumnezeu cu adevărat, oamenii din vechime cu nume în Scripturi, acum au putut învia, și așa vom învia cu toții asemenea Domnului nostru, pentru că El pentru aceasta a murit pe cruce, pentru ca moartea să nu mai aibă nici o putere asupra noastră, pentru că moartea este plata păcatului. Acum El a murit pentru păcat, moartea trebuie să dea înapoi pe cei pentru care a murit Hristos. Iată de ce a fost răstignit Hristos!
 3. Ușa inimii umane (v.54) – ”Sutașul și cei ce păzeau pe Isus… când a văzut cele întâmplate… au zis: Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Cei ce l-au răstignit au ajuns să cunoască și să înțeleagă faptul că Isus era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, iar unii din ei și-au deschis inima și au mărturisit de față cu toți că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Deși inima omului este în responsabilitatea omului, acesta nu mai are control asupra ei, ea îl stăpânește pe om. Hristos poate însă prin cruce să deschidă spre Dumnezeu chiar și inima împietrită a omului. Iată de ce a fost răstignit Hristos!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Mesajul crucii – vinerea mare

imagesR8V5OOYH
clik pentru sursă

 

Care este însemnătatea adevărată a acestui eveniment măreț, și ce semnifică el pentru mine în modul cel mai autentic?

Mesajul crucii eu l-am împărțit în trei idei principale:

 1. Mesajul crucii ne spune că orice om, oricât de rău ar fi fost, oricât de târziu s-ar întoarce la Dumnezeu, dacă o face din inimă, Dumnezeu îi spune: ”Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai!” Dovada biblică în acest caz este tâlharul care a crezut în Hristos în ultima clipă din viață.
 2. Crucea poartă cu ea de asemenea și realitatea că poți fi foarte aproape de Hristos, dar dacă nu îl primești în inimă, dacă nu crezi tu personal în El și nu te predai Lui, nu vei fi mântuit. Dovada biblică în acest caz este tâlharul batjocoritor. El a fost lângă Domnul Isus, a putut să vorbească cu El, să îl întrebe. Dar pentru că nu a crezut în El, de lângă Domnul Isus a mers direct în pierzare. Să veghem totodată!
 3. În ultimul rând crucea are acest mesaj cu ea, și anume că pentru Dumnezeu ceea ce contează cu adevărat este veșnicia. Dacă ai câștiga toată lumea dar ți-ai pierde sufletul nu ți-ar folosi la nimic. Nu te mai plânge de viața aceasta! E trecătoare! Nu te mai munci atât pentru ea! Dumnezeu este mult mai interesat în veșnicia ta, decât în viața aceasta. De aceea a fost gata să sacrifice pe Singurul Lui Fiu în viața aceasta, pentru ca să putem fi cu El în cea viitoare. Are însă valoarea ei viața aceasta pentru că aici și acum îți poți decide veșnicia ta prin lucrarea Domnului Isus Hristos pe cruce.

    Sărbători binecuvântate vă doresc!

Doamne-n săptămâna asta grea – Traian Dorz

Doamne-n săptămâna asta grea, a patimilor Tale

Fă să-Ţi suferim alături, când Tu sui a Crucii cale

Să simţim şi noi cum crucea ne apasă şi ne doare.

Să simţim cum arde biciul peste sânge şi sudoare.

 

Doamne, să-Ţi simţim alături fiecare lovitură

Să răbdăm aceaşi hulă şi batjocoră, şi ură,

Să plătim cu-aceleaşi lacrimi şi cu-acelaşi sânge toate

Să simţi şi Tu, că ne doare, c-am trăit cândva-n păcate.

 

Doamne, ia-mă şi pe mine să-mi pun umărul sub cruce,

Măcar partea mea de vină, să-Ţi ajut să mi-o pot duce

Măcar sarcina mea, Doamne, să m-apese şi pe mine,

E deajuns câţi ani din viaţă, Ţi-am făcut numai ruşine.

 

Sus, pe Golgota Iisuse, când pe cruce-au să Te-ntindă

Fă şi firea mea cea veche, răstignirea s-o cuprindă,

Şi privindu-Ţi agonia s-o văd şi pe ea cum moare

Tu să te cobori de-acolo, dar ea-n veci să nu coboare.

 

Iar în clipa Învierii, piatra când se dă-ntr-o parte,

Să se vadă că din groapă, ai ieşit fără de moarte

Sfintele Mironosiţe şi-ai Tăi ucenici să vadă

Şi-ale mele semne alături, şi-nvierea mea s-o creadă.

 

Atunci ştiu că şi-n a doua fericită Înviere

Aş veni şi eu cu Tine, în mărire şi putere,

Că dac-am răbdat alături în batjocori şi ruşine

Vom fi alături şi-n mărire, să împărăţim cu Tine.

Amin

Traian Dorz