Adevărata motivație

hqdefaultPaul Washer, când era în Peru misionar, mărturisea o experiență. Într-o zi vestea evanghelia cu biblia în mână într-o piată. Odată a venit la el un bărbat, i-a luat biblia, a dat cu ea de pământ și apoi l-a scuripat în față. Fratele Paul mâhnit s-a aplecat să ia biblia și își zicea în sine: „Nu merită oamenii aceștia să le vestesc evanghelia, voi pleca din locul acesta…”. Apoi Duhul Domnului i-a spus: „Oamenii aceștia nu merită să le vestești evanghelia, dar Domnul Isus merită ca să vestești evanghelia Lui oamenilor acestora!”. Când a ridicat biblia de jos, s-a șters pe față, a deschis biblia și a începur să vorbească mai departe.

1319870ed3af12e0f539b70b5884018fSamuel Kamaleson avea o voce foarte frumoasă, cânta pentru diverși regizori de filme înainte să devină creștin. Într-o zi când a auzit evanghelia a crezul și a fost schimbat. Era odată într-o piată și a auzit vocea Domnului spunându-i să cânte despre El. Atunci a spus Domnului că oamenii îl vor considera nebun. Domnul i-a răspuns atunci: „Vrei să te socotesc Eu nebun pentru ceea ce faci?!” Atunci a închis ochii și a început să cânte, și oamenii se adunau cu mulțimile în jurul lui. De atunci nu i-a mai fost rușine să cânte sau să vorbească despre Isus.

Aceasta este adevărata motivație pentru tot ce facem în fața tuturor obstacolelor!

Sursă foto PW

Sursă foto SK

Hristos a înviat!

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” Filipeni 3:20-21

 

Minunea învierii este un lucru extraordinar! Da, Isus este Dumnezeu, a învins moartea. Punctul cel mai însemnat în ceea ce ne privește este că într-o zi Hristos își va folosi puterea ca să transforme trupul nostru smerit într-un trup glorios ca al Său. Nu vom mai fi în neputință, nu vom mai fi în păcat, a înviat pentru că am fost socotiți neprihăniți! (Romani 4,25). Nu vom mai fi măcinați de cancer, de depresii, de handicapuri. Vom avea un trup de slavă! Acum ne luptăm cât putem mai bine să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu. El vede cu plăcere acest lucru pentru că știe că suntem într-un trup smerit, știe că nu se poate mult acum. De aceea mândria este așa improprie pentru cei luminați. Cu ce te lauzi tu? Hristos a avut un trup ca al nostru, dar fără păcat, pentru ca să moară pentru păcatele noastre, să învieze, pentru că am fost socotiți neprihăniți, iar apoi să primim un trup de slavă ca al Lui. Nu doar iertare am primit, nu doar bucuria nașterii din nou, ci vom primi și trup de slavă, ca să fim asemni Lui pe veci!

 

Hristos a înviat! Și așa vei fi și tu dacă îl ai pe El în viața ta!

Dumnezeu să vă dea aceată bucurie și nădejde cu ocazia sărbătorii învierii Domnului!