Îndemnuri pentru lucrători – Petru Popovici

Mulți predicatori știu să vorbeasccă de la amvon, dar nu de la om la om. Să nu vestim evanghelia numai pe stadioane și tribune! Domnul a vorbit cu un singur om de mai multe ori lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Intensificați lucrarea personală, de la om la om!

Când predicăm, să întrebăm pe Duhul Sfânt ce cuvânt să predicăm, să nu facem predici după cum considerăm noi, ca să nu fie zadarnice. Pentru că frații penticostali au căutat vorbirea în limb, frații baptiști nu țin cont de Duhul Sfânt. Ori Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat! El este pe pământ acum în locul Domnului Isus Hristos!

Lucrătorii să caute să fie robi, nu servitori. Diferența este că servitorul e cu săptămâna, luna, anul, robul este pentru totdeauna. Robul nu are plan în afara planului lui Dumnezeu.

Motoo-ul fratelui este acesta:

„Mai bine rob la Tine Doamne, decât în lume domnitor, să fiu sărac să n-am renume, dar să îți fiu moștenitor”


Extras dintr-un material video din decembrie 2018.

Mărturia noastră

Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ ‘ Deuteronomul 4:4-6

Ceea ce ne face pe noi deosebiți înaintea oamenilor, este însăși voia lui Dumnezeu. Adesea noi căutăm să fim ca ei, să învățăm de la înțelepții lor ca să fim relevanți, să fim acceptați, însă aici Scriptura ne spune că atunci când vom împlini ceea ce ne-a spus Dumnezeu, prin aceasta noi vom fi înțelepți și pricepuți înaintea oamenilor și în plan spiritual. Unii spun chiar așa: „eu sunt moral, mă tem de Dumnezeu, dar nu am timp să vin la biserică, să mă implic, s.a.” Voia lui Dumnezeu care te face înțelept și priceput nu este doar voia morală, ci și cea spiritual administrativă, adică slujirea, implicarea în lucrare, în tot ce implică asta. Dacă astăzi nu mai avem timp, dacă astăzi spunem că ne informăm prin mijloacele moderne și nu mai este nevoie de atâta implicare, pierdem din ințelepciunea și priceperea lui Dumnezeu, pierdem din mărturie și credibilitate. Va trebui să ne unim, să convenim cu adunarea locală în tot ce fac ei acolo, să ajutăm, să trăim în unitate și dragoste căutând să creștem tot mai sus în toate privințele. Atunci vom crește în înțelepciune și pricere înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu!

Medicina și pastorala

Stăteam de vorbă cu un medic creștin și se plângea că oamenii consultă Google pe internet cu privire la boala lor, apoi vin la medic să consulte și a doua opinie. Un medic deranjat a pus un afiș pe ușa cabinetului în care scria așa: „Dacă ai consultat deja rețeta pe Google.com și vrei o a doua opinie, îți recomandăm Yahoo.com!”

Cred că și la biserici ar merge un afiș: „Dacă ai consultat deja mesaje pe Youtube și vrei o a doua opinie, îți recomandăm Vimeo!”

Fie să căutăm închinare în adunări!

Perseverează!

Unii nu se regăsesc în relația cu Dumnezeu. Se simt mustrați, se simt încurajați. Stau cu Dumnezeu, stau și cu frații. Dumnezeu le cere statornicie, ei nu simt asta. Nu sunt încântați de relația aceasta spirituală. 


Odată un om care încerca să facă sport spunea: „Am încercat să fac sport, dar nu merge: mă înroșesc, transpir, îmi bate inima. Cred că sunt alergic!!?”

 
Așa este și cu cei ce nu se potrivesc în viața spirituală. Așa creștem, prin încercări și bucurii, mustrări și încurajări, asta este viața și mișcarea care curge din Dumnezeu! 
Nu da înapoi!