Gânduri biblice pentru tine

Vă recomand un blog de meditații biblice. Gânduri evanghelice, concrete și conservatoare. Multe binecuvântări și spor!

Vă invit să citiți!

Domnul Isus avea să le spună evreilor care crezuseră în El că prin cunoașterea Adevărului aceștia vor fi cu adevărat liberi. Adevărații ucenici rămân în Cuvântul Domnului Isus, Îl cercetează cu atenție și apoi descoperă eliberarea pe care Dumnezeu le-o oferă copiilor Săi (Ioan 8:32).

Această eliberare se aplică în primul rând robiei păcatului, însă conceptul eliberării este aplicat și prejudecăților evreiești, datinilor și învățăturilor fariseilor, dar și Legii lui Moise, fapt pentru care Domnul Isus a fost criticat și a întâmpinat opoziție. more

Ce face Domnul după înviere?

sursa

Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere timp de patruzeci de zile. S-a arătat lui Toma, celor doi ucenici pe drumul către Emaus, celor unsprezece ucenici, iar Pavel ne spune că s-a arătat la peste cinci sute de ucenici deodată (1 Cor. 15: 6).

Când Isus a spus: ”Eu voi zidi Biserica Mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.” (Matei 16,18). El se referă la acțiunea Lui. Biserica a rezistat așa de bine, la încercări așa de mari dintr-un singur motiv – pentru că El personal s-a ocupat de Biserica Lui. Acum în perioada aceasta, până la înălțare, Îl vedem la lucru între ucenicii Săi. Îi întâlnește, le explică Cuvântul, se roagă cu ei, mănâncă, ia Cina, toate acestea le face pentru a-și întări Biserica să meargă mai departe.

Îi vedem pe ucenici la fel ca noi, oameni, cu slăbiciuni și temeri obișnuite. Însă atunci când Domnul intervine, toți sunt plini de bucurie și aleargă unii la alții, se bucură și laudă pe Domnul, iar El vine în mijlocul lor.

Conform cu aceste texte, și astăzi Domnul face exact același lucru. Numai că noi acum nu Îl mai vedem în trup de slavă ca apostolii, ca Toma, ci îl vedem prin credință: ”Unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18,20). Duhul Sfânt este cel care a întărit pe apostoli atunci, chiar dacă îl văzuse pe Domnul în trup de slavă, totuși El le-a spus ”să rămână în cetate până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus!” (Luca 24,49). Tot la fel și noi, chiar dacă ne-am întâlnit în Numele Lui și El a fost între noi, totuși nu vom ieși din cetate până când nu vom fi îmbrăcați cu putere de sus.

Concluzia celor de mai sus este că Domnul are înțelepciune să ne dea biruință și în vremurile acestea de pandemie, de război, de transformări sociale și culturale. Domnul a văzut sfârșitul de la început (Matei 24). Ce a vrut Domnul de la ucenici și de la noi astăzi, este să avem credință în El. Adică să avem încredere în El, că dacă a biruit moartea, nimic nu mai rămâne imposibil pentru El. Când crezi acest lucru despre Domnul, ți se schimbă atitudinea, și vine curajul de la Cincizecime, când Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli!

Hristos a înviat!

Florin S.

Ce va urma

Pe timpul regimului comunist fratele Pastor Liviu Olah se ruga să vină mai repede vremea când evanghelia se va predica de pe stadioane, de la radio. Ceilalți colegi pastori, deși simțeau cu el, nu prea le venea să creadă că se va întâmpla așa. Astăzi vedem că ceea ce spunea fratele era doar o fărâmă din ce vedem astăzi, evanghelia se predică nu doar după stadioane și radio, ci și din televiziuni, parcuri și prin internet, care le întrece cu mult pe toate.

Mă gândesc care este pasul următor, ce se va întâmpla în curând. Eu cred și mă rog pentru zilele acelea când creștinismul va învinge cultura contemporană care cu cât este mai variată, cu atât este mai lipsită de calitate și substanță.

Răspuns pentru Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu punea o întrebare la Digi TV vineri 22 aprilie 2022, și anume: de ce Stăpânul nunții Fiului de împărat dă afară de la nuntă pe cel ce nu avea haină de nuntă pe el? Dânsul aseamănă în biblie războiul din Ucraina cu nunta Fiului de împărat.

Este interesant cum vede dânsul acest război prin prisma acestei pilde din Biblie Matei 22, 2-14. Putin este un împăratul din pildă, vrea să facă nuntă cu Ucraina, iar cei ce nu au haină de nuntă, adică nu vor nuntă, sunt aruncați afară și nimiciți. Acum pune întrebarea de ce este așa în biblie? De ce trebuie nimicit? Poate nu are haine, e sărac.

Răspunsul meu.

Asemănarea făcută de dânsul este interesantă, se potrivește ca idei și context, dar nu acesta este sensul din biblie. În Biblie Împăratul este Dumnezeu, Fiul Său este Isus Hristos, nuntașii sunt cei invitați la nunta Fiului. Cei invitați care nu au vrut să vină, sunt evreii la început, care au respins, apoi împăratul trimite la toate neamurile să aducă oameni la nunta sa. Aici este referire la vestirea Evangheliei la toate neamurile și cei ce cred vin la nunta Fiului. Cel care nu are haină pe el de nuntă, nu se referă la faptul că este sărac și nu are cu ce se îmbrăca. Haina de nuntă se referă la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Această neprihănire prin har, este haina noastră de nuntă. Fără asta nu poți intra la nuntă. Hainele acelea care nu erau de nuntă, reprezentau faptele bune ale omului, încercările lui, insuficiente, fără putere de a fii plăcut lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu nu descurajează faptele bune, ci instituie mântuirea prin credință, prin har, fără de care nimeni nu va fii mântuit.

Este interesantă comparația cu Ucraina, dar nu se potrivește. Putin ucide din alt motiv pe ucrainieni, iar în pildă omul fără haină de nuntă este ucis din alt motiv (respingerea jertfei lui Hristos ca unic mod de mântuire).

Toate bune!

Las mai jos emisiunea și întrebarea de la final

Ce s-a mai întâmplat de Paște (sfinții care muriseră… s-au arătat multora)

(Matei 27:51-53) ”Și îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.”

Când pe muntele schimbării la față Isus era cu Moise și Ilie, era vorbind cu ei. Când Isus s-a arătat ucenicilor după înviere a vorbit cu ei. Pornind de la aceste versete, ne putem imagina că și sfinții care s-au arătat multora au vorbit cu ei. Ce ar fi putut vorbi?

Să începem!

Marele preot Aron, fratele lui Moise, s-a arătat marelui preot Caiafa și i-a spus: ”Caiafa, tu ai spus că este de folos să moară unul singur pentru norod și să nu piară întreg norodul. Ioan a spus că ai profețit ca mare preot pentru popor (Ioan 11, 49-51), a fost de folos pentru popor, dar pentru tine a fost?”

Solomon s-a arătat lui Irod Antipa, cel care l-a interogat pe Domnul. ”Irod, crezi că dacă omori un proroc pentru iubirea unei femei, se stinge conștiința?” (Matei 14,8).

Iuda, fiul lui Iacov se arată lui Iuda Iscarioteanul și îi zice: ”Iuda, și eu am vândut pe Iosif ca să îl scap de la moarte, și l-am scăpat. Dar tu nu te-ai gândit că dacă Îl vinzi pe Isus, asta îl va duce la moarte?”

Ana, mama lui Samuel, s-a arătat Mariei și i-a spus: ”Marie, să nu fi prea mâhnită pentru Fiul tău, El a făcut voia lui Dumnezeu. Și eu am dat pe fiul meu întâi născut lui Dumnezeu, și El m-a fericit cu alți fii! Domnul t-i la dat pe Ioan!”

P.S. Să nu se gândească cineva că fac doctrină de aici, îndemn la meditație în timpul răstignirii. Poate citește cine trebuie acest articol și face un film de Paște cu toate detaliile. Evanghelia bate filmul!

Refugiați

Din 11 martie 2022 am primit și noi zece refugiați din Ucraina. Avem un apartament de trei camere, pus la dispoziție de un om plecat în afara țării. Aici am cazat acești zece ucrainieni. Sunt oameni credincioși, vin cu noi la biserică și speră să poată pleca în State, acolo unde mai au o parte a familiei.

Am cerut ajutor pentru ei în mai multe părți, în mod deosebit vreau să mulțumesc unor prieteni din Spania și Anglia care au donat sume de bani pentru toate nevoile lor de aici din România, atât consumabile, cât și saltele, pături etc. Mulțumesc de asemenea și Uniunii Baptiste din România, care a donat o sumă importantă de bani pentru necesarul lor săptămânal.

Între timp la cei zece s-au mai adăugat trei. La început erau: tata, mama trei fete și două fete măritate aveau copii cu ele, acum au venit și soții celor două fete măritate, plus un frate de al lor. Săptămâna aceasta au reușit să plece cinci din ei în State. Au rămas opt dintre ei în apartament. Ne rugă și îi sprijinim până vor reuși să meargă și ceilalți în State.

Pentru cei care puteți să ajutați și vreți să faceți acest lucru, vă rutăm să trimiteți cu specificația ”ajutor refugiați Ucraina” la contul: RO45INGB0000999900087207. Dacă ne lăsați adresă email de contact vă vom trimite detalii și informații despre cum decurg lucrurile.

Festivalul Primăvara Artelor – Bacău

Weekend-ul acesta am fost cu Mihai, băiatul meu, în Bacău la un Concurs Național de vioară – Primăvara Artelor. Am cunoscut oameni minunați, unde am fost cazați cu o seară înainte (Vlad și Lavi Anăstăsoaie), iar Mihai a fost în formă foarte bună cucerind Premiul I Special. Mulțumiri speciale doamnei profesoare Bobeica Liliana și doamnei corepetitoare Ilea Smaranda!

Suveranitatea lui Dumnezeu

Primele trei cuvinte din biblie in limba ebraica vorbesc de suveranitatea lui Dumnezeu mai inainte de orice.

Genesa 1:1

בְּרֵאשִׁית – Bereshit – A începe, cel mai de frunte, prima, lucru principal. 

 בָּרָא – Bara – A alege, a crea, a tăia, a expedia, a face. 

 אֱלֹהִים – Elohim – Dumnezeu (zei), grozav, judecători, puternic. 

Noi avem în limba română ”La început Dumnezeu a creat…” Însă în limba ebraică בָּרָא are și sensul de a ales, a voit să creeze, a creat de bună voie. Aici puritanii au un punct în plus, când susțin că suveranitatea lui Dumnezeu este pe primul loc în scriptură, sunt și primele trei cuvinte din scriptură.

Suveranitatea lui Dumnezeu este adesea disputată în raport cu Satan, însă noi aici o vedem declarată înainte de a fi creat Lucifer, Satan. De aceea ea este calitatea primară a lui Dumnezeu că tot ce a creat a creat de bună voie, și în acest caz este liber să facă tot ce dorește cu ceea ce a creat.

Toate manifestările lui Dumnezeu ulterioare arată cu atât mai mult măreția caracterului Său, întrucât a făcut de bună voie tot ce a făcut, să trimită pe Fiul Său să moară pentru noi, să ne primească în prezența Sa.

Slăvit să fie Dumnezeu!

Populația lumii

Populația actuală a Pământului este de aproximativ 7,8 miliarde (decembrie / 2020), sursa: Animal Planet

Pentru majoritatea oamenilor, acesta este un număr mare. Asta e tot.
Cu toate acestea, în termeni procentuali, poate fi apreciat într-o dimensiune mai gestionabilă uman.
Analiza rezultată este relativ mai ușor de înțeles.

Din acest total de 100%:

 • 11% sunt în Europa
 • 5% sunt în America de Nord
 • 9% sunt în America de Sud
 • 15% sunt în Africa
 • 60% trăiesc în Asia
 • 49% locuiesc în mediul rural
 • 51% locuiesc în oraș
 • 12% vorbesc chineza
 • 5% vorbesc spaniola
 • 5% vorbesc engleza
 • 3% vorbesc arabă
 • 3% vorbesc hindi
 • 3% vorbesc bengaleză
 • 3% vorbesc portugheza
 • 2% vorbesc rusă
 • 2% vorbesc japoneză
 • 62% vorbesc propria limbă maternă.
 • 77% au casa proprie sau inchiriata.
 • 23% nu au cazare.
 • 21% consumă mai multe calorii decât este necesar
 • 63% pot mânca trei mese complete .
 • 15% sunt subnutriți, au mâncat ultima masă, dar nu au trecut la următoarea.
 • 48% costul zilnic al vieții este mai mic de 2,00 USD
 • 87% au apă potabilă .
 • 13% nu au apă potabilă și/sau au acces doar la o sursă de apă contaminată.
 • 75% au telefoane mobile
 • 25% nu au făcut-o
 • 30% au acces la internet.
 • 70% nu se conectează .
 • 7% au primit studii universitare.
 • 93% nu au urmat facultatea .
 • 83% pot citi.
 • 17% sunt analfabeti.
 • 33% sunt crestini
 • 22% sunt musulmani
 • 14% sunt hinduși
 • 7% sunt budiști
 • 12% sunt de alte religii
 • 12% sunt atei, fara convingeri religioase
 • 26% au sub 14 ani
 • 66% au murit între 15 și 64 de ani
 • 8% au peste 65 de ani . Daca ai casa ta (sau inchiriazi), mananci 3-6 mese complete pe zi si bei apa curata, ai un telefon mobil, poti naviga pe internet si mergi la facultate, faci parte din micul Grup Privilegiat (tu sunt în categoria Global Elite de mai puțin de 7% din populația lumii). În condițiile actuale, din 100 de locuitori ai planetei, doar 8 pot trăi sau depăși 65 de ani. Dacă ai peste 65 de ani, fii fericit și recunoscător. Bucură-te de viață, bucură-te de moment. Dacă nu ai părăsit această lume înainte de vârsta de 64 de ani, la fel ca cei 92% dintre oameni care au plecat înaintea ta, ești deja binecuvântat în rândul umanității. Ai grijă de sănătatea ta pentru că nimănui nu-i pasă mai mult decât tine! Bucurați-vă de fiecare moment rămas și nu vă plângeți.

Respectând Cuvântul lui Dumnezeu – Baruch Korman (conferință)

Săptămâna aceasta am avut privilegiul să găzduiesc o conferință pe tema ”Respectând Cuvântul lui Dumnezeu” cu Baruch Korman. Această conferință a tratat cu rigoarea unui evreu cuvântul lui Dumnezeu, citind și explicând în limbile originale cuvântul, analizând cu obiectivitatea celui care vorbește despre patria lui și pe limba lui despre istoria lui Dumnezeu cu oamenii.

Vă invit să vizionați această conferință!

Sesiunea 1

Sesiunea 2

Sesiunea 3

Între frați

(Prov 18:19) ”Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.”

Cred că aceasta este greaua rugăciune pe care trebuie să o înălțăm către Dumnezeu pentru conflictul din Ucraina.

Numai Dumnezeu mai are putere să intervină între așa frați învrăjbiți..

Doamne dă izbândă!

Rugați-vă pentru conflict

Lupta continuă. Îngrijorarea vine din faptul că ucrainienii rezistă foarte bine, lucrul acesta rănește orgoliul adversarului și ne gândim să nu folosească alte arme mai puternice.

Atitudinea lui Putin în discuția cu Maron și Olaf este îngrijorătoare, el nu se schimbă. În analiza psihologică a negocierilor, făcută de Corneliu Biona la Digi 24, nu îi dă o notă bună. El nu își schimbă pozița, el nu negociază, e posibil nici să nu audă ce spun interlocutorii, doar să răspundă la întrebări.

Modul demolator în care duc rușii războiul, arată demolarea a trei mituri: că Putin este un bun strateg, că armata Rusiei e invincibilă și că occidentul nu este unit. Adevărul s-a dovedit a fi invers.

Este nevoie de rugăciune!

Suntem onorați să putem ajuta refugiații acestei țări în zilele de azi. În viitor vom privi aceste zile precum privesc evreii pe salvatorii lor din holocaust.

Dumnezeu să lucreze!

11 martie 2022

Părerile despre război se împart tot mai mult, unii găsesc vină și Ucrainei, moralității președintelui, regimentului Azov, faptul că aceștia se ascund în populație și nu pot fi atacați. În altă ordine de idei Rusia continuă să atace zone civile.

Este foarte uimitor cum progresele sunt minime pe frontul rusesc.

Eu spun să fim reținuți în ce prijește judecățile, sunt momente grele, cel mai bine este să ne facem utili pentru oricine putem fi utili!

Să ne rugăm pentru restaurarea păcii în Ucraina, pentru înțelepciune din partea președintelui Zelenschi, și pentru îngăduință din partea președintelui Putin. ”Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna lui Dumnezeu, pe care îl îndreaptă încotro vrea.” Proverbe 21,1.

Astăzi soția familiei de ucrainieni pe care îi găzduiesc a mers la magazin să cumpere ceva. Avea bani. Dar când a ajuns la casă, un cumpărător, a înțeles că sunt ucrainieni, și a ales să plătească pentru ei. Când mi-a povestit, am fost mândru de națiunea mea.

Dumnezeu să binecuvinteze România!

A 14-a zi de război în Ucraina

Așa a arătat a 14-a zi de război în Ucraiana. Nu știu dacă ați urmărit celelalte zile, le voi pune în subsol. Astăzi a fost o zi de eliberare, mai ales în jurul Kievului. S-a creat culuar între armaatelel din Kiev și Chernihiv. Spunea președintele Zelenski că cei din Mariupol nu au avut mâncare și nici apă zile întregi (https://www.youtube.com/watch?v=3cUKYDMLh5g&t=49s) , pentru că erau sub asediu. Ceva similar era și în Chernihiv, dacă vă uitați în hărțile luptelor din zilele precedente. Dumnezeu face o minune în această țară.

Astăzi trăiesc una din cele mai mari bucurii din viața mea, că pot să îngrijesc de o familie numeroasă de zece ucrainieni. Rugați-vă pentru ei!

Vremea este pe sfârșit, au început ciumele, veștile de război, vor veni și altele. Fiți tari, încredeți-vă în Domnul, mergeți prin credință! Căutați să faceți un nume bun lui Dumnezeu și în zilele acestea. Nu lăsați să se răcească dragostea, veți reuși dacă nu vă veți lăsa provocați să păcătuiți, dacă nu veți înmulți păcatul. Vestiți pe Isus până la capăt. Încă mai sunt oameni care cred.

Să ne rugăm pentru tratative și încetarea focului!

5 Păcate urâte de Domnul Isus

Păcatele în Nout Testament sunt măsurate potrivit cu viața Domnului Isus și nu doar după lege. Cinci din cele mai urâte păcate de Domnul Isus nu apar explicit în Lege, dar se înrudesc cu unele din ele.

 1. Fățărnicia – Este dorința de a părea ceea ce nu ești, să te prefaci a fii sfânt, să te îmbraci ca să atragi atenția, să fii fals prin aparență. Fățărnicia este un păcat specific falșilor credincioși, preoții, fariseii, saducheii din vremea Domnului Isus.
 2. Mândria spirituală – Să disprețuiești pe alții chiar prin rânduieli sfinte, prin rugăciune (cum era fariseul cu vameșul), prin predică, prin priviri și comportament. Acest lucru îl înfuria pe Domnul Isus pentru acești oameni pusese mâna pe cheile împărăției, nici ei nu intrau, dar nici pe alții nu lăsau să intre, văceau voia Satanei din poziția robului lui Dumnezeu.
 3. Necurăția – Necurăția intră prin ochi, prin urechi, și se manifestă prin vorbire sau acțiuni. Domnul spunea să scoți ochiul, sau să tai mâna mai bine, decât să îți pierzi sufletul prin păcatul necurăției.
 4. Indiferența față de nevoia aproapelui – Noi trebuie să ajutăm pe toți oamenii, mai alel pe frații în credință. În vremea Domnului Isus, preoții nu ajutau pe oameni prin mai motive ”sfinte”, dacă era sabat nu se uita la bolnavi și nu îi lăsa să facă nimic. Dacă era ”Corban” un dar închinat Domnului, nu mai putea fi dat părinților care erau în nevoi. Dacă cineva nu era evreu adesea nu beneficia de nici un ajutor pentru că nu era dintre evrei.
 5. Necredința – Inima necredincioasă este o inimă rea în viziuna Domnului Isus pentru că ea insultă pe Dumnezeu în puterea Lui de a face orice. Domnul mustra sever pe ucenici atunci când din necredință se temea de o furtună, sau nu puteau scoate demonii afară. Există și o credință falsă, pe care Domnul o detestă la unii, care doar vor semne, pentru spectacol, dar nu pentru că se tem de Dumnezeu.
 • material extras după Zac Ponen.

”Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău”. (Deuteronomul 18:13)

Tot ce faci în viață să faci după cuvântul lui Dumnezeu. Puritanii care au format Statele Unite al Americii, la început erau și pastori și conducători de stat, senatori, deputați etc. Când avreau o problemă în stat, procedau în felul următor, se retrăgeau fiecare o oră, două în camerele lor, căutau în biblie o problemă similară, și vedeau ce au făcut oamenii lui Dumnezeu ca să facă și ei la fel, sau vedeau ce nu au făcut, ca să nu repete greșeala. Apoi se întorceau toți, puneau la o laltă toate concluziile, rezultaltele și apoi făceau de era cel mai bine de comun acord.

Așa ar trebui să procedăm noi cu toate problemele și frământările din viața noastră. Ar fi bine să punem un pasaj lângă fiecare decizie, lângă fiecare alegere sau interdicție.

Noi nu trebuie să descoperim roata. Noi am primit adevărul revelat. Nu putem spune că mie m-i se pare că este bine asta, sau cealaltă, asta ne spune Dumnezeu. Deși avem o libertate anume în Hristos. Noi putem să fim însă ascultători, sau împotrivitori, depinde de ce duh avem în noi.

Când facem cum procedau puritanii, vom izbândi și vom lucra cu înțelepciune (Iosua 1,9).

Doamne ajută!

Fii credincios și înțelept până la venirea Lui!

Să nu privim la noi, puterea noastră este limitată. Să nu privim în jur, corupția e mare. Privind l-a Dumnezeu primim putere să răzbim în lumea aceasta. Nimic nu este mai important decât să intri pe calea lui Dumnezeu și să începi să avansezi pe ea. Prin har, prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt, prin Jertfa lui Hristos. Nu contează cât avansezi, important este să o faci. Un pas mic în împărăția lui Dumnezeu face mai mult decât zece vieți trăite în plăceri și păcate.

Mai rabda, mai perseverează, mai privește în sus, mai privește în cuvânt, mai roagă-te! Venirea Domnului este aproape. Încercările sunt mai mari, dar și cununile sunt mai mari. Nimic nu se pierde, nimic nu se compromite. Duhul lui Dumnezeu împuternicește pe cei sfinți, El dă biruință robilor Săi. Fii credincios și înțelept și la venirea lui, Hristos te va pune peste toate averile sale! (Matei 24, 45).