Domnul să îți dea pacea! – Numeri 6, 24-26

Cuvântul shalom din limba ebraică, pace tradus la noi, are mult mai multe sensuri decât în limba română, el însemnând și binecuvântare, oridine, armonie, înțelegere, împăcare. Un sens foarte important este acela de ordine. Când spui cuiva să aibă pace îi faci referire la o viață ordonată, în armonie cu Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Pacea nu putea fi realizată cu Dumnezeu fără intervenția Domnului Isus. Oricât ne-am fi pocăit noi, plata păcatului era moartea și ea trebuia plătită. Pentru că Hristos s-a dus de bună voie la cruce ca să moară în locul nostru, care aveam păcate ce trebuiau plătite prin moarte, putem noi astăzi să facem doar acest lucru mic: să ne pocăim și să credem, astfel să primim iertarea și puterea de a nu mai păcătui. Așa am primit noi pacea… Cu un așa preț… Noi cântăm: ”Mântuire ni s-a dat fără nici o plată…” – din partea noastră…, pe Dumnezeu l-a costat viața singurului Său Fiu, despărțirea de El, batjocorirea, umilirea, desconsiderarea, disprețuirea propriului Lui Fiu. Este puțin acest lucru? ” căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,”  (1 Petru 1:18) Noi oricât am fi de batjocoriți, tot nu putem simți ce a simțit Hristos și Tatăl Lui, pentru că El nu a avut păcat. Noi oricât am fi de umiliți, totdeauna merităm acest lucru. Este drept. Chiar și dacă doar o minciună aveam ca păcat, tot moartea am fi meritat. ”Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23) Numai Domnul Isus ne poate spune: ”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”  (Ioan 14:27)

 

Domnul să îți dea pacea!

 

Domnul să-și înalțe fața peste tine – Numeri 6, 24-26

Această binecuvântare are de a face cu creșterea noastră în Hristos. Voia lui Dumnezeu este ca noi să creștem în toate privințele. ” El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârșirea sfinților” (Efeseni 4:11) ”…până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;”  (Efeseni 4:13)

Ași înălța fața peste noi reprezintă cunoasterea lui Dumnezeu, să creștem în cunoașterea lui. ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. ” (Ioan 17:3) Vedem că Apostolul Pave își dorea lucrul acesta să îl cunoască pe Hristos. Este cel mai important lucru în viață să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acest lucru ne transformă din ce în ce mai mult în asemănarea Domnului. Acest lucru se face printr-o umblare zilnică cu El, prin ascultare de El și contopire cu Duhul Său.

Totodată acest lucru este un har oferit de Dumnezeu. Vom cunoaște pe Dumnezeu în măsura în care El ni se descoperă. De aceea trebuie să ne apropiem de El cu smerenie și sfințenie, să cerem har și îndurare ca să își înalțe fața peste noi. Atunci îl vom cunoște și vom face mari isprăvi din pricina acestui lucru. Atunci când cunoști pe Dumnezeu te întărești și poți face lucrări mari, pentru că așa este El, după cum spune proorocul Daniel: ”Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.”  (Daniel 11:32)

 

Domnul să-și înalțe fața peste tine

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

1200x1200_24qtjkmCând Domnul Isus a intrat în Ierusalim evreii au întâmpinat pe Domnul cu multă cinste, însa ne punem întrebarea, de ce aceiași oameni care au strigat: ”Osana, fiul lui David!”, peste câteva zile au strigat: ”Răstignește-L”. Unul din răspunsuri este pentru că ei îl lăudau, dar pentru un interes politic, național, și nu îl lăudau așa cum îl vedea proorocul Isaia în descoperirea lui din Isaia 62, 8 – 12. Cum îl vedea Isaia pe Mântuitorul? Evanghelistul Matei îl citează pe Isaia 62,8-12, dar evreii îl vedeau pe Mântuitorul așa cum îl vedea Isaia?

Aici este mesajul mp3

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim – Isaia 62,8-12 mp3

sursă foto aici

Domnul să se îndure de tine! – Numeri 6, 24-26

Îndurarea lui Dumnezeu este tot ceea ce putem avea. Prin căderea lui Adam, noi toți strămoșii lui ne-am pierdut drepturile înaintea lui Dumnezeu, de acum noi trăim doar din îndurarea lui Dumnezeu, și această îndurare sa arătat în Fiul Său Isus Hristos, prin care tot ce am pierdut în Adam, am câștigat în El. De aceea rugăciunea ca Domnul să se îndure de tine este așa de valabilă. Noi nu avem drepturi. Noi suntem robii lui Dumnezeu, așa s-au numit cei mai mari oameni ai Lui. Suntem făcuți copii, este adevărat, și înviați cu adevărat, însă toate acestea prin îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Această poziție smerește firea pământească, mândăr și orgolioasă, care ar vrea singură și fără să cerșească pe undeva să aibă drepturile ei. Acest lucru s-a pierdut în Eden. De aceea dacă avem lumina lui Dumnezeu ne dăm seama că suntem într-o poziție în care trebuie să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste noi, să fim recunoscători pentru belșugul ei și să o aducem și în viața altora. Pentru asta ei trebuie să o vadă, să o înțeleagă și să o primească. Nu se poate primi fără voia voluntară a omului.

 

Domnul să se îndure de tine!

Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine! – Numeri 6, 24-26

Această rugăciune este una interesantă. David în Psalmul 13 spune: ”Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii ”  (Psalmi 13:3)

Poporul piere din lipsă de cunoștință, spune Osea 4,6. Lumina este ceea ce împrăștie întunericul. Marile războaie au fost câștigate prin informație, cu cât cineva a știut mai mult despre situația de război, cu atât a știut ce trebuie și ce poate să facă. În Psalmul 80, 3 psalmistul spune: ”Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi! ” (Psalmi 80:3) și repetă iar la sfârșit: ”Doamne Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!”  (Psalmi 80:19)

O mare binecuvântare pentru noi este ca fața lui Dumnezeu să strălucească peste noi. Când eram în armată am văzut cum se folosesc aceste arme de noapte, un fel de petarde, ca un artificiu, care se înaltă deasupra unui câmp și se aprinde cu o lumină puternică, și pentru câteva secunde luminează întreaga zonă, scoțând la lumină fiecare lucru. Așa este și cu noi atunci când fața lui Dumnezeu strălucește peste noi, totul este scos la lumină și cel rău fuge. Lumia a biruit întunericul: ”… căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.  (1 Ioan 2:8) Cel rău fuge atunci când este scos la alumină. Minciuna este puterea lui, întunericul. Atunci când se știe despre el, nu mai are nici o putere, pentru că și un copil îl respinge dacă l-ar vedea în adevăratele lui intenții. Însă lumea urmează voia lui pentru că este înșelată, nu reușește să vadă intențiile lui ascunse. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce scoate totul la lumină. De aceea această binecuvântare este așa de importantă: ”Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine”

 

Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine!

 

Domnul să te păzească! – Numeri 6, 24-26

Suntem învățați să ne rugăm așa: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească.

Pentru Dumnezeu este importantă protecția. Domnul știe că noi suntem într-un război spiritual, și acest război este peste puterile noastre, așa încât a trebuit să se întrupeze Dumnezeu pe pământ ca să poarte acest război pentru noi. Dacă am fi putut să îl purtăm singuri, nu ar mai fi venit El. Vedem că și acum Domnul ne-a întărit prin Duhul Său pentru ca să putem să continuăm această luptă. Le spune ucenicilor: ”Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”  (Luca 24:49)

Apostolul Ioan spune că lumea zace în cel rău. Asta înseamnă că noi nu avem putere să ne lutăm cu cel rău, decât una limitată. Domnul Isus în rugăciunea pentru ucenici din Ioan 17 se rugă să îi păzească de cel rău. De asemenea în rugăciunea ”Tatăl nostru” ne învață similar să ne rugăm: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Adesea nu ne dăm seama că suntem în cest război și nu veghem, iar cel rău profită de acest lucru și ne trage în păcat. Dunt două lucruri de spus aici: unul este să nu ne luptăm singuri cu cel rău, pentru că noi nu avem suficientă putere pentru câștigarea luptei, și a doua: să nu ne luptăm cu toată puterea, înșelându-ne singuri că Domnul ne va apăra. Domnul ne va apăra dacă vom face tot ce a ținut de noi, altfel, el nu va face ceea ce trebuie să facem noi, ci vom plăti acolo unde nu ascultăm de El. Să veghem dar la amândouă lucruri, să facem tot ce ține de noi, în același timp să știm că tot ce ține de noi este puțin in comparație cu necesarul pentru luptă. Domnul va complecta marea diferență, Domnul va perfecta tot ce facem noi pentru ca să câștigăm lupta, așa cum a fost cazul cu Moise, Iosua, David.


Domnul să te păzească!

Cei 10 „Daca”

1. Daca vrei sa faci un bine, atunci fa-l cand este nevoie.
2. Daca poti sa faci pe cineva fericit, nu sta pe ganduri.
3. Daca dai ceva, nu astepta ca fapta sa se intoarca.
4. Daca primesti ceva, da mai departe.
5. Daca nu poti sa ajuti pe cineva, spune-i-o in asa fel incat sa nu o recepteze ca pe un refuz.
6. Daca poti sa construiesti ceva, nu distruge.
7. Daca poti, fii hotarat in ceea ce spui si ceea ce faci.
8. Daca devii celebru, ramai modest.
9. Daca esti nervos, nu-ti descarca nervii pe altii.
10. Daca faci o observatie, nu jigni.

(Chris Simion)

Binecuvantarea lui Dumnezeu – Numeri 6, 24-26

Felul in care vrea Domnul sa ne binecuvinteze este foarte important pt noi. Si noi avem o ideie despre binecuvantare, insa adesea ceea ce credem noi ca este bine pentru noi nu se potriveste cu realitatea

Cum vrea Dumnezeu sa ne binecuvinteze?

În primul rând El spune să ne rugăm așa: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească!

Prov 10.22 – Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. – ce binecuvinteaza Dumnezeu ramane binecuvantat. Pot veni si incercari si prigoana, dar binecuvantarea Domnului imbogateste, asa cum e cazul lui David sau a lui Solomon.
Este important sa dorim binecuvantarea Domnului, nu pe a omului. Lc 6:26 – Vai de voi, cînd toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi! Uneori nu le putem avea pe amandoua.

Un alt principiu al binecuvântarii lui Dumnezeu este arătat aici: Proverbe 13.11 Bogăția câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. – Binecuvântarea lui Dumnezeu deși este un har, ea nu este ieftina, și nici rapida, ar fi nedrept si ar afecta caracterul. Nu ne referim la vindecări, sau providențe divine, ci la perseverenta, statornicie, lucruri pe care și El le are, și adesea le încearcă și la noi.

Va urma

Mentalități bune

ImagineAmericanii au observat performanțele deosebit de mari ale asiaticilor în domeniul muzical. La început au crezut că este vorba de IQ ridicat, dar ulterior cercetările au realizat că în spate erau numărul mare de ore de repetiție. În cultura americană se știe că este ușor acceptat ca un copil să aibă slăbiciuni, dar să se concentreze pe punctele sale tari. Pentru un asiatic acest lucru nu este admisibil. Ei spun că dacă ai rezultate mici la scoală, asta se rezolvă dacă lucrezi și seara la teme, iar dacă lucrurile nu se schimbă, atunci te trezești dimineața mai devreme și mai lucrezi un timp. Aceasta este mentalitatea asiatică și dă roadă.

Solomon spunea:

Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. –  (Proverbe 12:27)

sursă foto aici

Experiența lui Nebucadnețar

ImagineExperiența lui Nebucadnețar din Daniel 4 arată cum trebuie să ne purtăm în viață. El a avut mult succes. Dumnezeu i-a vorbit prin vise și la recunoscut fiind mai mare peste toți împărații pământului. Până într-o zi, când ispitit de toate aceste succese, și-a asumat dreptul total asupra lor. Atunci Dumnezeu l-a lăsat singur cu toate acele treburi, pentru că el s-a numit pe sine responsabil de ele (Daniel 4,30). Atunci Nebucadnețar a văzut că nu poate singur să conducă împărăția. A recunoscut pe Dumnezeu mai presus de toate, l-a lăudat și i-a dat Lui meritele pentru toate lucrurile din viață și oriunde. (Daniel 4,37) Atunci totul a fost restabilit ca mai înainte.

Să căutăm să prindem acest sens al lucrurilor. Dacă lucrurile nu merg bine undeva, înseamnă că noi am preluat controlul, ne-am asumat meritele pentru acel lucru sau situație, ne-am numit pe noi deasupra acelei situații, chiar dacă alții te-ar numit odată, tu să-L recunoști pe Dumnezeu în toate. Realitatea este că Dumnezeu le face pe toate, El este cel responsabil pentru toate lucrurile. Recunoaște-L pe El, pune-L pe El deasupra tuturor lucrurilor și vei avea pace, vei avea izbândă. Daniel spunea atunci când Nebucadnețar la întrebat dacă este în stare să îi spună visul și tălmăcirea: ”Este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele…” Daniel 2,28. Daniel nu își asuma niciodată nici un merit pentru nimic, deși lui îi erau descoperite.

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?  (1 Corinteni 4:7)

sursă foto aici

Despre viață

ImagineCăci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.  (Marcu 8:35)

A îți pierde viața pentru Isus nu are de a face cu viata în trup de cele mai multe ori (moarte fizică). Dar are de a face cu ceea ce crezi în inima ta, are de a face cu gândirea ta, dacă o subordonezi Cuvântului său sau nu, are de a face cu felul în care îți trăiești viața și iei decizii. Nu te teme să pierzi viața asta după mersul lumii. Dacă faci asta pentru Hristos, El spune că îți vei salva viața. Poți să faci invers, dar o vei pierde. Mergi după Isus, urmează-L pe El conform Scripturii, și pas cu pas El te va conduce spre câștigarea propriei tale vieți.

sursă foto aici

Fiul pastorului Rick Warren s-a sinucis

ImagineMatthew Warren, fiul cel mare al pastorului Rick Warren s-a sinucis folosind o armă. Avea vârsta de 27 de ani. Acest lucru s-a întâmplat vineri. Fratele Rick spunea: “Niciun cuvânt nu poate descrierea durerea amară pe care o trăim noi în acest moment,”

Familiile lucrătorilor creștini sunt luate cu asalt parcă și din exterior și din interior.

Mă gândesc la ce spunea Domnul:

Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?  (Luca 14:28)

Trebuie să ne facem socotelile, așa încât să fim gata să plătim prețul necesar pentru sfârșirea alergării cu bine.

Fratele Will Graham, băiatul fratelui Billy Graham face apel la rugăciune pentru familia Warren.

sursă foto aici

Rugați-vă neîncetat!

ImagineO mamă avea o fată necredincioasă, nu credea în Dumnezeu. Era amărâtă datorită acestui lucru și a spus lui Dumnezeu: ”Doamne, toată săptămâna aceasta mă voi ruga pentru fata mea ca să îi dai credință. Fiecare rugăciune va fi doar despre fata mea, pentru ca să îi dai credință, să o mântuiești.” A trecut toată săptămâna și fata nu s-a schimbat, nu a început să creadă. Atunci mama s-a uitat la Dumnezeu și a spus, Doamne mă voi ruga o lună întreagă doar pentru fata mea. Fiecare rugăciune va fi doar pentru fata mea. Va fi luna rugăciunii pentru fata mea. După o lună, fata nu s-a întors la Dumnezeu. Atunci mama abătută s-a dus să se roage și a spus lui Dumnezeu: ”Doamne, m-am rugat o lună pentru fata mea și nu s-a întâmplat nimic… nu mă voi opri Doamne, mă voi ruga un an întreg. Tot anul nu voi știi altceva decât de rugăciune pentru fata mea.” A trecut anul, și fata nu s-a schimbat. Atunci mama s-a dus în fața lui Dumnezeu și a spus: ”Doamne, ce pot să fac acum? Nu pot decât să mă rog toată viața mea pentru copilul meu…” După o săptămâna, fata s-a schimbat și a devenit ca ea, credincioasă în Dumnezeu.

Atunci ea a mărturisit că Domnul a învățat-o un lucru: Când faci ceva pentru un suflet, pentru Dumnezeu, să nu faci cu măsură, să faci până la moarte dacă trebuie, și Dumnezeu te va răsplăti.

sursă foto aici

Ferice de cei împăciuitori!

ImagineFerice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!  (Matei 5:9)

Împăciuitorul este unul care reface legătura. Fără jertfa lui Hristos legătura dintre Dumnezeu și om nu putea fi refăcută oricât de mult ne-am fi dorit noi. Această lucrare de împăciuire este prin excelență lucrarea Fiului. De aceea și cei ce sunt asa, sunt chemați fii ai lui Dumnezeu, pentru că ei continuă lucrarea Fiului lui Dumnezeu.

Această lucrare de împăcare cu Dumnezeu o precede întotdeauna pe cea cu oamenii, pe orizontală. Indiferent despre care vorbim, totdeauna împăciuirea se face cu acordul ambelor persoane. Nu poți să împaci un om cu cineva, dacă acel om nu vrea. Voința lui trebuie câștigată. Iar împăcarea se face totdeauna după regulile Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt este esențial. Când se vorbește despre întruparea Fiului se spune așa: ”și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi…” Ioan 1,14. Fiul lui Dumnezeu care aduce pacea, este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, trăit și aplicat. Dacă vrem această lucrare, în Cuvânt o găsim explicată.

sursă foto aici