Despre referendum

Observații:

 • E o șansă pentru națiunea română la o perioadă lungă de timp.
 • Nu este o acțiune politică, pentru vreun partid, vine pe cale politică, pentru că așa se fac legile într-un stat.
 • Nu este o luptă împotriva LGBT, ci împotriva unui păcat, unui rău ca a multor altora: crimă, furt etc.
 • Nu este vorba să câștige creștinii, ci adevărul obiectiv. Este ca și la matematică – să socotim corect, ca în limba română – să vorbim corect, în știință nu există gena LGBT. Acesta este adevărul obiectiv!
 • Dacă referendumul nu reușește, este doar primul pas spre o nouă cultură în care se limitează libertatea de exprimare și trăire. Va urma reeducarea copiilor, a părinților, a legislației. Este mai rău decât ce au creat Marx și Lenin, care au promovat un comunism de clasă, aici se promovează un comunism de „falsă moralitate”.

Pentru că este un pas pentru întreaga națiune, mai adaug:

 • Nu este o problemă cultică, ci una creștină. Aici preoții ortodoxi vor duce greul, evanghelicii vor avea partea de media online.
 • România a dovedit că mai are simț al sănătății familiale, să ducem la bun sfârșit această calitate națională!
 • Calitatea mare a poporului român este spiritualitatea, dacă privim cu atenție în istorie. De aceea suntem compatibili cu americanii, la afaceri mai puțin, la IT suntem iarăși compatibili.

Argument biblic:

 • Iosif și-a oferit discernământul și înțelepciunea pentru a ajuta Egiptul în vremea lui, și Dumnezeu îi vorbise de mult că va face acest lucru (Gen. 37).
 • Împăratul Cir al Persiei, deși era un împărat păgân, totuși Dumnezeu l-a folosit spre binele poporului Său, pentru a reconstrui Templul. Dumnezeu este mai presus de împărați și popoare și le poate folosi pentru interesele sale (Ezra 1).
 • Daniel și-a oferit discernământul și înțelepciunea pentru a ajuta imperiul Babilon, și Dumnezeu i-a confirmat că este preaiubit și scump înaintea Lui (Daniel 9).

 

Voi merge la vot!