5 Păcate urâte de Domnul Isus

Păcatele în Nout Testament sunt măsurate potrivit cu viața Domnului Isus și nu doar după lege. Cinci din cele mai urâte păcate de Domnul Isus nu apar explicit în Lege, dar se înrudesc cu unele din ele.

  1. Fățărnicia – Este dorința de a părea ceea ce nu ești, să te prefaci a fii sfânt, să te îmbraci ca să atragi atenția, să fii fals prin aparență. Fățărnicia este un păcat specific falșilor credincioși, preoții, fariseii, saducheii din vremea Domnului Isus.
  2. Mândria spirituală – Să disprețuiești pe alții chiar prin rânduieli sfinte, prin rugăciune (cum era fariseul cu vameșul), prin predică, prin priviri și comportament. Acest lucru îl înfuria pe Domnul Isus pentru acești oameni pusese mâna pe cheile împărăției, nici ei nu intrau, dar nici pe alții nu lăsau să intre, văceau voia Satanei din poziția robului lui Dumnezeu.
  3. Necurăția – Necurăția intră prin ochi, prin urechi, și se manifestă prin vorbire sau acțiuni. Domnul spunea să scoți ochiul, sau să tai mâna mai bine, decât să îți pierzi sufletul prin păcatul necurăției.
  4. Indiferența față de nevoia aproapelui – Noi trebuie să ajutăm pe toți oamenii, mai alel pe frații în credință. În vremea Domnului Isus, preoții nu ajutau pe oameni prin mai motive ”sfinte”, dacă era sabat nu se uita la bolnavi și nu îi lăsa să facă nimic. Dacă era ”Corban” un dar închinat Domnului, nu mai putea fi dat părinților care erau în nevoi. Dacă cineva nu era evreu adesea nu beneficia de nici un ajutor pentru că nu era dintre evrei.
  5. Necredința – Inima necredincioasă este o inimă rea în viziuna Domnului Isus pentru că ea insultă pe Dumnezeu în puterea Lui de a face orice. Domnul mustra sever pe ucenici atunci când din necredință se temea de o furtună, sau nu puteau scoate demonii afară. Există și o credință falsă, pe care Domnul o detestă la unii, care doar vor semne, pentru spectacol, dar nu pentru că se tem de Dumnezeu.
  • material extras după Zac Ponen.

”Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău”. (Deuteronomul 18:13)

Tot ce faci în viață să faci după cuvântul lui Dumnezeu. Puritanii care au format Statele Unite al Americii, la început erau și pastori și conducători de stat, senatori, deputați etc. Când avreau o problemă în stat, procedau în felul următor, se retrăgeau fiecare o oră, două în camerele lor, căutau în biblie o problemă similară, și vedeau ce au făcut oamenii lui Dumnezeu ca să facă și ei la fel, sau vedeau ce nu au făcut, ca să nu repete greșeala. Apoi se întorceau toți, puneau la o laltă toate concluziile, rezultaltele și apoi făceau de era cel mai bine de comun acord.

Așa ar trebui să procedăm noi cu toate problemele și frământările din viața noastră. Ar fi bine să punem un pasaj lângă fiecare decizie, lângă fiecare alegere sau interdicție.

Noi nu trebuie să descoperim roata. Noi am primit adevărul revelat. Nu putem spune că mie m-i se pare că este bine asta, sau cealaltă, asta ne spune Dumnezeu. Deși avem o libertate anume în Hristos. Noi putem să fim însă ascultători, sau împotrivitori, depinde de ce duh avem în noi.

Când facem cum procedau puritanii, vom izbândi și vom lucra cu înțelepciune (Iosua 1,9).

Doamne ajută!