O descifrare a sentimetelor

Nu există sentimente bune și rele, ci ce facem cu ele contează. Sentimentele pozitive sunt încurajări pentru ceea ce este bun, iar sentimentele negative sunt avertizări pentru ceea ce este rău.

Pot face rău cu sentimente bune (idolatrizarea cuiva, răsfățul fără rațiune, răsplată când cineva face rău etc.).

Poți face bine cu sentimente „negative” (mustrarea este calea vieții alături de îndemn, mânia poate fi sfântă * Domnul Isus s-a mâniat, frica poate feri de multe rele, teama orientată corect este o virtute – teama de Domnul, de autoritate).

* Materialul este preluat și adaptat din cartea „Leac pentru suflete”, David A. Seamands

Omul cu care este Dumnezeu

1 Samuel 16:18 Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip şi Domnul este cu el.”

sursă foto

Când oamenii lui Saul căutau un om care să cânte pentru împăratul lor, au găsit pe David care era „om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip şi Domnul este cu el”

Ce îl face pe un om să fie așa deosebit?

Om tare și voinic – Ps. 1 spune că cei răi nu pot ținea capul sus, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Un om tare și voinic este un om cu inima curată. Este un om care nu ascunde nimic, nu are de ce se rușina și nu vrea să dovedească nimic. Cei ascunși, meschini, sunt obosiți, sunt aduși de spate, sunt șoptitori.

Un războinic – Atunci când David s-a întâlnit cu Goliat, era tânăr, el a vorbit de Goliat așa: „cine este acest netăiat împrejur?”. David cunoștea legea lui Dumnezeu. Tăierea împrejur era semnul poporului lui Dumnezeu. Ca să poți să porți războaiele Domnului trebuie să știi Legea lui Dumnezeu, să îi cunoști interesele și subtilitățile. Și gândiți-vă că David era tânăr aici.

Vorbește bine – David a scris cei mai mulți dintre psalmi. Ca să poți să vorbești bine, trebuie să ai o relație autentică și puternică cu Dumnezeu. David nu se chinuia să vorbească frumos, el chiar iubea din toată inima pe Dumnezseu, el se lăudă cu Dumnezeu în toți psalmii, și se pare că o face cel mai bine.

Este frumos la chip – În Eclesiastul 8,1 spune: „Înțelepciunea omului îi luminază fața și asprimea feței i se schimbă”. Când un om umblă cu Dumnezeu, cunoște Legea Lui, el capătă înțelepciunea și asprimea feței i se schimbă. De aici vine și înfățișarea omului, din interior, din suflet. Există și un alt fel de frumusețe firească, aceea este diferită.

Domnul este cu el – Dacă cineva își păstrează inima curată, cunoaște Legea lui Dumnezeu, are o relație bună cu Dumnezeu și capătă înțelepciunea, este omul de partea căruia este Dumnezeu. Dumnezeu este cu cei ce sunt cu El! Dumnezeu însoțește și păzește pe cei ce se poartă în felul lui David!