Credinţa literală

„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă, sau o frântură de slovă din Lege, înainte să se fi întâmplat toate lucrurile” Matei 5,18

Iota este cel mai mic însemn din limba ebraică. Când Domnul ne spune că nu va trece o iotă, sau o frântură din slovă, înainte să se fi întâmplat toate lucrurile, ne îndeamnă să avem încredere în litera scripturii că se va împlini. Lumea caută să ne convingă, din păcate şi unii teologi liberali, că lucrurile nu sunt chiar aşa cum scrie în Carte. Însă Domnul aici ne îndeamnă la o credinţă literală a scripturii. Dacă în altceva în viaţă nu ne putem încrede, în cuvânt putem să o facem. Să nu ne punem priceperea în avere! Îşi ia zborul, ne spune Solomon. Dar Domnul ne spune că în Cuvânt ne putem pune toată încrederea, pentru că o iotă nu va rămânea neîmplinită. Nu va fii un om în veşnicii care să spune: „Eu mi-am pus încrederea în Cuvânt, şi iată am rămas de ruşine!” Nu va fii aşa ceva, ne spune Domnul.

Aceasta este o mare mângâiere pentru cei credincioşi pentru că este ca un cec al lui, cu toate averile, titlurile şi drepturile sale. Să staţi liniştiti! Lumea va trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece, adică cu tot ce scrie acolo nu vor trece.

Să ne punem toată inima, fericirea şi priceperea în acest cuvânt, care ridică mintea noastră, trăirea şi sufletul nostru la nivelul voiei lui Dumnezeu. Prin el ne vom ţine drumul drept şi ne vom trage puterea, până la venirea Domnului.

Numai bine!

Ucenicii adevărați și ucenicii falși

isus-cu-doi-dintre-ucenici-sai_e9ff3232bbf44bExistă o singura categorie de ucenici adevărați ai lui Hristos și trei categorii de ucenici falși. Începem cu cele false.

Sunt ucenicii din întâmplare. Adică a fost bunicul, a fost tata, mi-a venit și mie rândul. Este ucenicul care nu s-a întâlnit personal cu Hristos. El este pentru că așa este familia, merge din inerție, împins de împrejurări, de alții. Acesta trebuie să se întâlnească personal cu Hristos, dintr-o motivație curată și veșnică.

Sunt ucenicii clienți. Aceștia sunt cei ce vor ceva de la Hristos: vor vindecare, putere, faimă, mântuire, dar atât. Ei merg la Domnul ca la piață. Însă Domnul este mult mai mult decât atât.  Acesta poate fi un egoism pur, ce dacă e pe plan spiritual, tot egoism este. Ucenicul adevărat vrea să ofere el ceva lui Hristos, inima sa, trupul său, întreaga sa ființă, tot ce are.

Sunt ucenici care se înșeală că ei cred. Aceștia cred că cred, dar nu cred. Ei cântă despre Domnul, mărturisesc despre Domnul și au un sentiment plăcut când o fac, și ei cred sincer că sunt credincioși și au viață veșnică. Dar cine le-a spus lor că dacă se simt bine cu cântările creștine și cu învățătura lui Hristos numai despre iubire, înseamnă că sunt născuți din nou? Cunoști că ai credință în tine cu adevărat când trăiești o viață nouă! ”Nu oricine îmi zice: ”Doamne, Doamne!” va moștenii împărăția. Ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7, 21. A trăi după principiile Scripturii te face creștin, nimic din ceea ce simți, spui, sau faci. Toate acestea pot veni ca un val în viața ta. Este adevărat că te pot duce la mântuire, adică la nașterea din nou, care se cunoaște după trăire. Deci să nu te mulțumești cu mai puțin decât cu o trăire adevărată. Cineva spunea: ”Dacă credința ta nu îți schimbă viața, schimbă-o tu pe ea!”

Acum este categoria adevăraților ucenici. Aceștia i-am descris în parte în fiecare categorie: ei s-au întâlnit personal cu Hristos. Au o experiență a lor cu Dumnezeu. Aceștia se oferă lui Dumnezeu, sunt predați, și ei pun accent pe trăire. Ei cunosc că iubesc pe Dumnezeu prin aceea că păzesc voia Lui.

Doamne ajută! 

sursă foto

Caracteristicile dragostei 1Corinteni 13 -III-

Dragostea se bucură de adevăr

Pentru că acesta este veșnic. Dragostea are atracție față de lucrurile veșnice, pentru că așa este ea. Adevărul este preferabil pentru că acesta eliberează indiferent ce arată el. Nu este adevărat că adevărul negativ doare. Dacă este spus în dragoste, atunci durerea este ceea ce este și pentru o mamă nașterea, după ce s-a născut copilul, uiți îndată de durere.

god1Dragostea acoperă totul

În sensul că dă a doua șansă, nu că nu ține cont de ce faci. Dar ea trece peste orice ca să te ridice, ea coperă totul, totul, totul. Ea este interesată în ridicarea unui suflet, așa cum a făcut Hristos, S-a dat și la moarte numai ca noi să putem fi salvați. Să primim această mână întinsă acum, astăzi este Salvator, mânie poate fi judecător.

Dragostea crede totul

În sensul că este interesată să înțeleagă totul, este deschisă pentru orice, numai să vină ridicarea. Nu crede totul în sensul naivității, dar crede totul în sensul respectului, bunului simț, face tot ce trebuie pe deplin, pentru că vrea să iasă la lumină în cele din urmă alături de cei dragi.

Dragostea nădăjduiește totul

Ea dorește o îmbunătățire totală, o restaurare deplină, o înviere adevărată. Ea nădăjduiește totul.

Dragostea suferă totul

Plătește prețul. Oferă suport concret, eficient, pe termen lung, dar nu pe totdeauna necondiționat. Și pentru har există un timp limitat, știm bine asta din Scripturi. Dragostea duferă totul pentru a face totul posibil în binele sufletelor rătăcitoare.

Dragostea nu va pieri niciodată

Dumnezeu e dragoste. Dragostea este ținta poruncii și ea va fii mereu înaintea lui Dumnezeu. Ea crește mereu în fericire veșnică. Ea nu va pieri niciodată.

sursă foto

Caracteristicile dragostei 1 Corinteni 13 -II-

The-Goodness-of-GodDragostea nu se poartă necuvincios

Dragostea este curată. Ea nu poate să dureze dacă nu ar fi așa. Ea dorește tot binele din lume, dar fiecare gram adăugat vrea să fie adăugat corect și curat, așa cum dorește Dumnezeu. Dragostea adevărata Îl include pe Dumnezeu întotdeauna în toate. Ea este interesată de continuitate, de aceea se poartă așa. Numai Dumnezeu oferă viață veșnică și dragostea are această calitate de a nu pieri niciodată.

Dragostea nu caută folosul său

Fericirea constă în a fi folositor altora. Ea știe asta foarte bine și nu caută folosul său. Smerenia este însemnul regal al cerului, ea așa se poartă în relațiile ei. Nimeni nu se ridică decât ridicând pe alții. Ea asta face, de aceea nu caută folosul său.

Dragostea nu se mânie

Ea cunoaște bine natura umană – Ieremia 17,9 ”Inima omului este nespus de înșelătoare și dăznădăjduit de rea , cine poate să o cunoască?” Dacă știm aceste lucruri, pentru ce să ne mai mâniem în van? Numai cei ce se înșeală singuri, că omul este sublim, genial și minunat în toate căile lui se mânie și se tulbură. Fără îndoială că așa a fost la început, dar ca să mergem pe drumul de întoarcere la cele primare, trebuie să recunoaștem starea noastră, pentru ca Harul lui Dumnezeu să ne restaureze.

Dragostea nu se gândește la rău

Ea se gândește la bine. Cine iubește caută binele. Caută să ridice oricât de jos ar fi cineva. Caută să îndrepte oricât de rău ar fi cineva. La rău se gândesc cei răi. Lor le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Spunem la ce te gândești ca să îți spun cine ești. Cât despre argumente, este adevărat că avem de ambele părți în lumea asta, însă fiecare face cu ele ceea ce este el.

Dragostea nu se bucură de nelegiuire

Pentru că îl cunoaște bine pe Dumnezeu, știe că pe El îl întristează cel mai mic lucru atunci când este făcut fără gândul la Dumnezeu. Știe că orice nelegiuire aduce pierdere.

 va urma

sursă foto

Caracteristicile dragostei – 1Corinteni 13

Love-of-God (1)Scriam într-un articol precedent despre caracteristicile dragostei. Continui aici aceste caracteristici, așa cum sunt ele relatate în 1Corinteni 13.

Dragostea este îndelung răbdătoare

Nu se grăbește, nu se repede, dimpotrivă este îndelung răbdătoare, pașnică, de încredere. E interesată de calitate și longevitate, de aceea este îndelung răbdătoare.

Dragostea este plină de bunătate

Bunătatea înseamnă să dai mai mult decât merită. Toți oameni oferă, dar dacă li se oferă și lor. Aceasta nu este dragoste adevărată, este un imbold al firii la un moment dat. Dragostea adevărată oferă din sine, este jertfitoare, ea simte plăcere să încurajeze, să ridice, să înalțe pe alții.

Dragostea nu pizmuiește

Nu concurează cu nimeni. Dacă este vorba de întrecere, ea se întrece cu sine, sau cu Hristos. Cu sine, încearcă totdeauna astăzi să fie mai bine decât ieri, și mâine mai bine decât azi. Se întrece cu sine. Iar cu Hristos, se vede mereu așa cum îl/o vede Dumnezeu. Nu se înșeală singur/ă. Se compară cu standardul veșnic al lui Dumnezeu: Hristos, și nu cu standardele trecătoare și înșelătoare ale lumii.

Dragostea nu se laudă

Nu vrea să fie ea în lumină, ci Dumnezeu, alții. Ea totdeauna caută să laude pe Dumnezeu în toate lucrurile, vedem asta la oamenii din cele mai vechi timpuri: Iosif, când a fost lăudat de Faraon, imediat a proiectat lauda spre Dumnezeu, la fel și Daniel în Babilon. David lăuda pe Dumnezeu pentru tot ce avea spunând că de la El le are. De asemenea dragostea înaltă pe alții, David înălța pe Ionadan ca prieten cu folos, dar și pe Mefiboșet care era olog, și nu i-ar fi fost de folos.

Dragostea nu se umflă de mândrie

Mândria este esența păcatului. Tot răul în viață, toate formele de păcat au în ele acest germene de la Satan și anume: mândria. Oamenii se mândresc și când sunt săraci, și când sunt bogați; când sunt învățați și când sunt neînvățați. Mândria este motivul real, circumstanțele vin pe urmă.

va urma

sursă foto

Adevărata ascultare

cerŞi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”  (Luca 16:31)

În discuția lui Avraam cu bogatul care era în iad, conversația se încheie cu aceste cuvinte ale lui Avraam: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”. Bogatul din iad vroia să își înștiințeze frații de acasă de acest loc de chin, și el spera că dacă se va face o minune extraordinară, ca aceea a învierii lui Lazăr din morți, vor crede și se vor pocăi ca să nu ajungă și ei în acel loc de chin în care zăcea bogatul. Așa gândim cu toții. Avraam însă avea o gândire cerească, luminată. El spune, dacă nu crede pe Moise și pe prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Moise și prooroci, este o referire la Vechiul Testament din biblie (scripturile de atunci), pentru că aceștia nu au trăit în același timp. Așa numeau evreii scripturile: Moise și prooroci.

De aici corectarea gândirii noastre: să nu mai așteptăm ca cineva să facă o minune în viața noastră pentru ca noi să ne îndreptăm viața așa cum știm că trebuie să o facem, și chiar avem de gând să o facem, dar așteptăm acea minune. Tu ești cel care ieși în pierdere. Îndreaptă-ți viața pe baza sfintelor scripturi și atât. Nu mai aștepta nimic și de la nimeni. Este cel mai ceresc așa. Dacă vei avea harul să ai parte de o minune, deși nu îți garantez, îți spun că firea din tine îți va spune: ”tot nu e suficient, mai este ceva…”. Și tu știi că am dreptate. Nu te lăsa ademenit nici de firea din tine, și nu te lăsa amăgit nici de minunile celor din jur, care să fim cinstiți adesea sunt înșelătoare. Știi că cel ce se ploconește în fața ta, spune înțeleptul Solomon că are șapte urâciuni în inima lui. Pv. 26,25.

Îndreaptă-ți viața! Pune-te într-o stare după voia lui Dumnezeu! Nu mai aștepta nimic! Ascultarea face mai mult decât jertfele, și cea mai bună apărare este un atac bine organizat. Fă asta după scripturi și Dumnezeu te va sprijini!

În așteptarea căsătoriei

happy-marriageO fată tânără a mers la pastorul ei să îi spună dilemele ei de căsătorie. Frate pastor, eu am cunoscut un băiat de curând, Gheorghe îl cheamă, este manierat, este frumos, are poziție socială și câștigă foarte bine. Nu mai știu ce să fac. Și? o întreabă pastorul. Care este dilema? Păăi.. eu iubesc pe Ion, pe care îl cunosc de mult timp, dar el nu are nici un sfert din câștigul lui Gheorghe, nici manierat nu prea este… Ce să fac? Să mă căsătoresc cu Gheorghe? La care pastorul îi răspunse: momentan nu este bine să te căsătorești cu Gheorghe, dar nici cu Ion, cel mai indicat ar fi să îți deschizi o afacere, vei avea succes, pentru că văd că ții la calcule. După ce treci dincolo de calcule vei descoperi dragostea, ea nu calculează, ea adaugă.

O tânără fată evreică a fost cerută în prietenie cu scopul căsătoriei de un evreu tânăr, dar care era ghebos și cocoșat. Fără a sublinia contrastul, fata era deosebit de frumoasă, dar avea bun simț și teamă de Dumnezeu, nu vroia să ofenseze în nici un fel pe băiat. Așa că nu i-a spus motivul pentru care nu vroia să intre în această relație. Băiatul care era deosebit de înțelept pe de altă parte, a înțeles cu modestie imediat motivul. Fata în cele din urmă îl întrebă: totuși de ce te-ai gândit să îmi ceri mie lucrul acesta? Atunci el ia spus: știi că noi evreii când ne naștem avem o experiență deosebită cu Dumnezeu, moment în care El ne arată pe cea cu care ne vom căsători în viață. Când am văzut acea fată, am rămas înmărmurit și i-am spus: Doamne, și pentru un băiat este oribil și monstruos să fie ghebos și cocoșat, dar pentru o fată. Nu poate fi adevărat, Doamne, te rog, ia de la ea toate aceste lucruri și dă-mi-le mie, le voi purta eu pentru ea, și ei da-i ce mi-ai dat mie. Acesta este motivul pentru care am venit acum la tine. În cele din urmă cei doi au rămas împreună și la final s-au căsătorit.

Să învățăm ce trebuie de la fiecare!

sursă foto

Mergi la sursă

pix_spy_poza_4_pcshd774Emerson spunea: ”Viața mea a fost plină de nenorociri îngrozitoare, dintre care cele mai multe nu s-au întâmplat niciodată.”

Noi ne facem singuri necazuri prin presupunerile noastre, prin interpretările pe care le dăm acțiunilor exterioare. Se spune că odată un conferențiar a ridicat un pix în sus și a pus sala să scrie pe hârtie ce simt ei prima dată când îl văd pe el cu pixul ridicat. Veți fi surprinși de ce au scris oamenii! Erau elevi prin sală care au scris: ”Îl vedeam pe profesor că ne pune note proaste în catalog” Oamenii în vârstă: ”Îmi vedeam doctorul dându-mi un diagnostic foarte greu de suportat”. Erau oameni de afaceri: ”Vedeam inspectorul financiar care îmi prescria o penalizare usturătoare”. Erau tineri care au scris: ”Iubita îmi scria un bilet de despărțire”, și alte scenarii îngrozitoare. Oamenii fac asta datorită presiunilor vieții, și aceste scenarii tind să se împlinească datorită atitudinii noastre care le crează, și nu datorită intenției celui în cauză.

Cum ieșim din această situație? Toată sala era ochi și urechi. Și în final le dă soluția conferențiarul: ”Ca să oprești toate aceste labirinturi imaginare, dar care produc efecte concrete în viață, trebuie să faceți un lucru simplu, să îmi puneți întrebarea simplă: de ce ai ridicat pixul în sus? Imediat cineva din sală i-a pus întrebarea, la care el a răspuns: am ridicat pixul în sus, ca să fac un exercițiu de autocunoaștere care va ajuta în mod real pe viitor. Pe viitor opriți presupunerile imaginare printr-o întrebare simplă la sursă: de ce…?

Și așa se sting toate acele sentimente negative și terori imaginare.

Aveți îndrăzneală!

sursă foto

Dragostea este îndelung răbdătoare

În 1 Corinteni 13 se spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Interesant că prima calitate a dragostei neprefăcute este: îndelunga răbdare. Dacă vei vedea pe cineva că se grăbește în dragoste, să știi că nu este o dragoste curată. Este una firească. Dragostea lui Dumnezeu este îndelung răbdătoare pentru că ea dă timp pentru schimbare. Dumnezeu așa a lucrat cu întreaga omenire: întâi a ales un om, pe Avraam, apoi familia lui, după aceea pe poporul lui Israel (Iacov). În Israel Dumnezeu a descoperit poruncile, deși știa că nu le va putea împlini nici un om vre-o dată, dar a făcut asta pentru ca să ne dea timp să cunoaștem că avem nevoie de un Salvator, de Isus. Legea este un îndrumător către Hristos ne spune apostolul Pavel în Galateni 3,24. Dumnezeu lucrează cu îndelungă răbdare. Copacii puternici cresc încet: stejarii. Ceea ce ai peste noapte nu poate fi mai mult decât o ciupercă otrăvitoare.

Îndelunga răbdare mai are și acest obiectiv de a te face să reușești. Dacă Dumnezeu ar fi ținut cont de reacțiile primare ale oamenilor din vremea lui Noe, ar fi omorât pe toți. Dar el a păstrat o familie. A mai dat o șansă omenirii. Atunci erau prea cruzi ca să Îl vadă pe El și să fie mântuiți. Dacă Dumnezeu ar fi ținut cont de reacțiile evreilor în pustie, iar fi pierdut pe toți în pustie și nu ar mai fi ajuns să cunoască pe Mesia la timpul Lui, dar Dumnezeu a păstrat pe Iosusa și Caleb, a păstrat copii celor ieșiți din robie, pentru că îndelunga răbdare are în vedere acest aspect vital, să ne facă să reușim în cele din urmă.

Așa este dragostea de sus: îndelung răbdătoare.

va urma

Acestea trei – o dragoste neprefăcută

love-of-godContinui aici articolele precedente despre ”Acestea trei”.

În 2Corninteni 6,6 spune apostolul Pavel să avem o dragoste neprefăcută. Este foarte potrivită această formulare, pentru că este atâta dragoste contrafăcută astăzi în lume, că nu mai știm să o deosebim de cea curată și adevărată. Cum ar trebui să fie dragostea aceea de care ne vorbește apostolul Pavel în textul nostru?

Voi încerca să dau în cele ce urmează detalii despre această dragoste neprefăcută.

Mai întâi vreau să subliniez că dragostea este ținta poruncii:

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.  (1 Timotei 1:5)

Când oamenii întreabă: ce cere Dumnezeu de la noi, care este voia lui pentru noi? Să știți să îi spuneți că ținta poruncii este dragostea. Adică tot ce cere Dumnezeu în biblie o face din această motivație. Dacă îți cere să faci ceva pentru cineva, din dragoste trebuie să faci acel lucru: să nu minți, să nu furi, să nu poftești. Iar dacă Dumnezeu ne cere anumite lucruri cu privire la El, o face tot din această motivație: să păzești poruncile Mele! Să asculți de Mine! Pentru că ne iubește ne cere acest lucru, pentru că El știe că suntem concepuți pentru El, și omul ori de câte ori nu ascultă de Dumnezeu, se deteriorează negreșit. Trupul, sufletul și duhul se întorc împotriva sinelui, și acel om va suferi până la ultima picătură, fiecare lucru făcut împotriva lui Dumnezeu. Libertatea și dreptul la viață sunt aceleași îndemnuri edenice satanice: Vei fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul! Ți se vor deschide ochii! Hotărât nu vei muri! Dumnezeu știe că vei fi ca El! Au trecut mii de ani și nu s-a schimbat nimic. Dacă am avea lumina Sfintelor Scripturi, am vedea lămurit aceste lucruri.

va urma