Organizație vs organism

Odată un mecanic repara mașina unui medic. După ce a desfăcut motorul, a schimbat segmenții mașinii, în timp ce se pregătea să pună totul la loc pentru a face probele a spus: vedeți, și eu sunt un medic la fel ca dumneavoastră, am deschis organismul, am rezolvat problema, acum voi închide totul la loc, și mașina este ca nouă! Este vreo diferență între mine și dumneavoastră, domnule medic? La care medicul a răspuns mecanicului: Da, este o diferență majoră! Încercați să faceți această operație cu motorul pornit, și atunci o să mă înțelegeți pe mine mai bine.

Tot așa este diferența între a conduce o organizație multinațională de astăzi, bazată pe responsabilități și recompense, și Biserica lui Hristos care nu este o organizație, ci un organism viu, bazat pe moartea și învierea lui Hristos, pe nașterea din nou. Oamenii adesea pun egal între organizațiile lumii și organismul spiritual al lui Hristos.

Posibilitățile celor credincioși

”Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate dăgădui singur.” 2 Tim. 2,11-12

Sunt trei posibilități în credință:

  1. Să rabzi împreună cu Evanghelia. Să rabzi încercarea, greul lucrării, prigoana, iar apoi să împărățești cu Hristos, pentru că ai fost credincios chemării.
  2. Să te lepezi de El. În cazul acesta și El se va lepăda de noi. Nu putem să dăm înapoi din credință și să sperăm că poate într-un fel vom fii salvați.
  3. Să fim necredincioși. Asta înseamnă să nu mai slujim, să nu mai stăm în unitate cu frații, să fim infideli lui Hristos în ascultare. Însă dacă rămâi în El așa cum ești, te va mântui în cele din urmă, dar ca prin foc, pierzându-ți răsplata.

Tu ce alegi?

Creștinul și literatura

Când vei veni, adu-mi… cărțile, mai ales cele de piele.” 2 Tim. 4,13.

Pavel sfătuia printre alele pe Timotei să i-a bine seama la citire. Pavel a dorit să-și petreacă ultimile săptămâni și luni din viață cu cel mai mare folos, studiind cărțile lui prețioase. El a rămas până la capăt un om al studiului.

Wiliam Tyndale în timpul detenției sale înainte de a fii martirizat în anul 1536 a scris: ”dați-mi o căciulă călduroasă, dar mai presus de orice vă rog stăruitor să mi se permită a avea biblia ebraică, gramatica și dicționarul ebraic, pentru a-mi petrece timpul în studiu.”

Omul care dorește să crească spiritual și intelectual va fi în mod constant între cărți. Liderul spiritual trebuie să cunoască și să stăpânească bine Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a se putea orienta în multitudinea de cărți.

(Romani 2:20) ”povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului;”

Noi putem avea legătură cu oamenii mari din istorie prin scrierile lor.

John Wesley avea o mare pasiune pentru citit și cel mai mult a făcut-o în șa, călărind. El spunea pastorilor mai tineri, să citească sau să renunțe la lucrare. Noi în România avem un proverb care spune: ”Cine e popă să cetească”. Este adevărat acest proverb!

Cauza majoră a declinului calitativ a lucrărilor creștine astăzi este de ordin spiritual. Ca să poți citi și medita, este nevoi de o anumită dedicare față de Dumnezeu, iubire de adevăr și o detașare față de lume. Nu poți lucra bine fără acestea două. Părinții bisericii primare nu pot fii înțeleși de mulți creștini astăzi pentru că vor să îi înțeleagă, fără intenția de a practica ce spun.