Meditație de crăciun

download”Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pămîntul cu toiagul cuvîntului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brîul coapselor Sale, şi credincioşia brîul mijlocului Său.” (Isaia 11:1)

”O Odraslă va ieși din tulpina lui Isai” v.1 – Aici suntem pe domeniu profetic, vedeți cu câtă precizie se știa mai dinainte de unde va veni Mesia? Din tulpina lui Isai, adică va ieși din David. Isus a fost așa de cinstit încă de la naștere pentru că din Isai va ieși un vlastar, o ramură, adică un ”Toiag de cârmuire”; spune mai departe Isaia: ”Va lovi pământul cu toiagul Cuvântului Lui” El s-a născut ca să domnească. Să ne pregătimp prin credință de această domnie, adică să intrăm în poporul Lui, să trecem de partea Lui!

”Duhul Domnului se va odihni peste El” v.2 – El este Unsul! Așa cum David se temea de Saul pentru că era unsul Domnului, deși era om și faptele lui discutabile, cu atât mai mult noi trebuie să avem în vedere că pruncul născut în ieslea Betleemului este Unsul lui Dumnezeu în mod plenar, adică Duhul Domnului se va odihni peste El, cum nu s-a mai întâmplat până acum, pentru că El va fi fără păcat, va fi perfect, va pune pe mulți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Isus e Fiul lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce facem cu Acest Isus din Nazaret, pentru că Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste El. Să îl cinștim, să ne închinăm Lui, să îi predăm viața noastră!

”Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale” v.5 – El este ca unul care nu este dintre noi. Aici pe pământ nu se obișnuiește să ai drept brâu al coapselor – neprihănirea. Nu că nu ne-am dori, dar știm bine că suntem supuși corupției cu toții. Avem nevoie de Unul ca El. La fiecare alegere guvernamentală arătăm aspirațiile noastre după dreptate, după neprihănire, în zadar însă… oamenii nu au brâul coapselor încinse cu neprihănire. El este Cel trimis să tă scoată, să te ridice, să facă din tine ceea ce ai aspirat vreodată. Puneți toată nădejdea în El, puneți toată priceperea în Domnul că nu în zadar o faci și nu vei fi dat de rușine în felul acesta!

sursă foto