Horia-Roman Patapievici: România este în cea mai bună situaţie istorică din ultimii 500 de ani

MONITORUL NEOFICIAL    preluat din

horia roman patapieviciAţi lansat la Humanitas un volum, scris împreună cu Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu, „O idee care ne suceşte minţile”. Care este această idee?

Ideea care suceşte minţile este comunismul şi problema ideii care suceşte minţile nu este că, între multe idei care au sucit prost minţile oamenilor, există şi comunismul. Ci tenacitatea cu care, deşi comunismul a probat că este o idee nu numai greşită, logic greşită, social greşită, economic falsă, politic monstruoasă, dar este o idee criminală, este o idee care a produs peste 100 de milioane de morţi, în două generaţii… În ciuda acestui lucru, ea continuă să fie o idee prizată, o idee la modă, o idee care fascinează şi care dezbină adânc, în fond, memoria comună europeană. Una din ideile cărţii care figurează şi în prefaţa ei este cea a memoriei divizate, a celei de-a doua Cortine de Fier.  Churchill a spus…

Vezi articolul original 2.328 de cuvinte mai mult

Lucruri mai puțin spuse de crăciun

Se ştie că această sărbătoare nu a fost cerută de Dumnezeu, dar asemeni ceremoniilor regale când se naşte un fiu de rege, Dumnezeu a organizat orchestre (îngerii), stele pentru magii cu daruri regale, şi a chemat oamenii simpli ( păstorii ). Aşa se cuvine să facem şi noi.

Dupa cum nu toți pot rosti rugăciunea Tatăl nostru, decât aceia care îl au pe Dumnezeu ca Tată cu adevărat, nu toți ar trebui să se bucure de naşterea unui salvator, pentru că pentru unii e judecător. Este vorba de aceia care nu ascultă din inimă de Domnul Isus. Acest lucru se poate schimba cât timp omul este în viață.

Trebuie ca naşterea şi lucrarea Domnului să se vestească pentru ca istoria se va sfarşi curând, iar oamenii nu vor putea să stea la judecată în fața lui Dumnezeu. Vor scăpa doar acei care au primit ca Domnul Isus sa moara în locul lor. Aceia care au urmat în viața lor pe Domnul Isus.

Cuvânt de crăciun

The_Annunciation_to_the_Shepherds_1663_Abraham_HondiusDe aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel  (Isaia 7:14)

”Fecioara va rămânea însărcinată” v. 14a – În poporul ortodox și nu numai, este mult subliniat acest lucru și anume că Domnul Isus s-a născut din fecioară. Acest lucru nu este obișnuit. Dar ce importanță are acest lucru? De ce a lucrat Dumnezeu așa? Undeva a fost făcută o profeției Satanei. Dumnezeu drept judecată pentru Satan a spus că ”sămânța femeii” îi va zdrobi capul într-o zi. Geneza 3,15 ”Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” Faptul că Domnul Isus s-a născut din fecioară arată că El era ”sămânța femeii” care avea să zdrobească capul șarpelui. Isus s-a născut, asta înseamnă pentru noi că a sosit ceasul să fim izbăviți de cel rău. Vin-o și tu la Isus! El este singurul Biruitor profețit de Dumnezeu să salveze sufletele oamenilor din mâna celui rău!

”va naște un fiu” v. 14b – Aici subliniez că la naștere pruncul Isus a fost onorat ca un rege. El nu era un simplu copil el era un rege, un mare rege pentru că era însuși Fiul lui Dumnezeu. Maria nu a născut un prooroc, un rabin, un învățător, a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne ducă la Închinare în fața acestui Fiu de curând născut. Vedeți că magii I s-au închinat. Isus trebuie apreciat la adevărata lui valoare. Nu doar un bun învățător, nu doar un prooroc, ci un Fiu de Dumnezeu.

”și-I vor pune numele Emanuel”(Dumnezeu este cu noi) v. 14c – Numele Lui arată lucrarea Lui. Isus a venit să ne spună că Dumnezeu este cu noi, adică de partea noastră în conflictul acesta cosmic al păcatului. Păcatul cel mai mult afectează pe Dumnezeu, este o ofensă așa de mare prin Persoană asupra căreia se răsfrânge. Unii se întreabă cum poate un păcat așa omenesc să coste o veșnicie. Răspunsul la această întrebare nu îl putem afla decât atunci când ne gândim la Cel spre care se îndreaptă fiecare păcat făptuit undeva, vreodată. Și pe pământ la fel stau lucrurile, una e să ataci un cunoscut la colțul blocului și alta este să ataci un polițai sau un președinte. Pedepsele sunt foarte diferite, fapta este aceeași. Ei bine în această problemă în care ne-a tras Satan, Isus ne-a adus un mesaj, Dumnezeu nu e cu cel rău, care ne acuză, ci este cu noi, cei acuzați. De aceea a trimis pe Hritsos să plătească în locul nostru datoria, ca noi să fim absolviți de vină. Fii gata să primești această grațiere înainte să ajungi la judecată! Nu lăsa nefăcut acest lucru!

Sărbători fericite!

sursă foto