Scăldătoarea din Betesda

Bethesda_lg

În Betesda era o scăldătoare unde zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, cari aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din cînd în cînd, în scăldătoare, şi turbura apa. Şi cel dintîi, care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Aici Domnul a vindecat un olog de 38 de ani. 

Biblia nu spune că scăldătoarea nu ar fi reală, acolo oamenii chiar se vindecau în mod regulat, doar cine ajungea primul. Un înger al Domnului venea și tulbura apa, atunci trebuia să intri primul în apă.

Așa sunt adunările creștine de astăzi. Îngerii Domnului sunt slujitorii Lui de orice fel, aceștia ”tulbură apa” acolo la adunare, în comunitatea respectivă, dacă cineva crede, dacă cineva acționează repede, Dumnezeu îl vede și îl vindecă de orice boală ar avea. Mergeți în Betesda voastră! Așteptați ca un înger să miște apa (apa curată a Cuvântului sfânt) și apoi acționați. Aceasta este o șansă regulată. Domnul întradevăr găsește cu cale să onoreze pe câte unul din noi, dacă va face așa cu tine, să te porți cum se cuvine!

sursă foto