Reguli de bază în acceptarea de sine

Succesul în viață nu este măsurat prin ceea ce suntem sau prin ceea ce am făcut, ci mai degrabă prin ceea ce suntem și am făcut în comparație cu ceea ce am fi putut fi sau am fi putut face.

Când ne gândim la noi înșine, trebuie să avem în vedere că:

 1. Scopul de bază al lui Dumnezeu în crearea noastră este ca noi să avem uniune cu El prin Isus Hristos, și ca noi să trăim întreaga putere a operei lui Hristos, în și prin aceste trupuri ale noastre – „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Ioan 17,3 „… Eu am venit ca oile să aibă viața, și s-o aibă din belșug” Ioan 10,10 „Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos, Domnul meu.” Filipeni 3,8.
 2. Satana este conștient de potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră și el vrea să-l distrugă în totalitate sau cel puțin să-l diminueze –  „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ…” „Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” „Fugi de poftele tinereții.” 2 Tim. 2,20-22.
 3. Metoda inițială a lui Satan de a opera este să ne facă pe noi să credem că Dumnezeu ne-a înșelat sau ne va înșela asupra a ceea ce este de drept al nostru – „Atunci șarpele a zis… Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” Gen. 3,4 „Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă… căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El…” Col. 2,8-10.
 4. Înainte să ne fi născut, Dumnezeu a decis toate trăsăturile noastre neschimbabile, conform planului său, pentru viețile noastre – „Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime… Tu m-ai lucrat ca lutul…” Iov 10,8 „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele” Ps. 139,16
 5. Dumnezeu încă mai lucrează la noi – „Căci noi suntem lucrarea lui…” Efeseni 2,10 „Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci; nu părăsi lucrarea mâinilor Tale” Ps. 138,8.
 6. Nu există „un ideal universal” în aparența exterioară – „… Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă” 1Sam. 16,7 „… N-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă”. Isaia 53,2
 7. Există un ideal universal în trăsăturile de caracter – Reproducând caracterul lui Isus Hristos în noi, prin puterea Duhului și a Harului lui Dumnezeu – „… să fie asemenea chipului Fiului Său (Isus Hristos)” Rom. 8,29. „Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi!” Gal 4,19. „Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii” Col.2,9. „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.” Gal. 5,22-23
 8. Fericirea noastră nu depinde de frumusețea noastră exterioară, ci de capacitatea noastră de a trăi conform caracterului Domnului Isus Hristos – ”Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Mat. 6,33 „Dar eu în nevinovăția mea, voi vedea Fața Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.” Ps. 17,15
 9. Dumnezeu sacrifică frumusețea exterioară, ca să dezvolte calitățile interioare, de vreme ce fericirea este bazată pe posedarea acestor calități   – „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru.” 2 Cor. 4,10. „… chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinlăuntru se înnoiește din zi în zi.” 2 Cor. 4,16-17. „Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: Pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară?” Rom. 9,20-21
 10. Noi suntem mesaje unice de vață împlinită prin dezvoltarea caracterului Domnului Isus – „Voi sunteți însă o seminție eleasă… ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa min unată.” 1Pet. 2,9. „Voi sunteți epistola noastră… cunoscută și citită de toți oamenii.” 2Cor. 3,2. „Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită!” Prov. 15,23.
 11. Diferențele în înfățișare, capacități, origine, moștenire socială și culurală, sunt instrumentele speciale ale lui Dumnezeu pentru a sublinia și amplifica mesajul unic al fiecăruia – „…Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine; … căci când sunt slab, atunci sunt tare”. 2 Cor. 12,9-10. „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari… pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu… Pentru ca, după cum e scris: Cine se laudă, să se laude în Domnul” 1 Cor. 1,27-31.
 12. Reputația lui Dumnezeu este în joc în ceea ce facem cu înfățișarea, posibilitățile, originea și moștenirea noastră socială – „Domnul i-a zis: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Du-te dar; Eu voi fi cu gura ta, și te voi învăța ce vei avea de spus.” Exod 4,4,11-12

* Adaptat și prelucrat după Bill Gothard „Cercetare asupra principiilor de viață”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s