„Dacă ești Fiul lui Dumnezeu…”

Ispititorul s’a apropiat de El, şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pîni.“  (Matei 4:3)

Aici se vede, dacă aș putea să spun așa, inteligența Satanei, cât de bine plasează în mod ascuns ispitele, atacând nevoi de bază, adânc înrădăcinate în noi, și uneori printr-o singură frază, și totodată putem vedea de la Domnul Isus cum pot fi neutralizate toate acestea tot printr-o singură frază „scrisă”, adică din Scripturi.

Prin expersia „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini” sunt concentrate cel puțin trei nevoi mari, dar nemărturisite, ca să determine tinta să răspundă. Acestea sunt:

1. Nevoia identității: „Dacă ești fiul lui Dumnezeu”. – Aceasta este în sine o mare ofensă. De ce a pus la îndoială identitatea Sa? A avut motiv? A fost vre-un păcat? Însăși întrebarea este o acuză. (însă atitudinea este una de cea mai nevinovată clarificare). Dacă dai curs unor astfel de îndoieli, în general admiți ceea ce presupune persoana în cauză. Vedem că Domnul Isus nu a dat curs acestei îndoieli „extrem de nevinovate” a Satanei. Vom vedea felul extraordina în care a făcut-o.

2. Nevoia trupească de moment – foamea: „poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini”. Extraordinar, dar de ce nu flori? De ce nu aur? Continuă lectura „„Dacă ești Fiul lui Dumnezeu…””