Din pricina înmulțirii fărădelegii

Matei 24:12-13
„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.”

Adesea am citit acest verset, am înțeles că este adevărat, dar mă gândeam de ce spune Domnul: „dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit”? De ce nu zice dar cel ce va lupta până la sfârșit, dar cel ce va reuși până la sfârșit; ci spune dar cel ce va răbda…

Am înțeles în cele din urmă că întrucât păcatul se înmulțește, ție ți se vor face multe nedreptăți, de aceea va trebui să rabzi calomnie, nedreptate, rană s.a. Cine va răbda aceste lucruri, fără să dea înapoi, fără să întoarcă rău pentru rău, fără să se retragă din slujire, acela va fi mântuit! Înțeleg că este nevoie de aceste lucruri mai mult decât orice, mai mult decât niciodată.

Merită Isus! Niciodată să nu oprești lucrarea pentru ceea ce îți fac alții! Rabdă până la sfârșit și vei fi mântuit!

(Filipeni 2:21) „Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.”

Noi să umblăm după ale lui Hristos!|

Odrasla din Isai

„Apoi, o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștinţă și de frică de Domnul.” Isaia 11:1-2

Ne apropiem tot mai mult de sărbătoarea nașterii Domnului. Acest pasaj vorbește de Israel, care trăia în așteptarea unui Izbăvitor. Toți conducătorii lor, toate eforturile lor nu ajungeau niciodată să izbăvească. Acest Izbăvitor avea să fie Odrasla din Isai – Isus. Tot așa este și cu eforturile noastre, oricât ar fi de multe și mari, tot nu ajung, Odrasla – Isus este Izbăvitorul nostru!

Ceea ce ne spune Isaia în descrierea Odraslei este că Duhul Domnului este peste El. „Duh de înțelepciune și pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Dumnezeu.” Domnul înainte de plecare a spus: „Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor” Ioan 14,16. Duhul care a fost peste Fiul va veni și peste noi!

Izbăvirea noastră vine din acest Duh, așadar să urmărim călăuzirea Lui: înțelepciune și pricerepere (frică de Domnul și depărtarea de rău), sfat și tărie (învățătura Cuvântului și tăria sfințeniei), cunoștință și frică de Domnul (relație cu Dumnezeu și ascultare de El).

Domnul să ne binecuvinteze cu toate aceste lucrări ale Duhului Său!