Pro și contra lui Hristos

00.159.176În Ioan 8 iudeii au pus mâna pe pietre să arunce în Isus v.59, dar tot în același capitol spune că mulți au crezut în El v. 30. Cum se face că aceleși cuvinte pentru unii aduc viață și mântuire, iar pentru alții furie și pietre? La fel cred că este și astăzi când oamenii sunt așa de înverșunați împotriva a ceva, pe care alții în respectă și îl apreciază așa de mult.

În cazul Domnului Isus, El spunea de adevărul care va elibera pe cei ce îl cunosc, despre faptul că dacă cineva păzește cuvântul Lui va trăi veșnic, sau că El este mai înainte de Avraam. Vedem că toate aceste cuvinte erau sprirituale, de ce? Pentru că Adevărul care avea să îl scoată El la lumină prin jertfa și învierea Sa, avea să dea libertatea de blestemul păcatului celor ce cred în El. Atunci, era prea vag adevărul, ca să îl poată înțelege. Nu vedeți că în înțelegerea lui Petru crucea nu avea loc? Atunci când Domnul la mustrat așa de aspru: ”Înapoia mea Satano!”. Apostolul Petru vroia să îl abată să meargă la cruce. Continuă lectura „Pro și contra lui Hristos”