Despre evlavie

1jesus walks to meEvlavia este un cuvânt mult lăudat în Scriptură:

…evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucît ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.  (1 Timotei 4:8)

În DEX este așa de vag descrisă: sentiment religios, scrupulozitate în practici religioase, respect pentru Dumnezeu. În alte dicționare biblice apar explicații precum râvnă pentru Dumnezeu. Spunem că sunt bune aceste explicații, dar nu sunt suficiente. Pentru ceva atât de apreciat de Scriptură ar fi păcat să lăsăm atât de puține detalii.

Sunt oameni care au impresia că evlavia se potrivește bine bătrânilor, că este ceva demodat, incompatibil cu viața modernă, tinerească. Ea însă nu este o problemă de vârstă, ci de caracter și de educație.

S-ar putea ca oamenii să nu știe sigur ce este evlavia, dar când aceasta nu există se vede foarte bine. Unui om care iubește păcatul și trăiește în păcat nu-i place evlavia. El va iubi mai mult certurile, clevetirile, banii și petrecerile, decât învățăturile care duc la evlavie. Dar nașterea din nou îl face pe om evlavios. Îl înzestrează cu o atitudine și dispoziție duhovnicească sfântă. Continuă lectura „Despre evlavie”

Calitățile și beneficiile Cuvântului lui Dumnezeu – Biblia

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și este singura carte de pe pământ care poate fi numită astfel. Ea nu este un tratat de știință, deși conține lucruri științifice și în ea nu există nimic care să poată fi dovedit neadevărat. Biblia conține două legăminte care sunt prezentate în cele două testamente. Fiecare legământ este legat de un loc și o persoană. Vechiul legământ este legat de Muntele Sinai și de Moise. Noul legământ este legat de Muntele Golgota și de Domnul Isus. Fiecare legământ este accentuat de o idee. Legea și Harul. Unul este caracterizat printr-o interdicție: ”Să nu faci!”, celălalt printr-o promisiune: ”Eu voi face!”. La inaugurarea primului legământ 3000 de oameni au murit (Exod 32,28). La inaugurarea Noului Legământ, 3000 de oameni au fost mântuiți (Fapte 2,41).

În Biblie nu găsim tot ce vrem să știm, dar găsim tot ce trebuie să știm pentru a fi mântuiți. Biblia te eliberează de prejudecăți, te pune pe picioare, îți ia vulnerabilitatea astfel încât să nu mai fi purtat de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor (Efeseni 4,14). Îți spune adevărul și te eliberează (Ioan 8,32). Îți trezește mintea la realitate și îți dă oportunitatea să lucrezi la lucruri reale și veșnice. Biblia te pregătește pentru lumea de dincolo. Îți dă demnitate și curaj în fața morții. Îți oferă o soluție pentru toate păcatele tale, cu condiția să accepți jertfa. În biblie găsești viață pentru sufletul tău prin mântuire și odihnă de asemeni (Proverbe 3,2). Biblia îți oferă sănătate pentru mintea ta (Pv. 3,4) și pentru tot trupul tău (Pv.3,8) .

Fă din ea cartea ta de căpătâi și nu ți se va tăia nădejdea! (Pv. 23,18)