Implicațiile iertării lui Hristos

Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui, şi să dai poporului Său cunoştinţa mîntuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; – datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe ceice zac în întunerecul şi în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!“ Luca 1,76-79

Preotul Zaharia în Evanghelia după Luca ne prezintă lucrarea Fiului în felul următor:

„… şi să dai poporului Său cunoştinţa mîntuirii, care stă în iertarea păcatelor lui”

Cunoștința mântuirii constă în iertarea de păcate. Cele mai mari probleme ale omului sunt păcatele lui. Dar omul nu vrea să recunoască asta (pentru că este o problemă prea grea pentru el). El nu vrea și nu îi place să vorbească de subiectul acesta. Dar Fiul a venit să ne spună că ele ne sunt iertate. Însă omul parcă nu se poate bucura deplin de această veste, pentru că se teme că va face din nou acele lucruri, chiar dacăt tot trecutul său a fost șters cu buretele. Continuă lectura „Implicațiile iertării lui Hristos”