Bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu!

…căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.“ (Galateni 3:11)

Stim că vom trăi prin credință, dar știm că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Cu alte cuvinte cine trăiește prin credință, trăiește prin Cuvântul lui Hristos. Acesta este mijlocul prin care noi vom trăi în zilele din urmă. Prin Cuvânt. Iar când ne referim la credință, înseamnă că ne bazăm pe promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis: iertarea, viața veșnică, darul Duhului Sfânt, nașterea din nou, o inimă nouă, s.a. Caută promisiunile lui Dumnezeu în Cuvânt și punele la inimă, crede în ele, Domnul ți le-a promis și ție. Așa trebuie trăită viața, prin credință personală în Cuvântul lui Dumnezeu, mai exact în promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu. Și de aici venim la forma finală a primirii promisiunilor lui Dumnezeu: prin rugăciune. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. (Matei 21:22) Ca o promisiune să vină în viața ta, trebuie să te rogi, să o ceri cu credință. La acestea se referă, că Domnul ți le va da cu sigurantă.

Caută promisiunile lui Dumnezeu în Cuvânt, prin Hristos, toate sunt și pentru tine. Domnul să îți dea credință și bucurie ca să le poți avea. Acesta cred că este felul în care trebuie să ne trăim viața fiecare dintre noi.