Rebus

DEFINIREA, INIŢIATORUL ŞI POSIBILITATEA MÂNTUIRII

 

Orizontal: 1) Metaforă prin care Dumnezeu Îl introduce în scenă încă de la căderea omului în păcat pe Cel ce avea să ducă la îndeplinire planul Său minunat de salvare a omenirii, plan iniţiat de către Creatorul lumii în marea Sa dragoste pentru coroana creaţiunii Sale, acesta fiind primul punct din marea lucrare divină pe care a rânduit-o din veşnicie pentru omenire (Genesa 3:15) — Altă metaforă pentru Isus Christos prin al cărui sânge am fost “răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire”, răscumpărarea fiind una din  definiţiile mântuirii, care arată preţul plătit de către Fiul lui Dumnezeu oamenilor de-alungul istoriei (1 Petru 1:18-19). 2) “Rânduiţi”, “hotărâţi” “înainte de întemeierea lumii”, aceasta neînsemnând nicidecum o predestinare a celor care vor fi mântuiţi, ci faptul că Dumnezeu, în preştiinţa Sa, a cunoscut dinainte pe cei ce Îl vor primi ca Domn şi Mântuitor pe Isus Christos, conform cu Efeseni 1:4-5, Romani 8:29 (sing.) — Altă definiţie a mântuirii, dată de Pavel, ca fiind făcută de Duhul Sfânt “pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou” (Tit 3:5). 3) Epistolă în care găsim încă o definiţie a mântuirii: ruperea, desprinderea de păgânătate şi de poftele lumeşti (cap. 2:11-12) — A accede în împărăţia lui Dumnezeu, o altă definiţie a mântuirii, care are loc pe baza liberei opţiuni a omului de a alege între Dumnezeu şi Satana, şansa aceasta având-o fiecare individ, deoarece Dumnezeu “voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi” (1 Timotei 2:4, vezi Ioan 3:16) — Într-o rugă! 4) „Cuptorul …” în care “va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” pentru “cei ce săvârşesc fărădelegea”, aceasta fiind moartea a doua, definită prin despărţirea omului de Dumnezeu pentru toată veşnicia, cei mântuiţi fiind scăpaţi de la această moarte, pentru ei veşnicia însemnând o bucurie fără margini (pl.) — A tăia barba. 5) Localitate în Mexic — Evanghelie din care aflăm că “mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”, subliniind încă odată că Dumnezeu cheamă pe toţi oamenii la mântuire, toţi având aceiaşi şansă, însă puţini sunt cei care îi dau curs, invocând fel de fel de scuze, motiv pentru care Dumnezeu, în preştiinţa Sa, cunoscând dinainte opţiunea lor, i-a ales şi i-a chemat  (cap. 22:14). 6) Singur, aşa cum este Isus Christos ca mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, oferind singura posibilitate de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu prin El; nici Biserica, nici religia, nici vreun alt om neputând face acest lucru (1 Timotei 2:5-6; vezi şi Fapte 4:12) — Altă definiţie a mântuirii în legătură cu păcatele oamenilor, însemnând a nu mai socoti vinovat pe cel care a comis fărădelegi, acestea fiind şterse prin jertfa de ispăşire a lui Isus, conform cu 1 Ioan 2:1-2 (inf.). 7) Nefiinţă, nimic. 8) Strigătul corbului — Republica Populară Angola (siglă) — Dat înainte la cântare. 9) “ … spirituală”, din care scăparea, eliberarea este o altă definiţie a mântuirii (Ioan 8:34-36) — Salvarea acestuia este o altă definiţie a mântuirii, echivalentă cu readucerea lui la starea pe care a avut-o înainte de căderea în păcat, la comunicarea cu Dumnezeu, la sfinţenia care îl face capabil pentru a fi reflectat prin el chipul şi slava lui Dumnezeu din el, restabilirea naturii divine din om (Marcu 8:36-37). 10) Locul în care Dumnezeu a făcut prima descoperire a Mântuitorului, unul din următoarele puncte din Planul de mântuire a omenirii — Automobil Clubul Român (siglă) — Darul lui Dumnezeu, prin care i se conferă omului posibilitatea de a fi mântuit, crearea acestuia prin ispăşirea păcatelor lumii întregi de către Isus Christos fiind un alt punct din măreţul plan de mântuire conceput de Dumnezeu (Efeseni 2:8-9). 11) Răspunsul pe care-l aşteaptă Dumnezeu de la fiecare om la oferta pe care i-o face prin chemarea la mântuire, mai întâi prin Isus, apoi prin apostoli iar azi prin Biserică, sub călăuzirea Duhului Sfânt — Una din condiţiile pe care omul trebuie să o îndeplinească faţă de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a nu ajunge la judecată, scăpând de consecinţele păcatelor sale, aceasta fiind o altă definiţie a mântuirii, conform cu Ioan 5:24 (pl.). 12) Timpul când Dumnezeu a făcut alegerea celor care vor răspunde pozitiv la chemarea mântuirii (Efeseni 1:4).

 

Vertical: 1) Izbăvirea de sub tirania veşnică a acestuia este o altă definire a mântuirii — O altă condiţie pe care păcătoşii trebuie să o îndeplinească faţă de Numele lui Isus Christos pentru ca “să se facă copii ai lui Dumnezeu”, un alt aspect al mântuirii, conform cu Ioan 1:12-13 (inf.). 2) A se alătura, a adera la Trupul lui Christos, Biserica, a unui păcătos după ce a ieşit din lume, nu fizic ci cu faptele, este o altă faţetă a procesului de mântuire — Ros de timp. 3) Vehicul suburban — Pseudonim al lui Anton Bacalbasa. 4) Carte mare — Bine! — Cultivator de in. 5) Altă definire a mântuirii, postură de care păcătoşii pot beneficia pe baza suveranităţii lui Dumnezeu (Efeseni 1:4-5) — Pene unse! 6) Netezit, neted (inv.) — Postura lui Isus faţă de Biserică, aceasta neputând da mântuirea căci n-a primit această misiune, care este un atribut divin, ci are rolul de martor (Efeseni 5:23; Faptele Apostolilor 1:8) — În acest loc. 7) Prenume masculin — “ … din nou”, un alt aspect al procesului de mântuire a unui păcătos, însemnând schimbarea minţii, împărtăşirea naturii divine, înzestrarea cu un duh nou, o creaţie nouă din punct de vedere spiritual, conform cu Tit 3:5 (part., masc.). 8) Număr redus — Dat cu usturoi — A striga. 9) Stare veşnică de la care cei mântuiţi sunt scăpaţi, o altă definire a mântuirii (Apocalipsa 20:14-15) — Spus la necaz — Teşite! 10) Cămăşi înflorate — Aspect, înfăţişare (pl.) — Liga de Hochei a Americii de Est.11) Învăţat, care are cunoştinţe temeinice. Educaţia personală şi cunoaşterea Bibliei nu pot mântui, ci doar Isus, personal, dacă credem în puterea Sa de a ne ierta — Bătrânul rege al lui Shakespeare. 12)Codul deuteronomic al lui Moise, prin care omul nu poate fi mântuit, aşa cum reiese din Faptele Apostolilor 13:39, ceea ce înseamnă că nici un om nu poate fi mântuit prin propriile puteri, nici prin faptele sale, oricât de bune i s-ar părea în ochii săi (vezi şi Galateni 3:10-13) — Fără patrie.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s