Rebus

DEFINIREA, INIŢIATORUL ŞI POSIBILITATEA MÂNTUIRII

 

Orizontal: 1) Metaforă prin care Dumnezeu Îl introduce în scenă încă de la căderea omului în păcat pe Cel ce avea să ducă la îndeplinire planul Său minunat de salvare a omenirii, plan iniţiat de către Creatorul lumii în marea Sa dragoste pentru coroana creaţiunii Sale, acesta fiind primul punct din marea lucrare divină pe care a rânduit-o din veşnicie pentru omenire (Genesa 3:15) — Altă metaforă pentru Isus Christos prin al cărui sânge am fost “răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire”, răscumpărarea fiind una din  definiţiile mântuirii, care arată preţul plătit de către Fiul lui Dumnezeu oamenilor de-alungul istoriei (1 Petru 1:18-19). 2) “Rânduiţi”, “hotărâţi” “înainte de întemeierea lumii”, aceasta neînsemnând nicidecum o predestinare a celor care vor fi mântuiţi, ci faptul că Dumnezeu, în preştiinţa Sa, a cunoscut dinainte pe cei ce Îl vor primi ca Domn şi Mântuitor pe Isus Christos, conform cu Efeseni 1:4-5, Romani 8:29 (sing.) — Altă definiţie a mântuirii, dată de Pavel, ca fiind făcută de Duhul Sfânt “pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou” (Tit 3:5).  Continuă lectura „Rebus”