MESAJ DE ADVENT TEME ȘI TEXTE DE REFLECȚIE PENTRU PERIOADA DE ASTEPTARE A SĂRBĂTORIRII NAȘTERII MÂNTUITORULUI (ADVENT) 2011

 

*

27 noiembrie 2011 – Prima duminică

Doamne, dă-ne harul să umblăm în lumină, urmându-l pe Isus Hristos, Domnul nostru.

 

Isaia 64:1-9

1 Corinteni 1:3-9

Marcu 13:24-37

Psalmul 80:1-7, 16-8

*

4 decembrie 2011- A doua duminică

Ajută-ne Doamne să ascultăm chemarea profeților și prin cercetarea Scritpurii să ne pocăim pentru a întâmpina cu bucurie venirea Domnul Isus Hristos care este viu și este împreună cu Tine și cu Duhul Tău cel Sfânt.

 

Isaia 40:1-11

2 Petru 3:8-15

Marcu 1:1-8

Psalmul 85:1-2, 8-13

*

11 decembrie 2011 – A treia duminică

Izbăvește-ne de slăbiciunile noastre Doamnne și arată-Ți puterea harului Tău în mijlocul nostru

 

Isaia 61:1-4, 8-11

1 Tesaloniceni 5:16-24

Ioan 1:6-8, 19-28

Psalmul 126

*

18 decembrie 2011 – A patra duminică

Curățește-ne conștiința Doamne și pregătește-ne pentru venirea Domnului Isus Hristos

 

2 Samuel 7:1-11, 16

Romani 16:25-27

Luca 1:26-38

Luca1:46-55

 

Cu stimă şi preţuire frăţească,

Otniel Ioan Bunaciu,

Preşedinte, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România