Calea, adevarul și viata

Calea, adevarul și viata, sunt reprezentări ale Hristos, (Ioan 14,6).

Ele au un fir comun:

Calea este îngustă, dreapta și sfânta.

Adevărul este scris, verificabil și neschimbat.

Viata este în afara păcatului, revine prin jertfă și e susținută de Duhul Sfânt.

Ceea ce au în comun este statornicia. Totul este la fel, ieri, astazi și în veci.

Putem sa ne punem toată inima și viata aici, ca veșnic nu se vor schimba.

Slăvit sa fie Dumnezeu!