Valorile lumii vs valorile Bibliei

 1. Mulți bărbați sunt conduși de soții, pentru că iubesc cum nu trebuie. – (Neem 13:26) Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuşi femeile străine l-au târât şi pe el în păcat.
 2. Cei bogați, mânâncă din belșug, iar cei săraci doar ce cade jos de pe masa lor. – (Lc 3:11) „Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”
 3. Ne certăm copii cu ușurătate și ne mâniem pe ei tot timpul, iar la bătrânețe ne mirăm de ce este fără minte. – (Prov 22:6) Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
 4. Oamenii aleargă după cei mari ca să urce, adesea sunt călcați în picioare. – (Ps 118:9) mai bine să cauţi un adăpost în Domnuldecât să te încrezi în cei mari.
 5. Filmăm și fotografiem tot timpul copii, în loc să stăm cu ei, iar mai târziu ne mirăm de ce ne vede ca pe niște telefoane. – (Lc 1:17) Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”
 6. Toți umblă să aibă o imagine cât mai frumoasă pe facebook, sau pe net, iar când îi vezi în realitate abea dacă îi recunoști. – (1 Sam 16:7) Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”
 7. Astăzi școlile îndoapă copii cu informație nefolositoare, doar de dragul examenelor, apoi ne mirăm de ce oamenii sunt nepricepuți. – (Deut 4:6) Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’
 8. Astăzi oamenii sunt ticălăși, perverși, străpung cu săgeți pe la spate, și apoi așteaptă ca cel rănit să vină să își ceară iertare. – (Matei 21:41) Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii aceia, ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.”
 9. Astăzi oamenii investesc milioane în studiul și perpetuarea șopârlelor, în timp că copii mor de foame. – (Mat 23:23) Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
 10. Unii poluează și distrug pământul prin afacerile lor murdare, dar persecută pe oamenii care își îngrijesc gospodăriile, în numele ecologiei. – (Apocalipsa 11:18) a venit vremea să judeci … să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”
 11. În învățământ se folosește din mândrie limbaj de lemn „academic”, dar fac asta pentru a înjosi, nu constructiv. – (Mat 7:29) căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.
 12. Bunica își dă și inima pentru hrana nepoților, iar noi nu vedem asta. – (Mat 5:7) Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
 13. Plătim așa de mult pentru educația lor, și ce învață? – (Prov 14:12) Multe căi pot părea bune omului,dar la urmă se văd că duc la moarte.
 14. Stăm tot timpul conectați la tehnologie, fără să ne dăm seama că ne deteriorează mintea (distruge capacitatea de concentrare, asimilare, remodelare). – (Rom 12:2) Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
 15. În lumea aceasta cei mai sus sunt cei ce se ridică prin bani, apoi cei ce se ridică tot prin bani și cu puțină carte, cei educați cu adevărat sunt mai jos decât ar trebui. – Ecl 5:8 Când vezi în ţară pe cel sărac năpăstuit şi jefuit în numele dreptului şi dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare şi peste ei toţi, Cel Preaînalt.
 16. Plătim așa de mult pentru educația lor, și ce învață? – (Prov 14:12) Multe căi pot părea bune omului,dar la urmă se văd că duc la moarte.
 17. În lume câștigă cel ce joacă teatru după interes. – (Lc 18:7-8) Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
 18. Stăm prea mult pe telefon, oferim copiilor dulciuri, dar ei au nevoie de gragostea noastră. – (Mat 22:39) Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’
 19. Ființa se întuneca atunci când stăm pe ecrane mișcătoare, care inhibă mintea, cititul însă o activează la maximul facultăților ei. – (Ios 1:8) Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
 20. Toate mijloacele moderne tind să îngroape cartea, singura care ne poate lumina mintea, ființa și viața. – (Ps 119:105) Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele meleşi o lumină pe cărarea mea.
 21. Oamenii pot de clara cu vorba că ei cred în Dumnezeu și în Isus Hristos, dar cu faptele îl tăgăduiesc. – (Lc 16:13) Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona (banul).”
 22. Gunoiul unora este comoara altora. Nu este drept să fie așa. – (Eclesiastul 12:13) Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s