Spune adevărul în dragoste!

Dumnezeu este foarte drept, El nu tolerează păcatul în nici un fel, făcut, vorbit sau chiar gândit. Însă atunci când Dumnezeu vorbește despre Israel către națiuni spune: „Nu vede nici o răutate în Israel!” Numeri 24,21. Isus când vorbește de păcatele oamenilor între ei, spune să mustri pe fratele tău între tine și el singur Matei 18,15.
De aici deducem un lucru, Dumnezeu nu tolerează păcatul sub nici o formă, dar nu îi place să defăimeze omul, chiar dacă acesta a păcătuit. Vrea să îl îndrepte în mod confidențial, în mod individual, în liniște și taină.
Credincioșii care se folosesc de greșelile altora pentru ai defăima. Ei de fapt nu iubesc sfințenia lui Dumnezeu cum pretind, ei iubesc păcatul de a defăima pe alții. Nu se poate ca cineva să sfințească pe altcineva folosindu-se de păcat. El nu îl sfințește, ci îl inveninează cu un păcat, îl ispitește să facă și el păcatul acela. Este o distorsiune a neprihănirii foarte rafinată.
Trebuie să dorim să sfințim pe alții cu dragoste, fără a îl defăima, fără a îl apăsa mai tare, ci ridicându-l, fără să diluăm adevărul, dar protejându-i individualitatea!

Meditație săptămânală – citirea Bibliei

Voi începe să pun aici meditațiea săptămânală pe care o dau bisericii unde slujesc, împreună cu textul de citit în săptămâna respectivă. Sunteți bineveniți să vă alăturați oricare doriți, și ne puteți spune și nouă acest lucru.

Dragi frați și surori, săptămâna aceasta vom citi din textele acestea:

9 aprilie 2 Împărati 15-17
10 aprilie 2 Împărati 18-20
11 aprilie 2 Împărati 21,22
12 aprilie 2 Împărati 23-25
13 aprilie 1 Cronici 1-3
14 aprilie 1 Cronici 4-6
15 aprilie 1 Cronici 7-9

În 2 Împărați 18 se vorbește despre împăratul Ezechia. Lauda pe care a primit-o de la Dumnezeu este că a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În ce a constat faptele acestea plăcute?
v.6. “A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat idolii, a tăiat Astarteele și sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, pe care-l făcuse Moise.” Într-un cuvânt a rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dacă găsești motive teologice ca să nu faci asta, folosești teologia în sens invers. Trebuie și noi cei de astăzi să încetăm cu orice formă de păcat. Mai ales preoția împărătească – creștinii!
Al doilea lucru pe care l-a făcut Ezechia, și a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu prin asta, v.5. “Și-a pus încrederea în Domnul.” Dacă ne-am pune toată încrederea în Domnul, n-am mai fi ispitiți de popularitate, de poziție, de imagine. Să ne încredem în Domnul pentru împlinirea tuturor nevoilor noastre interne, și atunci El le va împlini pe acestea mai repede.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!