Cum îl vezi pe Dumnezeu – Psalmul 23 -II-

Continui articolul precedent despre Psalmul 23.

Dumnezeu îngrijește de noi în întuneric – ”Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nici un rău, căci Tu ești cu mine” – El este cu noi ca să ne întărească, El este cu noi ca să ne păzească, dacă se întâmplă să cădem, El va porunci îngerilor Săi să ne ia pe brațe ca să nu ne lovim piciorul de vreo piatră. O mare parte din frământările noastre sunt cu privire la întuneric. Dumnezeu tratează serios problema aceasta din viața noastră. David trace concluzia: ”nu mă tem de nici un rău!” Dumnezeu poate să rezolve eficient și optim problema asta pentru fiecare dintre noi oricât de greu ai vedea cazul tău.

Dumnezeu îngrijește de potrivnicii noștri – ”Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei”. Asta înseamnă biruință. Potrivnicul te vrea oricum dar numai cu masa întinsă nu, cu paharul plin, și mai ales cu undelemnul pe cap, adică ungerea divină, onoarea dată de Dumnezeu, poziția ta în Hristos. Potrivnicul atacă în mod deosebit acest domeniu al onoarei, al demnității. Domnul scrie în Cuvântul său: ”Îmi ungi capul cu untdelemn”. El te va unge în continuare, nu își va lua harul de la tine, nu va îndepărta Duhul Sfânt din viața Ta. Ai încredere în El. Este în caracterul Lui să nu facă asta dacă rămâi în El.

Dumnezeu îngrijește de fericirea noastră – ”Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele”. Dacă ne uităm la David ne putem întreba: ce fericire a avut el? Numai încercări de mic, și când a fost mare numai încercări mari a avut. Totuși mărturia lui trebuie să fie adevărată, este consemnată în Scripturi și Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Explicația consta în faptul că există o fericire duhovnicească pe care omul firesc nu o poate pricepe. Spre exemplu apostolul Pavel cânta în temniță atunci când era în butuci. Cine poate alătura aceste două lucruri? Este o fericire în duh pe care nu o poți atinge prin nimic din viața aceasta. Această împlinire interioară, este ca un foc nestins, ca o lumină veșnică ce arde în noi și ne pune la loc sigur pentru veșnicii. De aceea și apostolul Pavel face acea afirmație măreață: ”Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” Unde locuim noi? Într-un loc așa de bun, și noi ne vedem așa de departe uneori.

Doamne dă lumină!