Domnul să-și înalțe fața peste tine – Numeri 6, 24-26

Această binecuvântare are de a face cu creșterea noastră în Hristos. Voia lui Dumnezeu este ca noi să creștem în toate privințele. ” El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârșirea sfinților” (Efeseni 4:11) ”…până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;”  (Efeseni 4:13)

Ași înălța fața peste noi reprezintă cunoasterea lui Dumnezeu, să creștem în cunoașterea lui. ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. ” (Ioan 17:3) Vedem că Apostolul Pave își dorea lucrul acesta să îl cunoască pe Hristos. Este cel mai important lucru în viață să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acest lucru ne transformă din ce în ce mai mult în asemănarea Domnului. Acest lucru se face printr-o umblare zilnică cu El, prin ascultare de El și contopire cu Duhul Său.

Totodată acest lucru este un har oferit de Dumnezeu. Vom cunoaște pe Dumnezeu în măsura în care El ni se descoperă. De aceea trebuie să ne apropiem de El cu smerenie și sfințenie, să cerem har și îndurare ca să își înalțe fața peste noi. Atunci îl vom cunoște și vom face mari isprăvi din pricina acestui lucru. Atunci când cunoști pe Dumnezeu te întărești și poți face lucrări mari, pentru că așa este El, după cum spune proorocul Daniel: ”Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.”  (Daniel 11:32)

 

Domnul să-și înalțe fața peste tine