Mărturia noastră

Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ ‘ Deuteronomul 4:4-6

Ceea ce ne face pe noi deosebiți înaintea oamenilor, este însăși voia lui Dumnezeu. Adesea noi căutăm să fim ca ei, să învățăm de la înțelepții lor ca să fim relevanți, să fim acceptați, însă aici Scriptura ne spune că atunci când vom împlini ceea ce ne-a spus Dumnezeu, prin aceasta noi vom fi înțelepți și pricepuți înaintea oamenilor și în plan spiritual. Unii spun chiar așa: „eu sunt moral, mă tem de Dumnezeu, dar nu am timp să vin la biserică, să mă implic, s.a.” Voia lui Dumnezeu care te face înțelept și priceput nu este doar voia morală, ci și cea spiritual administrativă, adică slujirea, implicarea în lucrare, în tot ce implică asta. Dacă astăzi nu mai avem timp, dacă astăzi spunem că ne informăm prin mijloacele moderne și nu mai este nevoie de atâta implicare, pierdem din ințelepciunea și priceperea lui Dumnezeu, pierdem din mărturie și credibilitate. Va trebui să ne unim, să convenim cu adunarea locală în tot ce fac ei acolo, să ajutăm, să trăim în unitate și dragoste căutând să creștem tot mai sus în toate privințele. Atunci vom crește în înțelepciune și pricere înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu!