Billy Graham a ajuns acasa

1200px-Billy_Graham_bw_photo,_April_11,_1966De multe ori când mă uitam sau mă gândeam la Billy Graham îmi venea în minte versetul din Apocalipsa 14,6

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Nu intru în Apocalipsa, dar întotdeauna am simțit că mă uit la un mare om al lui Dumnezeu în istorie. Îi ascultam predicile și simțeam o putere inexplicabilă. Era ca un înger pentru care rangul social nu exista, stătea de vorbă cu președinți și regine, care îi căutau prietenia, în același fel în care vorbea cu oamenii simpli din România sau cei din pustiurile africii.

A predicat la mai mult de 200 milioane de oameni din 185 de țări. A fost sfetnic și duhovnic la 10 președinți ai Statelor Unite ale Americii. Regina Angliei s-a dedicat lui Hristos după o evanghelizare a lui Billy Graham.

Billy Graham a rostit mai multe maxime, printre care spunea:

Crucea lui Hristos ne arată seriozitatea păcatului, dar și nemărginirea dragostei a lui Dumnezeu.

Munții sunt pentru priviri și inspirație, dar roadele cresc în vale.

Când bogăția se pierde, nimic nu s-a pierdut; când sănătatea se pierde, ceva s-a pierdut; când caracterul se pierde, totul este pierdut.

Păcatul este cea de-a doua putere în univers ca mărime, a răstignit pe Domnul Isus pe o cruce. Dar cea mai mare putere ca mărime în univers este dragostea lui Dumnezeu.

Casa mea este în ceruri. Eu doar călătoresc prin această lume.

 

 

Să continuăm să medităm la spusele lui Billy Graham!

 

„Voia lui Dumnezeu nu ne duce acolo unde harul Lui nu ne poate susține.”

 

„Dumnezeu nu ia niciodată ceva din viața ta fără să pună în loc ceva mai bun.” Continuă lectura „Billy Graham a ajuns acasa”