Despre strajeri – fr. Talos Vasile

DE STRAJA IMPREJURUL TURMEI

Mărturisesc, că nu am vrut să iau parte la discuţiile de pe internet, deoarece, anumite duhuri pier numai când nu le bagi în seamă. Cu cât le contrazici mai mult, cu atât se ―umflă‖ mai mult. Apoi, apostolul Pavel ne avertizează cu privire la boala „certurilor de cuvinte‖ prin care se stârnesc, invidia, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Am aflat însă, că fără ştirea mea şi fără acordul meu, au fost introduse în această dispută, unele afirmații și convingeri ale mele, scoase din context. Da, împărtăşesc convigerea că Dumnezeu a schimbat istoria ţării noastre pentru a pune înaintea bisericilor, uşi deschise pentru Evanghelie; că toţi cei ce avem chemarea de a sluji bisericile în aceste vremuri, ar trebui să fim deschişi la călăuzirea Duhului Sfânt. Împărtăşesc convingerea că numai prin puterea Duhului Sfânt, viaţa şi mărturia bisericilor pot fi înviorate, aprinse şi energizate.

Mă bucur când aflu că adierea Duhului lui Dumnezeu cercetează fraţi şi surori care nu mai vor să fie doar „căldicei‖; că tot mai multe biserici mijlocesc mai întâi pentru pocăinţa lor şi apoi pentru mântuirea semenilor noştri şi vindecarea spirituală a naţiunii. În urmă cu unsprezece ani, în biserica baptistă de pe str. Prof. Iuliu Valaori din Bucureşti au început nopţile de rugăciune. Exemplul acesta s-a extins şi în alte biserici din ţară. Am aflat de la păstorul coordontor al bisericii, că în urmă cu aproximativ patru ani, s-a încercat orientarea adunărilor de rugăciune spre manifestări charismatice şi că din acel moment, biserica s-a delimitat de aceşti lideri. Biserica însă nu s-a descurajat, deşi înţeleg că a trecut prin anumite frământări; a continuat şi continuă să se adune la nopţile de rugăciune. Într-adevăr ar fi o greşeală ca bisericile baptiste să reacţioneze exagerat în aceste împrejurări, şi să se raporteze, aşa cum s-a spus, doar la ―aberaţiile‖ unor charismatici. Continuă lectura „Despre strajeri – fr. Talos Vasile”