Tainele războiului spiritual

sursă foto

Exod 17,8-16 / În pasajul acesta Amalec atacă pe Moise și poporul său. Acesta merge și se roagă cu Hur și Aron, iar Iosua merge și câștigă bătălia în vale. Când Moise era cu mâinile în sus era mai tare Iosua, când era cu mâinile în jos era mai tare Amalec. Cu ajutorul lui Aron și Hur Moise a stat cu mâinile în sus toată ziua, astfel Israel a bătut pe Amalec.

Potrivit acestei întâmplări:

 • Lupta spirituală este imprevizibilă, este nedreaptă. Nu există reguli, nu există ordine, totul se bazează pe viclenie și înșelăciune. Accepta acest lucru și veghează, pregătește-te și fii gata de orice! 
 • Lupta spirituală are două planuri: rugăciunea și lupta fizică. Nu se poate una fără alta. Nici doar rugăciunea nu este suficientă, după cum nici doar lucrarea nu este suficientă. Este nevoie de rugăciune pentru orice acțiune în plan fizic.
 • Lupta spirituală trebuie câștigată mai întâi pe plan spiritual, ca să poată fi câștigată și în plan fizic. Moise în rugăciune decidea soarta luptei lui Iosua pe câmpul de luptă, nu invers! Ca să poți câștiga lupta în plan fizic, trebuie mai întâi să o câștigi în plan spiritual în rugăciune.

Ce înseamnă să câștigi lupta în plan spiritual?

 • Trebuie să te împaci cu Dumnezeu prin Isus Hristos! Trebuie să fii încredințat că este voia Lui să câștigi acea luptă, trebuie să fii încredințat că acela este ceasul și momentul lui Dumnezeu.
 • În toate acestea Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul de verificare și de consultare a voiei lui Dumnezeu, a cercetării sufletului și a discerne lupta și bătălia pe care trebuie să o dăm. 
 • Duhul Sfânt este cel ce ne abilitează cu puterea de a birui în luptă. El este cel ce făcea pe Iosua mai tare în luptă, sau îl slăbea. Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu atunci când luptăm în plan spiritual mai întâi.

23 de gânduri despre „Tainele războiului spiritual

 1. Da, Teodora, Moise era un om bătrân și nu putea să țină mâinile mult sus, deși poporul avea nevoie de asta. De aceea Aron și Hur a trebuit să intervină. Partea bună este că au înțeles că soarta războiului ținea de mâinile lui Moise, și datorită acestui lucru au biruit. Însă sensul pentru noi cei de astăzi, este că rugăciunea ne dă biruință în luptele noastre. Oare câți înțelegem că reușita ține de rugăciune? Dacă înțelegem asta, vom investi mai mult aici, chiar dacă și mâinile noastre sunt obosite. Doamne ajută!

 2. Cat despre citatul de mai sus:
  „Lupta spirituală este imprevizibilă, este nedreaptă. Nu există reguli, nu există ordine, totul se bazează pe viclenie și înșelăciune. Accepta acest lucru și veghează, pregătește-te și fii gata de orice! ”
  _ pare sa fie vorba de o lupta spirituala si plan de lupta a celui rau si nici decum a crestinului devotat lui Dumnezeu prin Isus Hristos in care avem planul lui Dumnezeu spre mantuirea tuturor celor ce se incred in El dupa planul Sau alcatuit in Sine inainte de intemeierea lumii.
  Referinta asupra acestor lucruri avem alcatuit in marturisirea Apostolului Pavel, slujitor al Dumnezeului celui viu in nadejdea in care a fost data de Dumnezeu in propovaduire lui Hristos Isus, dupa cum spune; „Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.” 1 Corinteni 9:26 si asta fiindca: ” propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.” 1 Tesaloniceni 2:3

  Nu tot asa este cu cel rau. La el nu este nici regula si nici omenie, ci totul este pentru el inselatorie prin viclesug si viclenie care-l duce mai aproape de mania in care va pierii pentru totdeauna. Setea lui este alta!
  Cine crede in Fiul are viata, cine nu crede in Fiul, nu are viata, ci mania lui Dumnezeu ramane peste el ce-l va conduce spre focul vecinic.

  Cine nu are faptele credintei este ca un duh care nu are trup= cu o naluca spirituala si fii veacului acestuia si politicienii de astazi.

 3. Moise in lupta lui a fost biruitor prin staruinta in rugaciune avand la dreapta lui focul dragostei de Dumnezeu si porunca Legii lui Dumnezeu, Aaron si Hur.ce l-au sprijinit pe deplin in lupta spre biruinta, nu ca evrei de astazi , ci ca adevaratii urmasi ai lui Avraam..

 4. …daramand si rezidind dupa voia lui Dumnezeu, „Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” 1 Corinteni 9:27.
  Iubind cu mare foc pe politicieni si bankerii de astazi, de care nu ma intereseaza profitul sau bogatiei intregii lumi G7 .

 5. 1 Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem! Căci de la miazănoapte se vede venind o nenorocire şi un mare prăpăd.
  2 Pe frumoasa şi subţirica fiică a Sionului o nimicesc!
  3 La ea vin păstorii (de vite) cu turmele lor, îşi întind corturile în jurul ei şi îşi paşte fiecare partea lui.”
  4 „Pregătiţi-vă s-o bateţi! Haidem! Să ne suim ziua-n amiaza mare!…
  Vai de noi, căci ziua scade şi umbrele de seară se lungesc.
  5 Haidem să ne suim noaptea! Şi să-i dărâmăm casele împărăteşti!” (_zice G7)
  6 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Tăiaţi copaci şi ridicaţi şanţuri împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsită, căci în mijlocul ei este numai apăsare. 7 Cum ţâşnesc apele dintr-o fântână, aşa ţâşneşte răutatea ei din ea; nu se aude în ea decât silnicie şi prăpăd; durerea şi rănile Îmi izbesc fără curmare privirile.
  8_ La învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez de tine şi să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!”
  9 Ca aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Vor culege rămăşiţele lui Israel cum se culeg ciorchinele rămase dintr-o vie. Puneţi din nou mâna pe ea, ca şi culegătorul pe mlădiţe…”
  10 Cui să vorbesc şi pe cine să iau martor ca să m-asculte? Urechea lor este netăiată împrejur şi nu sunt în stare să ia aminte. Iată, Cuvântul Domnului este o ocară pentru ei şi nu le place de el.
  11 Eu sunt aşa de plin de mânia Domnului, că n-o pot opri. „Toarn-o peste copilul de pe uliţă şi peste adunările tinerilor. Căci şi bărbatul, şi nevasta vor fi prinşi, şi bătrânul, şi cel încărcat de zile. 12 Casele lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele şi nevestele lor, de asemenea, când Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării”, zice Domnul.
  13 „Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.
  14 Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: ‘Pace! Pace!’ Şi totuşi nu este pace!
  15 Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni, şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi”, zice Domnul.
  16 Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!”
  17 „Am pus nişte străjeri peste voi: ‘Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!’” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!”
  18 „De aceea, ascultaţi, neamuri, şi luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor!
  19 Ascultă şi tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele şi au nesocotit Legea Mea.
  20 Ce nevoie am Eu de tămâia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile voastre de tot nu-Mi plac şi jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.”
  21 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi pune înaintea poporului acestuia nişte pietre de poticnire, de care se vor lovi împreună părinţi şi fii, vecini şi prieteni, şi vor pieri.” (Tamaia , arderile si jertfele lor vor fi nimicite)

  22 Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vine un popor din ţara de la miazănoapte, un neam mare se ridică de la marginile pământului.
  23 Ei poartă arc şi suliţă; sunt cumpliţi şi fără milă; glasul lor urlă ca marea; sunt călare pe cai şi gata de luptă, ca un om pregătit de război, împotriva ta, fiică a Sionului!” (Noul Ierusalim de maine pentru totdeauna)

 6. …lupta omului innoit si „duhovnicesc” : MIJLOCIREA daca unii n-asculta de Cuvant
  prin adevarata tamaiere, arderi de tot, jertfe si daruri de mancare prin
  Isus Hristos Domnul!
  Ioan 9:31 „Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.”
  Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac şi tăvăleşte-te în cenuşă, jeleşte-te ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neaşteptate vine pustiitorul peste noi.
  27 „Te pusesem de pază peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le cercetezi calea.
  28 Toţi sunt nişte răzvrătiţi, nişte bârfitori, aramă şi fier, toţi sunt nişte stricaţi.
  29 Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţesc, căci zgura nu se dezlipeşte.
  30 De aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat.”

  4 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
  15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
  16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
  17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
  18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a dat rodul.
  19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr şi-l întoarce un altul,
  20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate.

 7. Dan, nu ai zis rău, doar că e puțin cam mult. Oamenii sfinți se luptă rânduit, după cuvânt, vigilent, organizat, prevăzător; cel rău nu are reguli. Dar tocmai pentru aceasta trebuie ca noi să fim gata, având mijlocul încins cu adevărul, platoșa neprihănirii, scutul credinței, sabia duhului, coiful mântuirii, încălțați cu râvna evangheliei păcii. (am parafrazat). Domnul să ne ajute!

 8. Mantuirea lui Dumnezeu o poti apara intr-un Singur Cuvant scris, mai mult sau mai putin.ar fi neintregit Chiar Isus vestit, dupa cum ai parafrazat.
  Am incercat folosind Proorocii si scrierile Apostolilor Domnului Isus Hristos sa prezint situatia si starea de fata a omenirii pentru a scoate in evidenta necesitatea exercitarii puterii slujbei la care am fost chemati cu izbanda si biruinta spre tinta, cata vreme cineva are nadejdie puternica in mantuire si Imparatia care va veni.
  Caci lupta credintei la care am fost chemati este mantuire pentru toti oameni.
  Dar fiecaruia dupa darul credintei care l-ar fi primit si anume la alaturarea si alinierea mijlocirii lui Isus Hristos si propovaduirii Lui. (ca este vorba de credinta, pocainta, botez in Numele lui Isus si nastere din nou, intelepciune neprihanire sfintire si rascumparare)
  …nu este chiar asa de simplu de a fi spus ca am scris mult !
  (chiar sarac in Duh nu suntem sa scrim asa de putin si rar, Laudat sa fie Domnul)

  1. … simt ca este ciudat sa te justifici in privinta credintei, mai ales in fata unui frate de credinta.
   Este adevarat ca scrie : fiti gata sa raspundeti ” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă,”
   Dar in contextul pe care l-ai ridicat, trebuie sa fie implinit si inceputul versetului care zice :Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.”
   …unde eu, nu ti-am cerut socotela si nici nu am reprosat ceva, ci m-am aratat multumitor de darul primit, aratand mai multa ravna in a cunoaste taina aceasta a lui, despre care scrise-si.
   Ce crezi _ si asta e pacat? Pe undeva denota o neincredere..sau impotrivire si evident nepotrivire.

 9. Eu m-as gândi asa: lupta spirituală te stoarce de puteri… fizice. Lupta spirituală nu se da de unul singur. Sunt de ajuns trei oameni într-o biserică pentru a înclina decisiv balanta succesului, dar nu sunt suficienți pentru a câștiga războiul.

  1. Da, cred că este bine spus că nu sunt suficienți. Așa cum este important ca unii să mijlocească (doi sau trei spune Domnul), la fel de important ce alții să fie uniți în duhul cu cei ce luptă în rugăciune, și să lupte în lucrare, adică făcând lucrarea. Este nevoie de lucrători, de organizare, de împărțirea sarcinilor. Dar mai presus de toate este nevoie de acei oameni care stau necurmat în rugăciune și cer har și biruință. Se poate spune că acei doi trei oameni ar putea înclina decisiv balanta, dar asta nu se întâmplă dacă alții nu se schimbă. Ei pot fi doar focul care declanșează trezirea. Cam așa văd eu lucrurile!

   1. Am auzit de mult expresia aceea „a fi suficient”.
    Dar masturisesc ca nici pana azi nu imi starneste nicio tresarire.
    decat ceva hag, suficient aproape cu nesatisfacator.
    Sa fie oare ceva suficient si satisfacator macar?
    Si folosind astfel de termeni, nu da impresia de o vorbire si credinta tare ci a unui om
    ce are o credinta a carui neprihanire e personala prezentata de legea firii lui, slaba si saracacioasa, dar suficienta.

    Este aceea una cu a fi mai mult decat biruitori, chiar prin moarte trecand, rabdand toate uneltirile satanei si Îmbrăcaţi cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
    12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

    Eih, e ceva „suficient” Tare urasc limbajul acelor carti asa zis „crestine” !
    Suficient pentru ce, pentru ati incepe somnul si a dormita cat mai in liniste si nepasare? Cam asta fac ei in adunare, dar se starpezesc cu mare inversunare cand aud rostita judecata impotriva lor.

 10. Duhul te indeamna la dragoste de Dumnezeu si de aproapele tau, iar cei ce se lupta prin Duhul, vorba lui isaia calauzit de Duhul lui Hristos, El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale,
  4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
  5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
  6 Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

  Daca traiti sub calauzirea firii si a placerile firii pamantesti mult veti suferi si veti fi storsi de putere si fara evlavie si bucuria mantuirii, si nu va conta cati oameni neprihaniti vor lupta pentru tine, „chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor”, zice Domnul Dumnezeu.” Ezechiel 14:14
  Citez: Proverbele 5:9 nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi,
  Proverbele 31:3 Nu-ţi da femeilor vlaga şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.
  Dar mai intai: nu da trupului tau pofta lui, sa nu cumva ca ea sa stapanesca peste tine si sa te faca de ocara, cazand in patima ei_ zice Duhul Domnului!

  1. Domnul Dumnezeu iubeste pe cei inteleptii, fie femeie, fie barbat sau prunc.
   Si Isi descopera minunile Sale fata de ei, dar are mila si isi arata indelunga Lui rabdare si indurarea Lui si fata de cei mai putin intelepti!
   „”El nu vrea moartea pacatosului”” zice Iov 33 : Dar, dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
   24 Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: ‘Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’
   25 Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii lui.
   26 Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-I vadă Faţa cu bucurie şi-i dă înapoi nevinovăţia.
   27 Atunci, el cântă înaintea oamenilor şi zice: ‘Am păcătuit, am călcat dreptatea şi n-am fost pedepsit după faptele mele;
   28 Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă şi viaţa mea vede lumina!’
   29 Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului,
   30 ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii.

   PS. Tainele razboiului

 11. Ceea ce este tainic acum este ca cei ce au fost infranti in lupta prin Moise si smeriti, este foarte probabil ca inaintea lui Dumnezeu sa fi capatat indurare si iertare, dar nu nimiciti.
  Astfel este biruinta lui Dumnezeu spre mantuirea tuturor oamenilor, altfel n-ar mai fi nici o biruinta impotriva pacatului si a mortii, dar slava poporului Sau!
  Voi ai cui sunteti?

 12. Știți ce zic eu? Eu zic că astăzi nu s-ar mai găsi nimeni care să sprijine mâinile-i vinete pe toiagul unei lucrări pe care Moise, din capul locului, a zis că nu vrea să o facă. Dar s-ar gasi destui care să spună că din cauză că nu e suficient de neprihănit i s-au învinețit mâinile. E nevoie de frați de unitate…

  1. Ce scrie Teodora, chiar daca nu vrea sa spuna, este ca omul are derptate inaintea lui Dumnezeu sica Dumnezeu ar fi mintit, dand ca pilda trimeterea lui Moise sa scoata poporul din Egipt.

  2. Este minunat textul propus de tine: evreii aveau un război pentru ca nu aveau de ales si trebuiau să treacă pe acolo. Ei nu se aflau în razboi pentru ca erau păcătoși! Desi erau! Cred si stiu ca exista si astazi oameni ai rugăciunii, însă rugăciunea de mijlocire cere sa fii disponibil si dispus să te identifici cu persoana in cauza, „in permanenta”, pana la soluționarea cauzei care este motivul războiului spiritual respectiv. Aceasta”permanenta” este cea care i-a invinetit mainile lui Moise. „Permanenta asta” este greu de gasit. Iar apoi, susținătorii „permanentei” sunt si mai greu de gasit…De asta a zis Domnul Isus ca daca se vor invoi doi sau trei sa se roage pentru ceva, li se va da lucrul cerut. Pentru ca doi sau trei sunt necesari pentru a asigura aceasta „permanenta”.

 13. Ce scrie Teodora, chiar daca nu vrea sa spuna, este ca omul are derptate inaintea lui Dumnezeu sica Dumnezeu ar fi mintit, dand ca pilda trimeterea lui Moise sa scoata poporul din Egipt.
  De unde denota oamenii lipsiti de credinta si compromisi in pacat.
  Personal cred ca Dumnezeu are toata puterea sa smeresca si sa izbaveasca din legaturile robiei pacatului si a mortii dupa cum a aratat in pilda trimeterii lui Moise la poporul Sau. Nu moise a facut lucrarea ci Dumnezeu, Moise insa a staruit in rugaciune in fapta si dupa cuvantul lui Dumnezeu descoperit lui, chiar daca a avut unele indoieli nu in privinta lui Dumnezeu ce poate face totul, ci impotriva slabiciunii lui.

 14. …si totusi este inteles sau scris gresit ca Ilie ar fi fost supus unor slabiciunii ca si noi, pentru ca nu a fost supus: ca a fi supus e una si a fi expus este alta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s