Scopul darurilor Duhului Sfânt

Scopul darurilor Duhului Sfânt este unitatea bisericii și zidirea ei. Iar acest lucru se realizează prin jertfirea și umilința celui care administrează darul respectiv.

Astăzi vedem mulți slujitori care și-au luat darul în serios pentru ei, se slăvesc pe sine, iar în paralel mai umilesc și pe alții.

Aceștia ignoră din ce în ce mai multe cuvinte din scriptură: cuvinte care nu trebuiesc folosite, principii care nu trebuiesc încălcate, etc. Toate acestea le sacrifică pe altarul populismului. Pe slujitorii adevărați îi cunoști după roadele lor. Care sunt acestea? Roada Duhului în caracterul lor, pocăința lor și altora din jurul lor, inveștirea vieții în facerea de ucenici, după porunca Domnului.