SECRETUL SUCCESULUI BISERICII DIN IERUSALIM – Liviu Olah

liviu-olah-1Am participat Marţi la o Sesiune de comunicări ştiinţifice în cadrul ITBB, şi prima din lucrări a fost cu privire la lucrarea fratelui Liviu Olah în perioada comunistă. De aici a reieşit o lucrare pe care dânsul a scriso dar care nu s-a publicat. M-am interesat de ea şi o public aici.

….

SECRETUL SUCCESULUI BISERICII DIN IERUSALIM – Liviu Olah

Acum aproape 20 de veacuri de la apariţia Bisericii noutestamentale din Ierusalim, vrem să dăm răspuns la întrebarea: „De ce atunci se pocăiau cu sutele iar acum atât de puţini?”

Cred că răspunzând la această întrebare, teoretic şi punând apoi în aplicare concluziile la care vom ajunge, vom reuşi ca şi în secolul nostru să avem rezultate asemănătoare, chiar şi mai mari (Ioan 14:12) [„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.”] De la început doresc să pun întrebarea: „Rezultatul bisericii din Ierusalim a fost o întâmplare sau a fost urmarea punerii în aplicare a unor principii sfinte?”

Continuă lectura „SECRETUL SUCCESULUI BISERICII DIN IERUSALIM – Liviu Olah”

Umblarea cu Dumnezeu

Despre Enoh se spune că a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani, apoi nu s-a mai văzut că a fost luat de Dumnezeu.

După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.  (Genesa 5:22)

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s’a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.  (Genesa 5:24)

Ce lucrări o fi făcut cu Dumnezeu, câte isprăvi mari o fi făcut cu Dumnezeu nu se spune, probabil se subliniază cel mai important lucru în ochii lui Dumnezeu, și anume să umbli cu Dumnezeu, să fi viu spiritual, să poți întreba pe Dumnezeu și să poți auzi glasul Lui, să îl recunoști, să poți să crești în statura spirituală din zi în zi prin cuvânt, rugăciune și trăire. Să fii conectat cu Dumnezeu și să trăiești cu El este cel mai important lucru, celelalte vin de aici, pentru că El este Stăpânul universului. Este așa de măreață umblarea aceasta cu El. Nu te mai îngrijora de nimic, vorbește orice ai pe suflet cu Dumnezeu și lasă-le pe toate pentru El. Aceasta este într-o măsură oarecare ”a umbla cu Dumnezeu”.