Între inimă și adevăr

prowCitesc în cartea proorocului Ieremia. Este o carte care nu este asimilată așa de ușor, este plină de adevăr spus într-o formă care nu respectă norma ”political-correctness”. Cred că acest concept aduce mari daune educației și comportamentului în general.

Două gânduri mi-au atras atenția în mod deosebit încă din primele capitole:

”… nu vor mai urma pornirile inimii lor rele” Ier. 3,17

”… nu prin adevăr sunt ei puternici” Ier. 9,3

De mic nu am fost impresionat de fel de oamenii mândri, indiferent de condiția fizică sau materială a lor. Și aici mă refer la oamenii aceștia care își urmează propria inimă fără rezerve, pentru ei acasta este definiția fericirii și a împlinirii în viață. Este interesant că unii oameni sunt impresionați de acest lucru. Nu mă regăsesc în această categorie. Am căutat tot timpul să stau departe de acești oameni, ceva nu se lega, ceva era putred. Cu mult înainte să înțeleg că oamenii aceștia nu erau realiști, nu respectau nimic și intrau în toate prăpăstiile, nu i-am crezut și urmat. Acum la maturitate în numele îngăduinței și în perspectiva transformării am încercat să fac niște concesii. Mare eroare… Dacă aș fi făcut ce spune Ieremia poate s-ar fi transformat, în rest, probabil că eu am fost o cauză a netransformării lor. Ieremia spune că într-un timp viitor, oamenii nu vor mai urma pornirile inimii lor. Consider că acesta este un mare rău în zilele noastre, și anume că oamenii își urmează propria inimă, care Ieremia spune: ”este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea; cine poate să o cunoască?” Ier. 17,9.

Ai doilea text vorbește despre tăria unora, dar nu prin adevăr, ci prin minciună, spune mai sus versetul trei. De când am văzut o parte dintr-un material foarte interesant apărut de curând ”The truth project” unde se subliniază motivul venirii lui Hristos pe pământ. Isus a mărturisit despre Sine și a spus atunci când Pilat l-a întrebat dacă este un Împărat:

„Da“, a răspuns Isus. „Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta M’am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.“  (Ioan 18:37)

De atunci am început să privesc cu alți ochi adevărul sub toate aspectele sale. Isus se identifică pe Sine cu Adevărul: ”Eu sunt calea, adevărul și viața.” Duhul Sfânt este numit ”Duhul Adevărului”. Cuvântul lui Dumnezeu este numit: ”Cuvântul Adevărului”. Există o mare valuare în acest adevăr. Cred că în viață dacă vei căuta adevărul cu privire la orice, vei evolua. Dacă te vei mulțumi cu răspunuri ieftine, convenabile, subiective, vei regresa.

Ieremia spune despre oamenii din vrema lor că erau puternici, dar nu prin adevăr. Acest lucru este trist, pentru că sfârșitul lor va arăta cum este lucrarea lor.

Acum, aici este dilema lui Ieremia, ce vei urma în viață? Pornirile inimii, sau adevărul? Cred că nimic nu este mai important decât acest lucru. Hristos a venit în lume să mărturisească despre adevăr. Sunt unii oameni care nu merg la doctor pentru că nu vor să se sperie, ei fug de adevăr. Este mai înțelept să afli adevăru, și să începi să lucrezi la el cum poți și cu ce poți, decât să te ascunzi de el. Dumnezeu Însuși este în slujba adevărului.

Numai bine!

sursă foto