Lui Dumnezeu să te închini și numai Lui să îi slujești! – Matei 4

 

Matei 4, 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” 11 Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

 

Satana vroia aici să îl pună pe Isus imediat în conducerea acestei lumi, să îl instaleze la guvernare, dar cu un preț precis: închinarea Domnului Isus la el. Ar fi fost prea mare prețul și prea mică oferta. Domnul Isus de asemenea nu privește și nu admiră prea mult lumea, se vede că Isus la fel ca în primele două dați El analizează propunerea și o găsește nebiblică. Este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” El nu a analizat oferta, asta totdeauna complică lucrurile. El analizează corectitudinea dpdv biblic. Domnul folosește scriptura ca pe o matriță, dacă un produs nu se potrivește matriței, o elimină și face asta fără să analizeze promisiunile, interesele și facilitățile puse în joc. Oh, cât avem de învățat de la Domnul nostru. Ce diferit facem noi… noi analizăm promisiunile ofertei, interesele și facilitățile ei, și de obicei nu ne gândim la biblie decât după ce am acceptat și simțim efectiv că ceva nu merge, apoi ne aducem aminte de adevărurile scripturii și cu durere și efecte negative, consecințe, pentru că ne-am întinat deja, ne retragem din situația respectivă. Cât de spiritual este Domnul Iisus și cât de carnali suntem noi.

Doamne, ajută-ne să ne închinăm numai Ție și numai pe Tine să te slujim!

Să nu ispitim pe Domnul! – Matei 4

 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” 7 „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Matei 4, 5-7

Diavolul ne ispitește în aria orgoliului nostru, sugerându-ne fin și subtil interesul nostru în defavoarea interesului lui Dumnezeu. Domnul Isus venise ca Mesia, însă el nu trebuia să apară așa spectaculos, ca și coborât din cer în curtea Templului, ci El trebuia să vină pe calea pe care Tatăl i-a trasat-o, prin cruce, prin calvar. Satan i-a oferit o cale mult mai scurtă, mai spectaculoasă și mai ușoară. Toate avantajele de partea Domnului, dar prin călcarea voiei lui Dumnezeu toate acestea deveneau o ispită veritabilă și importantă de analizat. Continuă lectura „Să nu ispitim pe Domnul! – Matei 4”