Cuvinte pentru Anul Nou

Proverbe 3:1  

Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!

2  Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.

3  Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

4  Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

5  Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

6  Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

7  Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!

8  Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.

9  Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:

10  căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Iov 22:21

 Împrieteneşte-te, deci, cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.

22  Primeşte învăţătură din gura Lui, şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui.

23  Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atot puternic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.

24  Aruncă, deci, aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pîraielor!

25  Şi atunci Cel Atot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.

26  Atunci Cel Atot puternic va fi desfătarea ta, şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.

27  Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele.

28  Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.

29  Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.

30  El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mânilor tale.”

Proverbe 3:21  

Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!

22  Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gâtului tău.

23  Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.

24  Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

25  Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;

26  căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.

Proverbe 4:23  

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

24  Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!

25  Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.

26  Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie Hotărâte:

27  nu te abate nici la dreapta nici la stânga, şi fereşte-te de rău.

Proverbe 2:1  

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,

2  dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;

3  dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere,

4  dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,

5  atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

6  Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

7  El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.

8  Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

9  Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.

Isaia 58:6

 … desleagă lanţurile răutăţii, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;

7  împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

8  Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

9  Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,

10  dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua nămeaza mare!

11  Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.

12  Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărîmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit „Dregător de spărturi” „Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit.”

2 Cronici 7:14  

dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s