Să corectăm zidirea

(Proverbe 6:23) „… îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.”

Conform Scripturii calea vieții cuprinde două acțiuni: îndemnul și mustrarea. Observați, nu doar îndemnul, partea pozitivă, ci și mustrarea, care pare a fi negativă, dar este tot pozitivă, pentru că este cu scop constructiv, protectiv. Trebuie să o primim și pe aceasta!

Pavel spune în 2 Cor. 10,8 – „Şi chiar dacă m-aş lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi ruşine.”

De aici înțelegem conform Bibliei că noi trebuie să zidim nu să dărâmăm. Așa este! Acesta este principiul lui Dumnezeu. Numai că interpretarea că a zidi înseamnă a încuraja, și a mustra înseamnă a dărâma este greșită. Mustrarea trebuie făcută cu blândețe și dragoste, este adevărat, dar și dacă este făcută datorită unui context anume, mai tare, dar este dreaptă, tot trebuie ascultată. Vezi Pavel și Petru în Galateni 2.

Dacă nu corectăm acest principiu, care în lumea noastră se extinde tot mai mult, ne compromitem viața. Este ca și o slăbiciune a sistemului imunitar în organism, nu poate respinge boala, pentru că nu are voie să mustre și să corecteze nimic. Mustrarea este constructivă, protejează, trezește, îndreaptă de la o direcție greșită, alungă niște intruși.

Știu însă că datorită unor abuzuri în critică și îndreptare, oamenii ajung să „sufle în iaurt”. Dacă de la niște experiențe extreme facem un principiu greșim.