Scurtă meditație despre tărie

Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.”

Domnul ne spune să ne lepădăm față de noi înșine. Deci există posibilitatea să te lepezi față de tine însuți și totuși să trăiești. Altfel, cu cine vorbește Domnul acolo? Scopul lui Dumnezeu este tăria, pentru că un eu lepădat, nu mai poate fi vătămat vreodată. Iar în schimbul Eu-lui tău, îl iei pe Domnul, astfel tăria Lui îți este transferată ție.