Apocalipsa 9

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la* râul cel mare Eufrat!” Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameniOştirea* lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi**; le-am auzit numărul. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele* cailor erau ca nişte capete de lei şi din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasăA treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa care ieşeau din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile* lor erau ca nişte şerpi cu capete şi cu ele vătămau. Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu* s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor** şi idolilorde aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile* lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor. Apocalipsa 9, 13-21

Sunt comentatori care spun că acest pasaj, îngerul al șaselea, vorbește despre apariția ISIS, ca fiind o unealtă de pedeapsă, de judecată pentru păcatele oamenilor.

  • Desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. – din zona aceea s-a născut ISIS
  • Ca să omoare a treia parte din oameni – vedem că asta fac în creștere
  • Oștirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii – numărul lor este foarte mare
  • Din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă – așa este
  • Ceilalți oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor – Toate acestea se întâmplă cu un scop: ca oamenii să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu

Toate sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop, să ne întoarcem la El!

Să ne ridicăm ochii spre cer cu încredere, pentru că următorul înger veștește venirea Domnului! Apocalipsa 11,15.