De ce au nevoie oamenii mai mult

Isaia 58,6-8 ”Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.”

Să dezlege lanțurile răutății – să oprească răul, invidia, gelozia, apăsarea.

Să deznoadă legăturile robiei – orice fel de legătură, cu vorba, cu atitudinea, cu fapta, cu inima.

Să dea drumul celor asupriți – să nu profite de cel slab, neatent, încărcat, asuprindu-l.

Să rupă orice fel de jug – să lase orice fel de răutate, de apăsare, de strigare. Continuă lectura „De ce au nevoie oamenii mai mult”