Pasaje pentru astăzi

Isaia 58:6  Iată postul plăcut Mie: desleagă lanţurile răutăţii, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;

7  împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.
8  Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

Efeseni 4:30  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31  Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
32  Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Coloseni 3:8  Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase, care v-ar putea ieşi din gură.
9  Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v-aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10  şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
11  Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.
12  Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.
13  Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14  Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15  Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Sărbătoarea nașterii mântiutorului

tumblr_lt5zwrmrE81qg3mb6o1_500In anul acesta am simțit mai accentuat boicotul sărbătorilor de iarnă. Din mai multe motive oamenii nu se mai bucură parcă de această sărbătoare și mai interesant chiar din sânul creștinilor pornește această acțiune.

Am văzut creștini care spun: „Nu pe 25 decembrie s-a născut Hristos”. Așa este! Noi nu sărbătorim ziua, ci pe Domnul. Nu este important când sărbătorești, ci cum sărbătorești. Să nu facem jocul celui rău, să ne stingem unii pe altii, intre noi creștinii. Cel rău încearcă asemeni imperiului roman să ne frângă din interior. Biserica lui Hristos nu se va frânge din interior, pentru că Hristos este în interiorul ei.

Intrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este: cum ar trebui sărbătorit crăciunul în mod autentic? Cum i-ar place Domnului Isus să îl sărbătorim? Știm că Domnul nu se uită la ce se uită oamenii, la înfățișare, El se uită la inimă (1Sam. 16,7). Așadar dacă vrem să fim pe placul Domnului să ne uităm în inimile noastre. El vrea să se nască in inimă, acolo unde nu s-a născut. Sărbătoarea nașterii are un mesaj puternic: Isus Hristos s-a născut pe pământ ca să aducă mântuire, dar ea devine activă atunci când El se naște în inimile noastre. Acesta e mesajul crăciunului! Degeaba pregătim și împodobim. Dacă Hristos nu s-a născut, sau nu trăiește deplin in inimile noastre, crăciunul nu poate să placă lui Hristos.

Nașterea Domnului nu este cu nimic mai puțin semnificativă decât moartea și învierea Lui, cum spun unii. Dacă nu este importantă, de ce a trebuit să vina îngerii să o vestească, și încă Gavril, mesagerul lui Dumnezeu, apoi o oaste cerească lăuda pe Dumnezeu înaitea păstorilor. Dumnezeu nu mobilizează agenții săi pentru nimic. Și după cum Gavril nu a vestit o dată, o zi, nici noi nu o vestim, dar dacă el a vestit un Mântuitor, atunci mesaul acesta trebuie să rămână.

Mesajul nașterii Domnului este mesajul edenic dat Satanei: „Sămânța femeii îți va zdrobi căpul” (Gen. 3,15). Aceasta este nașterea din fecioară! Nu cred că trebuie să ne aventurăm în boicotul sărbătorii venirii Domnului la noi.