Legea Nazireului si crestinul

Legea nazireului cerea unui om sa se inchine lui Dumnezseu pentru un timp. In acest timp trebuia sa fie curat sa se desparta de ceilalti.
In sens spiritual, fiecare crestin ar trebui sa se considere un nazieru pentru Dumnezeu? Ce credeti?
Aici aveti textele din VT si doua versete din NT 
Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
Numeri 6,2„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat, ca să se închine Domnului,

3să se ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi.4În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui.

5În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-şi lase părul să crească în voie.

Conform acestor doua versete:
Luca 14,33Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.

Matei 10,39Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.