Despre idolatrie

Jean Calvin spunea: „inima omului este o fabrică de idoli”.


Idolatria, în viziunea lui Timothy Keller, este prețuirea oricărui lucru mai mult decât pe Dumnezeu, lucruri cum ar fi: bani, dragoste, carieră, posesiuni materiale, intelectul, chiar și familia. 

Idolatria se dezvoltă atunci cânt un om își ia semnificație, împlinire și siguranță din lucrul acela. 


Jean Jacques Russeau, în secolul 18, spunea că știința și educația va ajunge să rezolve orice problemă a societății umane. După al doilea răzpoi mondial, această ideie s-a risipit. 

Mereu ceva pare că poate să preia sarcinile lui Dumnezeu, iar omul este gata să îi dea credit. 
Oare ce urmează? Să fie inteligența artificială?

• Counterfeit Gods – Timothy Keller